Jäsenilta vesiliikennelain uudistuksesta

6.3.2020

Espoon Kipparit järjestää Tapiolan kerhotilassa, Puhurinpolku 1:ssä keskiviikkona 15.4.2020 klo 18:00 alkaen jäsenillan, jossa Traficomin erityisasiantuntija Kimmo Patrakka kertoo ensikäden tietoa 1.6.2020 voimaan tulevasta vesiliikennelaista ja ennen kaikkea niistä asioita, jotka muuttuvat huviveneilijän osalta. Patrakan esityksen lisäksi osallistujilla on mahdollisuus keskustella ja tehdä tarkentavia kysymyksiä aiheesta.

Uusi vesiliikennelaki ajanmukaistaa ja kokoaa yhteen vesiliikenteen liikennesäännöt ja liikennemerkit. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja vastuullista veneilyä sekä mahdollistaa vesiliikenteen automaatio.

Vesiliikenteen säännöt koskevat lähtökohtaisesti sekä kauppamerenkulkua että huviveneilyä, kun taas merilaissa säännellään pääosin kauppamerenkulkua. Koska vesillä liikkumista säännellään hyvin yksityiskohtaisesti myös kansainvälisesti, on uuden lain lähtökohdaksi otettu kansainvälinen sääntely.

Merkittävä uudistus on lakiin sisältyvä uusi huviveneen päällikköä koskeva sääntely. Se vastaa osittain merilain ammattiliikennettä koskevaa sääntelyä, mutta vaatimukset ovat kevyemmät.

Jatkossa huviveneellä tai muulla vapaa-ajan vesikulkuneuvolla on oltava päällikkö, joka vastaa sen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Veneen päällikkö on se, joka tosiasiallisesti ohjaa tai hallitsee venettä. Päällikkö voi siten olla muukin henkilö kuin se, joka venettä kuljettaa.

Uuden lain myötä vuokravenesääntely kevenee ja sanktiojärjestelmä ajanmukaistuu. Näiden muutosten tavoitteena on helpottaa veneen vuokrausta ja jakamistaloutta.

Nykyisistä vuokraveneitä koskevista teknisistä vaatimuksista ja katsastusvaatimuksista luovutaan, ja miehittämättömistä vuokra-aluksista tulee tavallisia huviveneitä.

Uusi laki sisältää lisäksi vesikulkuneuvojen varusteiden käyttöä koskevan sääntelyn sekä vesikulkuneuvojen rekisteröintiä koskevat säännökset ja huvivenettä suuremman huvialuksen päällikön pätevyysvaatimukset.

Tilaisuus on maksuton ja se on tarkoitettu Espoon Kipparien ja Suvisaariston Navigaatioseuran jäsenille.

Lapsia pelastusliiveissä purjeveneen keulassa (Kuva: Shutterstock)