Tutkintovaatimukset


Suomen navigaatioliiton laivuritutkintojen tutkintovaatimukset tutkintotasoittain.

  

 Saaristolaivuri

|

1. Merenkulkuoppi

Merenkulun määritelmiä
- maapallon asteverkko- isoympyrä, pikkuympyrä
- loksodromi
- leveys ja pituus
- mittayksiköt (matka ja kulma)
- merihorisontin jako
- suunta, suuntima ja keulakulma

Merikartta ja sen käyttö
- Mercatorin ja Gauss-Krügerin karttaprojektiot
- Suomen merikartat (rakenne ja karttamerkit)
- paikan koordinaattien mittaaminen ja merkitseminen
- suuntien, suuntimien ja matkojen mittaaminen ja piirtäminen kartalla

Merenkulkujulkaisut
- loistoluettelot
- tiedotuslehdet

Merenkulun turvalaitteet
- viitoitusjärjestelmä
- kiinteät ja kelluvat merkit
- loistot ja niiden valotunnukset
- vesiliikennemerkit

Kompassioppi
- eranto ja eksymä
- suunnat ja suuntimat
- suuntien määrittäminen ja muuntaminen
- keulakulmat ja -suuntimat
- eksymän määritys ja eksymätaulukon laatiminen

Merenkulkulaitteet
- nopeusyksikkö
- kaavat nopeuden, matkan ja ajan laskemiseksi
- lokit ja niiden käyttö
- kaikuluotaimen periaate ja sen käyttö

Paikanmääritys
- yhdyslinjat, turvarajat
- ristisuuntima
- reittisuunnittelu
- VTS-järjestelmä

2.  Merenkulkusäädökset (sovellettavin osin)

Meriteiden säännöt

Sisävesisäännöt

Vesiliikennelaki ja -asetus

Laki ja asetus vesikulkuneuvorekisteristä

Merilaki

Rikoslaki

Asetus alukselle annettavista pysähdysmerkeistä

Kalastuslaki ja -asetus

Asetus kalanpyydysten merkitsemisestä

Laki Suomen lipusta ja asetus huviveneen lipuista

Asetus suoja-alueista ja aluevalvontalaki

Meripelastuslaki ja meripelastustoiminta

3. Ympäristötietö

Luonnonmukainen veneily -vihkosen mukainen tieto

 

4. Navigointielektroniikka

Navigoinnin elektroniset apuvälineet -vihkosen mukainen tieto

 

 

 

Rannikkolaivuri

 

1. Merenkulkuoppi

Kompassioppi
- suuntimalaitteet ja suuntima
- eksymän määritys
- kompassin kompensointi

Paikanmääritys
- sijoittajat ja turvarajat sekä niiden käyttö
- etäisyyden käyttö sijoittajana
- paikanmääritys sumussa
- vaakasuorat kulmat
- siirretty sijoittaja
- ristisuuntima
- siirretty ristisuuntima
- kaksi suuntimaa samaan kohteeseen- kaksi suuntimaa ja kuljettu matka
- kaksinkertainen keulakulma
- kipparisuuntima

Sorto, virta ja vuorovesi
- sorron ottaminen huomioon- virran ottaminen huomioon
- keulakulmat sorron ja virran vallitessa
- vuorovesioppi
- suunta, matka ja nopeus veden ja pohjan suhteen
- vuorovesivirran suunta ja nopeus
- vuoroveden huomioiminen navigoinnissa
- kantasataman vuoroveden korkeuslaskelmat

Teletekninen paikanmääritys
- tutkanavigoinnin perusteet- satelliittinavigoinnin periaate
- aluksen radioasema

 

2. Sääoppi

Sääjärjestelmä

Paikallisten tekijöiden vaikutus säähän

Sään vuorokausivaihtelu

Sääpalvelu (tiedotteet ja ennusteet)

Omakohtainen sään seuranta

 

3. Merenkulkusäädökset (sovellettavin osin)

Laki Suomen aluevesien rajoista

Tullilaki, -koodeksi ja -asetus

Asetus huviveneitä varten annettavista todistuksista

Päätös kansainvälisen huviveneenkuljettajan pätevyyskirjasta

Tulli. ja passimuodollisuudet Shengenin sopimuksen mukaan

 

 

 

Avomerilaivuri

 

1. Rannikkomerenkulkuopin vaatimukset

2. Tähtitieteellinen merenkulkuoppi

Taivaanpallon koordinaatisto

Taivaankappaleiden paikat ja liikkeet

Aika
- ajan mittarit
- aikamerkit
- aikalajit
- ajan ja kulman suhde

Tähtitieteelliset vuosikirjat
- Nautical Almanac

Korkeuden mittaus
- sekstantti ja sen käyttö

Merenkulun tähtitieteellinen peruskolmio

Korkeuden ja atsimuutin laskeminen

Taivaankappaleiden nousun ja laskun aika
- ilta- ja aamuhämärät

Tähtien tunnistaminen

Pohjantähti

Paikanmääritys
- tähtitieteellinen sijoittaja
- sijoittajan määrittäminen
- sijoittajan käyttö