Avomerilaivurin radiokurssi ja LRC-tutkinto


Avomerilaivurin radiokurssi tähtää Avomerilaivurin radiotutkinnon suorittamiseen sekä yleistietouteen MF/HF-meriradiotaajuuksien käytöstä sekä ulkomaalaisten rannikkoradioasemien kanssa toimimiseen. Kurssilla käsitellään mm. seuraavia asioita:

Meriradioliikenteen taustaa
- Menettelytavat
- Asematyypit
- Radioaaltojen etenemismekanismit
- Taajuuksien käyttösuunnitelmat (VHF, MF, HF)
- Julkaisut
- Meriradiolaskutusjärjestelmä (AAIC)

GMDSS-järjestelmä
- Alajärjestelmät/laitteistot Merialuemääritelmät (A1, A2, A3 ja A4)
- GMDSS Suomessa (toimijat, rannikkoradioverko)

Työskentely ulkomaalaisten rannikkoradioasemien kanssa
- kansainvälisten luetteloiden käyttö/tietojen haku
- taajuuksien käyttö

DSC-järjestelmä
- DSC-laitteiden toimintalogiikka (ohjelmavalikko)
- DSC-laitteiden testaus eri taajuusalueilla
- Toimenpiteet vahinkohälytysten osalta
- DSC-demo

LRC-tutkinto ja sen jälkeen oikeiden mallivastausten läpikäynti