Kurssilla käsitellään turvallisen veneilyn aloittamisen perusasiat helposti omaksuttavalla tavalla.

Soveltuu ensimmäisen veneen juuri hankkineelle, veneen hankintaa harkitsevalle tai henkilölle joka muuten haluaa ymmärtää turvallisen veneilyn perusteita.

Kurssilla opetellaan yleisimmät viitat ja merenkulun turvalaitteet sekä niiden karttamerkit, merikartan lukemisen perusteet, väistämissäännöt, veneen pakolliset varusteet, navigoinnin ja veneen kuljettamisen perusteita, toiminta eräissä vaaratilanteissa, hätämerkinanto jne.

Kurssin kesto on viisi tuntia.