Johtokunnan asettamat toimikunnat 

 Johtokunta voi nimetä tarvittaessa työryhmiä ja tomikuntia joidenkin tiettyjen asiakokonaisuuksien, hankkeiden tai projektien valmistelemista ja toteuttamista varten. Työryhmät raportoivat työnsä etenemisestä säännöllisesti johtokunnalle, joka tekee tarvittavat hallinnolliset- ja linja päätökset.

Johtokunta voi pyynnöstä ja asianomaisen suostumuksella nimetä seuran edustajan tai edustajia erilaisiin ulkopuolisiin toimielimiin, työryhmiin tai kokouksiin.

Yhdistyksen kokous valitsee vuodeksi kerrallaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä.

.


Omat toimikunnat  >>

Edustajat ulkopuolella  >>

Muut toimijat  >>