Jäsenhakemus


 Espoon Kippareiden jäseneksi voidaan hyväksyä Suomen Navigaatioliiton laivuritutkinnon suorittanut henkilö. Lisäksi säännöissä on määritetty eräitä muita merenkulun pätevyyksiä, jotka oikeuttavat jäsenyyteen. Johtokunta hyväksyy uudet jäsenet.

Tee jäsenhakemus täyttämällä alla oleva lomake ja liitä mukaan kopio laivuritutkinnon todistuksesta tai diplomista. Lähetä hakemus postitse tai sähköpostilla osoitteeseen info@espoonkipparit.fi


Voit lähettää hakemuksen myös postitse

Halutessasi voit ladata täytettäväksi paperisen hakemuksen, joka tulee postittaa käsiteltäväksi osoitteeseen Espoon Kipparit ry, Puhurinpolku 1, 02120 Espoo.
Jäsenhakemus pdf      Jäsenhakemus Word  


Laivuri, liity Espoon Kippareiden jäseneksi!

Täytä ja lähetä tämä lomake.

Hakijan täydellinen nimi
Syntymäaika
Postiosoite
Sähköposti
Puhelinnumero
Tutkinto
Avomerilaivuri
Rannikkolaivuri
Saaristolaivuri
Muu pätevyys (tarkenna lisätiedoissa)
Tutkinnon suorittamisvuosi
Tutkinnon vastaanottaja
Espoon Kipparit
Muu
Oletko ollut aiemmin Espoon Kipparien jäsen?
Olen
En ole
Lisätietoja
Liitä hakemukseen kuva/kopio tutkintotodistuksesta (max. 1Mb)