AALLOPISTA ÖÖGAAN - sanoja mereltä 


Tähän listaan olen kerännyt eri lähteistä noin 1800 merenkulussa ja veneilyssä käytettyä suomenkielistä sanaa lyhyine selityksineen. Lista ei pyri, eikä voikaan olla tyhjentävä luettelo värikkäästä ja vivahteikkaasta kielestä, jota merenkulkijat käyttävät tai ovat joskus käyttäneet. 

Listassa on sulassa sovussa niin ammattimerenkulun kieltä menneistä ajoista nykypäivään kuin veneilyyn liittyvää erikoista sanastoa. Listalle ei ole otettu puhtaasti ulkomaankielistä sanastoa eikä kaikkia murremuotoja.

Listaa voinee käyttää jossain määrin tietolähteenä, tai lueskella aikansa kuluksi. Kannattaa kuitenkin huomata, että listatulla sanalla saattaa olla alueellisesti ja lähteestä riippuen eri merkityksiä ja kirjoitusasuja. Tältä osin en ota vastuuta sisällöstä tai ota vastaan kommentteja.

Teijo Toivonen


|  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |

|  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö  |


A                                                                                 alkuun

AALLONMUODOSTUS aluksen liikkuessaan aiheuttama aallokko
AALLOPPI poistoputki tai -aukko
AAPA Amerikan satamaviranomaisten yhteisö (American Association of Port Authorities)
AAPAPURJE eräs kolmemastoisen aluksen haruspurje
AARHOLLI köyden tai vaijerin kietominen jonkin esineen ympärille 
AAVEENSILMÄ litteänpyöreä puusta valmistettu reitetty ploki jonka silmien kautta köysi juoksi, jumpru
ACV alustyypin lyhenne: ilmatyynyalus "Air Cushion Vehicle"
AGENTTI aluksen päällikön paikallinen opastaja, satamaoperaattorin asiamies 
AGGREGAATTI moottorin ja generaattorin yhdistelmä sähkön tuottamista varten
AHDATA asettaa tavaraa paikoilleen veneessä, lastata laivan ruumaa, stuuvata
AHDIN purjelaivan raa'an nokkaan kiinnitetty köysi jolla raakapuuta käännetään, brassi
AHTAUSKERROIN määrittää sen tilavuuden jonka yksi tonni kyseistä lastia vaatii
AHTERI aluksen perä 
AHTERIKANTTI jonkin rakennelman peräpuoli 
AHTERIPIIKKI peräsoppitankki, perän viimeisen välilaipion takana oleva tila
AHTERISPRINGI aluksen kiinnitysvaijeri perästä keulaan päin 
AHTERSEILARI laivan lähdöstä myöhästyjä
AHTI suomalaisten veden haltija
AHVENSELKÄ isopurjeen kaareva takareuna
AICH rahtipurjelaivalla Kap Hornin kiertäneiden kapteenien yhdistys Association Amicale Internationale des Capitaines au Long-Cours-Cap Horniers
AIKARAHTAUS laivan vuokraaminen; alus on miehitettynä rahdinantajan käytössä sovitun ajan
AIRO pitkävartinen väline, jota käytetään soutamiseen
AJANTASAUS keskiajan ja tosiajan erotus, equation of time
AJOANKKURI kankainen pussi jolla pidetään keula kohti tuulta ja joka hidastaa aluksen ajelehtimista
AJOMASTO kuusi- tai useampimastoisen kuunarin tai kuunarilaivan viides masto keulasta lukien
AJOPURJE purjelaivan uloimman keulaharuksen kolmiopurje, jaakari
AKANKÄÄNNÖS purjelaivan tekemä myötäkäännös, lehmänkäännös, ämmänkäännös, härkäventa
AKANSOLMU väärinpäin tehty merimiessolmu joka luistaa
AKANVIRTA virtaavassa vedessä vastakkaissuuntainen virtaus, pyörteen osa
AKRIKAATTI moottorin ja generaattorin yhdistelmä sähkön tuottamista varten, aggregaatti
AKSELIVENE sisämoottorivene
ALAGAIJA alasvedin, spinaakkeripuomin säätököysi
ALAHANKA veneen suojan puoli, lee
ALALIESMA purjeen alareuna, alaliikki
ALALIIKKI purjeen alareuna
ALAMASTO purjelaivan jatketun maston alaosa
ALAVANTTI saalingista kannelle tuleva tukivaijeri
ALAS laskea veneen kurssia tuulesta poispäin
ALBATROSSI merenkulkija joka on kiertänty Kap Hornin purjelaivan päällikkönä
ALENNUSVAIHDE moottorin ja potkuriakselin välissä oleva vaihteisto joka pienentää kierrroslukua
ALHAALLA suojan puolella, leessä
ALIPERÄMIES vastasi purjelaivassa mm. muonavaraston hoidosta, konstaapeli, konsti
ALUEMERI sisäisiin aluevesiin välittömästi liittyvä vyöhyke, valtion merialueen ulompi vyöhyke eli ulkoiset aluevedet
ALUEVESI sisävedet ja merenrannikon edustalla oleva vesialue, joka katsotaan valtion alueeseen kuuluvaksi
ALUS uiva laite, myös ilman uppoumaa
ALUSREKISTERI rekisteri johon ilmoitetaan kaikki yli 19 nrt kauppa-alukset
AMIRALITEETIANKKURI perinteinen tukkiankkuri johon kuului kourat ja tukki
ANDRA toinen perämies, joka vastaa oikeasta vahdista ja kansityöskentelystä
ANEMOMETRI tuulen nopeusmittari
ANEMOMETRI tuulennopeusmittari
ANEMOSKOOPPI tuuliviiri
ANKANNOKKA, veneen keulan askelmataso, pukspröötti
ANKAROLINA ankkuriköyden korvaava kelalle kierrettävä nauhamainen punos, ankkuriliina
ANKKURI laite jolla alus kiinnitetään pohjaan
ANKKURIBOKSI ankkurikettingin ja ankkurin säilytystila, ankkurikaivo
ANKKURIKLYYSI keulakorokkeelta ulos johtava ankkurikettinkiputki 
ANKKURIKLYYSI, ankkurikettingin tai köyden ohjaushela
ANKKURIKURKI käännettävä ankkurin nosto ja laskulaite
ANKKURILIINA ankkuriköyden korvaava kelalle kierrettävä nauhamainen punos, ankarolina
ANKKURIN PERÄ ankkurin alapää josta haarat lähtevät
ANKKURIPALLO aluksen merkkikuvio päivällä, pallo joka nostetaan kun ollaan ankkuroituna
ANKKURIPELI ankkurin laskuun ja nostoon käytetty pyöritettävä laite, ankkurivinssi
ANKKURIRAANA käännettävä ankkurin nosto ja laskulaite
ANKKURIRENGAS ankkurin osa johon kettinki tai köysi kiinnitetään
ANKKURIRULLA ankkurikettingin ohjasrulla
ANKKURISTOPPARI estää ankkurin putoamisen vahingossa jarrun pettäessä 
ANKKURITUKKI ns. tukkiankkurin varren poikittainen osa
ANKKURIVALO ympäri näköpiirin näkyvä valkoinen valo, joka sytytetaan pimeällä ankkuroitaessa
ANNA HAMMAS laske vähän (nosturilla)
ANODI sinkki- tai magnesiumelektrodi veneen rungossa tai moottorissa, joka ehkäisee galvanisen syöpymisen
ANTIFOULING myrkkymaali, joka estää vesieliöiden tarttumisen veneeseen vrt. lowfouling
APUKONE laivan moottori, joka tuottaa käyttösähköä, neste- tai ilmanpainetta tms
APUMOOTTORI purjeveneen pienitehoinen sisä- tai perämoottori
APUMOOTTORIALUS moottorilla varustettu purjealus, apumoottorialus m/aux
AQUAMASTER laivoissa käytettävä potkuriyksikkö, joka on käännettävissä 360° sen pystyakselin suhteen (ensimmäisen kaupallisen tuotemerkin mukaisesti), kääntöpotkuri, ruoripotkuri
ARMADA sotalaivasto
ARMI nosturin nostopuomi 
ARP Suomen ensimmäinen kaupallisesti toiminut julkinen matkapuhelinverkko 1971-2000; seuraaja NMT, arppi
ARPPI autoradiopuhelin, arppi
ASTELEVY yleensä kolmion muotoinen väline suunnan mittaamiseksi kartalta
ASTESAUVA alkeellinen navigointilaite jolla mitattiin auringon, horisontin ja tähtien välisiä kulmia, Jakobinsauva
ASTRONOMINEN NAVIGOINTI paikan ja suunnan määrittäminen taivaankappaleiden avulla
ATB alustyypin lyhenne: työntökytkye "articulated tug barge"
ATSIMUUTTI suunnan horisontaalinen komponentti (suuntima), joka mitataan horisonttia pitkin myötäpäivään
AURA-ANKKURI cqr-ankkuri
AURINKO siirrettävä lastiruuman valaisin, saalinkiin kiinnitetty kannen valaisin
AUTOPILOTTI sähkötoiminen, annettua kompassisuuntaa pitävä ohjauslaite
AUXILIAARIALUS moottorilla varustettu purjealus, apumoottorialus m/aux
AUXILIAARIKONE apukone eli aluksella käyttösähköä tuottava dieselmoottori
AVIISARI laivan kylkeen kiinnitetty pitkittäissuuntainen suojalista, törmäyslista
AVOANTENNI tutkan pyörivä antenni jota ei ole suojattu suojakuvulla
AVOTILA istumalaatikko, sitlooda tai muu veneen kattamaton osa
AVOTUULI myötäinen tuulensuunta
AZIPOD ruoripotkurilaitteisto

B                                                                                alkuun

B/C alustyypin lyhenne: Bulk Carrier, irtolastialus
BAAPURI paapuri, aluken vasen puoli
BABORD paapuri, aluken vasen puoli, paapuri
BABYSTAAGI maston pitkittäinen välituki, välikeulaharus
BACO alustyypin lyhenne: barge-container, konttiproomun emälaiva
BAIJERI kiinteä putkesta rakennettu suojakaide 
BAILERI veneen (itse)tyhjennysventtiili, toimii vain vauhdissa
BAKKI purje täyttyy osittain suojan puolelta, pakki
BAKSTAAKI peräharus, pitkittäinen maston tukivaijeri perään päin
BALLAST tyhjään tai vajaasti lastattuun alukseen sen vakavoimiseksi lastattu painolasti, paarlasti
BANEERI lippu
BARBERHAULER keulapurjeen jaluspistettä (köyden kiinnityskohtaa rungossa) siirtävä apupylpyrä köysineen
BARBERI katso edellä barberhauler
BARDUUNA purjealuksen mastosta viistosti taaksepäin tulevat säädettävät apuharukset
BARKASSI aluksen suurin laivavene, parkassi, isovene
BARKENTIINI vähintään kolmimastoinen purjelaiva jonka etumasto raakatakiloitu ja takamastot kahvelitakiloitu, kuunarilaiva
BARLASTI painolasti (tyhjän aluksen syväyksen säätämiseksi)
BAROMETRI ilmapuntari
BCV alustyypin lyhenne: Barge Carrying Vessel, proomuemälaiva
BEAUFORT vanha tuulenvoimakkuusmitta, bofori
BEKIINIMASTO Kolmimastoisen täystakiloidun laivan takamasto. Neljä tai useampimastoisen täystakiloidun tai parkkilaivan toinen masto perästä lukien. Kuunarilaivan tai kuunarin kolmas masto keulasta lukien, kryssimasto, pekiinimasto
BERMUDARIKI Bermudalla 1600-luvulla kehitetty masto- ja kolmipurjejärjestelmä jota käytetään pääosin nykyisiss purjeveneissä
BIDEWIND tiukka hankavastainen tuuli, strekki
BIMINI avotilan päällä oleva kaarin tuettu kangaskatos
BLOKI pylpyrä, väkipyörä, ploki
BLOOPER vapaasti ilman puomia jalustettu myötätuulipurje
BLOSIS kova tuuli, blosa
BLUE PETER sininen viestilippu jota käytetään esim. aluksen ollessa lähdössä satamasta
BLÄGÄ tyyni, pläkä
BOFORI anha tuulenvoimakkuusmitta, beaufort
BOJORTTI Itämeren alueella 1500- 1600-luvuilla käytetty kauppa-alustyyppi
BOKSI säilytystila, myös erillinen lastitila tavallisesti keskilaivan molemmin puolin
BOOKAUS rahtitilan varaaminen
BORA itäisellä Välimerellä ja Mustalla merellä voimakkaana puhaltava kylmä vuorilta valuva tuuli
BOTSKI vene
BOW RIDER tuulilasivene jossa on istumatila myös keulassa
BOW THRUSTER rungon läpäisevään kanavaan poikittain asennettu potkuri jolla alusta voidaan kääntää, keulapotkuri
BOVENPRAMMI purjelaivan raakatakilassa prammipurjeen yläpuolella oleva raakapurje, pikkuprammi, puuvenprammi
BOXI talinauhalla tai stefoilla toteutettu tiivistejärjestelmä vannasputken sisäpäässä
BRASSI purjelaivan raa'an nokkaan kiinnitetty köysi jolla raakapuuta käännetään, ahdin, prassi
BRESTI aluksen kylkeä kohtisuoraan sivulle menevä kiinnitysköysiköysi 
BRESTLAIN aluksen kylkeä kohtisuoraan sivulle menevä kiinnitysköysiköysi, bresti, brestline
BRIDGEDECK istuinkaukalon ja kajuutan välinen kannen osa
BRIKANTIINI kaksimastoinen kahvelitakiloitu purjealus, jonka molemmissa mastoissa ylhäällä raa'at, hermafrodiittipriki, kuunaripriki
BRT bruttorekisteritonni
BRUCE ANKKURI kolmihaaraisen kauhan muotoinen ankkuri joka kaivautuu pohjaan
BRUTTOREKISTERITONNI aluksen rungon tilavuus. 1 brt = 2,83 m³, 100 englantilaista kuutiojalkaa. Vrt. nettorekisteritonni
BRUTTOVETOISUUS aluksen ja sen lastitilojen yhteistilavuus eräin poikkeuksin, ilmoitetaan bruttorekisteritonneina
BRYKA komentosilta, brykä
BRYYLA puinen teräväkärkinen metallipuikko, jota käytetään pujos- ja solmutöissä 
BUKSERI hinaaja 
BULBI keulapaksunnos joka vähentää veden vastusta
BULK irtolasti, massatavara 
BULKKERI irtolastialus
BULKKILASTI irtolasti, joukkolasti
BUNKKERI polttoaine (myös hiiliruuma)
BUNKRAAJA polttoaineen jakelualus
BUNKRATA ottaa polttoainetta
BUNKRAUS polttoainevarastojen täydentäminen 
BUUGI reitti- tai halssiosuus
BUUKI aluksen keulan kaareva osa, myös halssi- tai reittiosuus
BUUMVAGN puomin alasvetäjä
BYSSA aluksen keittiö, kabyysi 
BYSSÄ byssa, pyssä, keittiö

C                                                                                 alkuun

C/F alustyypin lyhenne: Cruise Ferry, autolautta-risteilyalus
CABIINI kajuutta
CANVAS purjekangas
CAPE PIGEON Kap Hornin kiertäjien AICH yhdistyksen ylimääräinen jäsen
CARGO lasti, myös lastiluettelo
CARTA MARINA Suomen Navigaatioliiton harjoitusmerikartta kuvitteelliselta alueelta saaristomerenkulun opetukseen
CARTA NAVIGATIONIS Suomen Navigaatioliiton harjoitusmerikartta Suomenlahdesta rannikkomerenkulun opetukseen
CEVNI Euroopan sisävesisäännöstö
CGF alustyypin lyhenne: Coast Guard Ship, rannikkovartioalus
CHIIFFI aluksen konepäällikkö 
CHOPPER nopeiden veneiden pyöreäreunainen potkuri
CIIFFI aluksen konepäällikkö 
CLAMCLEAT köysilukko, klamkiitti
CLEAVER nopean veneen terävä- ja suorareunainen pintapotkuri
COCKPIT istuinkaukalo, sitloota
CONTAINER standardisoitu kuljetussäiliö, jota voidaan siirtää kuljetusvälineestä toiseen ilman sisällön uudelleenlastaustai, kontaineri, kontti
CQR-ANKKURI kaksipuolisen auran muotoinen ankkuri joka kaivautuu pohjaan
CS alustyypin lyhenne: Cable Ship, kaapelialus
CUNNINGHAM purjeen etureunaa säätävä naru, litistää purjetta, kunnari, gunnari

D                                                                                alkuun

DACRON purjekangasmateriaali, polyesteri
DANFORTH ANKKURI kääntyvähaarainen ankkuri jossa teräväkärkiset kourat
DAS alustyypin lyhenne: Double Acting Ship, kaksitoiminen laiva; alus kulkee avovedessä keula edellä ja jäissä perä edellä
DAT alustyypin lyhenne: Double Acting Tanker, kaksitoiminen tankkeri; alus kulkee avovedessä keula edellä ja jäissä perä edellä
DEAD WEIGHT kuollutpaino, aluksen kokonaiskantavuus miehistöä, varastoja ja lastia 1 DWT = 1016,5 kg
DECCA Decca maa-asemaverkostoo perustuva paikanmäärityslaite
DEEVERTTI nostossa käytettävä käyrä puomi 
DEKLINAATIO eranto, magneettisen pohjoisen ja tosipohjoisen erotus
DELAMINOITUMINEN lujitemuovikerrosten irtoaminen toisistaan
DEPLASEMENTTI aluksen kelluessaan syrjäyttämän vesimäärän paino, uppouma
DESALINAATTORI makeaveden valmistuslaite
DEVIAATIO eksymä, kompassin virhe verrattuna magneessiseen suuntaan
DFI polttoaineen suorasuihkutus (Direct Fuel Injection)
DGPS differentiaali-GPS, maa-asemiin perustuva satelliittipaikannuksen tarkennusväline
DIAGONAALIVANTTI saalingista yläviistoon mastoon menevä tukivaijeri
DIKTAALI vedessä oleva hirsistä jontattu pollari laivojen kiinnittämistä varten, tihtaali, ukko
DILKATA jataa tai lajitella tavaraa lastausta tai käsittelyä varten
DINGHY apuvene, jolla, dingi
DINGI apuvene, jolla, dinghy
DIRKKI isopurjeen puomin kannatinköysi, tirkki
DISPAASI merivahingon arvon laskeminen
DOGHAUS kajuutan korotettu osa
DONGARIT farkut
DONKEYMAN konemies,jolla ei ole konemestarin pätevyyttä, donkki
DONKIKONE donkey engine, pieni apukone
DONKKI apuhöyrykone, myös alipäällystöön kuuluva konemies
DONKKIKATTILA apukattila
DORATE ilmanvaihtoventtiili
DP-JÄRJESTELMÄ aluksen dynaaminen paikallaanpitojärjestelmä; dynamic positioning
DRAKE viikinkien sotalaiva
DRIKI kevyt ankkuri jota käytetään esimerkiksi aluksen siirtämiseen satamassa, varppausankkuri
DS alustyypin lyhenne: Diesel Ship, dieselalus jossa moottori mekaanisesti pyörittää potkuria
DSC digitaalinen selektiivikutsu (VHF)
DSONKKI kiinalainen kaksi- tai kolmemastoinen purjealus
DSV alustyypin lyhenne: Diving Support Vessel, sukeltajien tukialus
DUNKKI tunkki, donki, donkeyman, konepuolen "kymppi"
DURKKI aluksen (sisäpuolinen) lattia, turkki
DUTCHMAN'S LOG aluksen nopeuden laskeminen mittaamalla aika jonka keulasta pudotetu kelluva kappale kulkee perään, hollantilainen loki
DWT aluksen suurin sallittu kuorma (lasti, varastot, matkustajat, miehistö jne), (Deadweight tonnage)
DYNEEMA köysilaatu
DYYKATA etsiä tavaraa tai suorittaa tarkastuslaskentaa

E                                                                                alkuun

ECDIS aluksen elektroninen karttajärjestelmä; Electronic Chart Display and Information System
EDDIE Golfvirrasta eriävä virtausalue
EFI elektroninen polttoainesuihkutus (Electric Fuel Injection)
EGNOS GPS-paikannuksen tarkkuutta lisäävä satelliittijärjestelmä (eurooppalainen)
EKSYMÄ kompassin näyttämän virhe magneettisuuntaan nähden
EKSYMÄKÄYRÄ kompassivirheen graafinen esitys eri kulkusuunnilla
EKSYMÄTAULUKKO kompassivirheen suuuruustaulukko eri suunnilla
EKVAATTORI linja, päiväntasaaja 
EKVAATTORI päiväntasaaja, linja
ELDARI lämmittäjä höyrylaivassa
ELEKTROLYYSI eri metallien välinen sähkökemiallinen syöpyminen
ELÄMINEN purjeen ei toivottu liike joka vähentää tehoa
ELÄMÄNLANKA köysi tai vaijeri johon turvavaljaat kiinnitetään aluksessa kovalla kelillä liikuttaessa
ELÄTTÄMINEN spinaakkerin jatkuva säätäminen
ELÄÄ puje elää silloin kun tuuli pääsee siihen suojan puolelta, pakkaa
EMÄPUU puualuksen kölin pääosa johon muut rungon osat kiinnittyvät
ENC-KARTTA kansallisen merikarttalaitoksen julkaisema virallinen vektorimuotoinen elektroninen merikartta, joka noudattaa IHO S-57 -standardia; käytetään ECDIS-laitteissa; Electronic Navigational Chart
ENDA köysi, touvi, aluksen kiinnitysköysi 
ENGELSMANNI vaijeriin tullut mutka joka heikentää sitä
ENKLA yksinkertainen teho esiin. vinssissä 
ENSIMMÄINEN PERÄMIES ennen vuotta 1962 laivan arvojärjestyksessä kapteenin jälkeen seuraava. Vuoden 1962 jälkeen nimitys muuttui yliperämieheksi. Ennen vuotta 1962 perämiesten arvojärjestys: ensimmäinenperämies, toinenperämies ja kolmasperämies ja jälkeen 1962 yliperämies, en
ENTRATA tarttua, iskeä kiinni yleensä taistelussa toiseen alukseen.
ENTRAUSHAKA historiallissa sodassa käytetty koukku jolla kiinnityttiin vihollislaivan kylkeen lähitaistelussa
EPIRB hätälähetin Emergency Position Indicating Radio Beacon
ERANTO magneettisen suunnan ja tosipohjoissuunnan erotus, deklinaatio
ERGOMELA kaksilapainen mela jonka varren otekohdassa on mutkat
ERIKOISKARTTA tarkoitettu helpottamaan liikennettä satamaan tai muussa erityisen ahtaassa paikassa
ESKIMOMELA kaksilapainen mela jonka kapeahkot lavat ovat samassa kulmassa
ESSELI purjelaivan maston jatkokohdan rautainen tukipanta
ETUHARUS yltäältä mastosta veneen keulaan kulkeva tukivaijeri
ETULIIKKI purjeen etureuna, etuliesma
EUREF-FIN Euraasian mannerlaattaan kiinnitetty ja Suomen oloihin sovellettu merikartan koordinaattijärjestelmä
EVAPORAATTORI makean veden kehitin 

F                                                                                alkuun

F/D alustyypin lyhenne: Floating Dock, uiva telakka
F/F alustyypin lyhenne: Fast Ferry, nopea autolautta
FAIRMANNI fireman, lämmittäjä
FALLATA purjealuksen suunnan muuttaminen myötäisempään tuuleen, laskea alas tuuleen
FALLI nostoköysi tai vaijeri, purjeennostin 
FALLIKULMA purjeen kulma, johon nostin kiinnitetään
FALLIPKLOKI maston huipussa oleva pylpyrä tai pyörä, jonka kautta nostin kulkee
FALLIVINSSI purjeen nostamista varten tarkoitettu vintturi, nostinvinssi
FBL Huolitsijan konossementti (Negotiable Fiata Multimodal Transport Bill of Lading
FELLATA laskea tuuleen
FENDARI aluksen ja laiturin välissä pidettävä hankaussuoja, lepuuttaja, laitasuoja 
FENDERI fendari, fiilari, lepuuttaja, korkkipussi
FIATA International Federation of Freight Forwarders Associations, kansainvälinen huolitsijoiden järjestö
FIILARI aluksen ja laiturin välissä pidettävä hankaussuoja 
FIIRATA laskea, löysätä
FLEETTI laivue tai joukko purjehtijoita
FLEKTI tuuletin 
FLINDERIN TANKO magneettikompassin eksymän tasaamiseen käytettävä puikko
FLOTA maalauksessa käytettävä lautta, ponttooni 
FLYBRIDGE veneen katolla oleva yläohjaamo
FLÄKKÄYS paikkamaalaus 
FLÖITTI tasapohjainen suhteellisen kapea purjelaiva 1600-luvulta jossa oli sisäänpäin kallistetut kyljet
FNS alustyypin lyhenne: Finnish Navy Ship, Suomen laivaston alus
FOILI keulaharuksen profiilitanko
FOKKA keulapurje, kokonaan maston etupuolella, purjelaivassa keulamaston alin raakapurje
FOKKAMASTO purjelaivan etumainen masto
FOKKAMÄRSSYTANKO purjelaivan fokkamaston ensimmäinen jatko
FOKKAPRAMMITANKO purjelaivan fokkamaston ensimmäinen jatko
FOKSTAAKI maston huipusta tai yläosasta keulaa tuleva tukivaijeri, keulaharus, förstaaki
FOLKKARI pohjoismainen kansanvene
FONGARI vonkari, pahvista tai pellistä tehty tuuletusilmansieppaaja
FPB alustyypin lyhenne: Fast Patrol Boat, nopea partiovene
FRB alustyypin lyhenne: Fast Rescue Boat, nopea pelastusalus
FREGATTI täystakiloitu eli kaikissa mastoissa raakapurjeet, nopea sota- tai kauppalaiva, kolme- tai useampimastoinen raakapurjeilla varustettu laiva, nykyisin sota-alustyyppi
FRIIVAHTI vapaa-aika
FRISKATA yltyä (tuulesta)
FRÖSTIHÖYLÄ olematon tulipesän arinoiden tasoitin jota ensikertalaiset yllytettiin konepäälliköltä noutamaan
PILSSIKAAPIN AVAIN olematon esine jota ensikertalaiset yllytettiin konepäälliköltä noutamaan
KOLIKÄÄRME hiilen seassa elävä taruolento, jolla aloittelijoita peloteltiin
FS alustyypin lyhenne: Ferry Ship, autolautta
FT alustyypin lyhenne: Fishing Trawler, troolari
FV alustyypin lyhenne: Fishing Vessel, kalastusalus
FYYRI kattilan tulipesä myös majakka tai loisto
FYYRI majakka, myös laivan tulipesä
FÖRI kevyen liikenteen lautta joka purjehtii Aurajoessa Turun ja Åbon väliä
FÖRSKOTTI etumaksu 
FÖRSTAAKI maston huipusta tai yläosasta keulaa tuleva tukivaijeri, keulaharus, fokstaaki
FÖRSTI yliperämies, (koneförsti = 1 konemestari), ennen vuotta 1962 ensimmäinen perämies
FÖÖRGASTI keulamies joka huolehtii keulapurjeiden hoidosta
FÖÖRI keula, vanhoissa kolitrampeissa miehistö asui siellä
FÖÖRISPRINGI kiinnitysvaijeri keulasta perään päin 
FÖÖRKANTTI keulasta 
FÖÖRMANNI satamatyönjohtaja 
FÖÖRPAKKA keulakoroke
FÖÖRPIIKKI keulapiikkitankki, keulavarasto 
FÖÖRSKOTTI keskilaivan keulaseinä
FÖÖRSTAAGI keulavantti 

G                                                                                alkuun

GAIJA Spinaakkerin skuutti tai puomin siirtotalja
GALEASSI kaleeria suurempi, useampimastoinen ja useammalla tykillä varustettu soudettava sota-alus 1500 - 1600-luvulla
GALEONI Koristeellinen Aolakka ja suuri nelimastoinen purje-alus 1500-luvulta jossa oli keula- ja peräkastellit
GANGWAY (GANGVEI) maihinmenosilta 
GANGVEI gängway, laakonki, maihinnoususilta
GANNARI purjeen etureunaa säätävä naru, litistää purjetta, gunningham
GARNEERAUS ruuman pohjalaudoitus tai --levytys 
GASTI miehistön jäsen
GASTILIINA heittoköysi, heittoliina, kastliina
GEELI gelcoat, lujitemuoviveneen vedenpitävä pintakerros
GENAAKKERI kevyt epäsymmetrinen keulapurje
GENUA (GENOA) keulapurje joka ulottuu maston taakse, vrt solaefekti
GEPSI GPS-laite
GLUNGA parvi, massa, esimerkiksi purjehduskilpailussa veneiden tihentymä, klunga
GMDSS Kansainvälinen hätäviestijärjestelmä Global Maritime Distress and Safety System
GMT Greenwichin keskiaika
GOGGI teräväkeulainen ja -peräinen, limisaumainen hansakauppiaiden 1200-luvulla käyttämä yksimastoinen raakapurjeella varustettu laivatyyppi, koggi
GONGSPELI vintturi, vinssi
GOOSE NECK hela joka kiinnittää ispurjeen puomin mastoon, puomihela, puominivel
GREENWICH tähtitorni Lontoon itäosassa, jonka kautta nollameridiaani on määritelty kulkevan
GSM maailmanlaajuinen matkapuhelinverkko 1990 alkaen, Global System for Mobile Communications
GTS alustyyppi: kaasuturbiinialus "Gas Turbine Ship"
GUMMAUS nesteen pinnalta epäpuhtauksien (yleensä öljyn) poisto imettämällä esim. sanomalehteen
GYRO hyrräkompassi (osoittaa tosipohjoiseen), oikeammin gyrokompassi
GÖÖSI keulatankoon nostettava pienehkö tunnuslippu, rainelippu

H                                                                             alkuun

H/S alustyypin lyhenne: Hydrofoil Ship, kantosiipialus
HAAHTI entinen alle yhden lästin kantava saaristovene
HAAKSIRIKKO aluksen vaurioituminen korjauskelvottomaksi tai tuhoutuminen
HAALATA siirtää laiva kaijassa toiseen paikkaan, apukoneen tai pääkoneen männän täyshuolto
HAALAUS aluksen siirtäminen laiturin sivua pitkin 
HAAPIO haavan rungosta kovertamalla tehty muinainen vene
HAARUKKA mastosta yläviistoon perään päin lähtevä ulkoneva tanko, kahveli
HAARUKKAPURJE nelikulmainen purje joka on yläreunasta kiinnitetty kahveliin ja alareunasta puomiin
HAILERI komentokaiutin
HAKURAHTILAIVA laiva joka kuljettaa rahtia tarjonnan mukaan
HAKURAHTILIIKENNE tavaroiden ja tuotteiden kuljettamista satunnaisten satamien välillä ilman säännönmukaista aikataulua
HALJAKKA vanha suomalainen purjetta tarkoittava sana
HALKAISIJA purjelaivan keulaharuspurje, klyyvari
HALLIN ANKKURI raskas laivan ankkuri ilman tukkia
HALSLAAKI sorkka (solmu) 
HALSSI kurssi, veneen suunta, se puoli josta tuuli tulee purjeisiin
HALSSIKULMA purjeen keulanpuoleinen alakulma
HAMINA satama
HAMPPUKÖYSI kamppukuidusta valmistettu luonnonmateriaaliköysi
HANKA perisuomalainen nimitys aluksen laidalle, parras
HANKAIN airon kiinnitys veneen laidassa
HANKAVASTAINEN tuuli joka tulee sivusta keulan puolelta (vastainen)
HANSAGOGGI teräväkeulainen ja -peräinen, limisaumainen hansakauppiaiden 1200-luvulla käyttämä yksimastoinen raakapurjeella varustettu laivatyyppi, koggi
HAPOKAS haponkestävä teräs, HST
HARATA varmistaa kulkusyvyys mittaamalla trallilla, trallata
HARAUSSYVYYS väyläalueen mittaamalla varmistettu vähimmäiskulkusyvyys
HARD TOP katoksellinen pieni retkivene mutta ei hytin peräseinää, HT-vene
HARTSI lasikuitua sitova materiaali lujitemuovissa
HARUS mastoa veneen pituussuunnassa tukeva vaijeri
HARUSFOKKA kolmella keulapurjeella varustetun purjelaivan mastoa lähinnä oleva kolmiopurje
HARUSLIIKKI etupurjeen (haruspurjeen) etureuna joka kiinnitetään staagiin
HARUSPURJE maston pitkittäiseen tukivaijeriin kiinnitettävä purje
HAUKKU aluksen partaassa oleva silmäke tai vetoura jonka kautta kiinnitys- tai ankkuriköysi vedetään, klyysi
HAVERI haaksirikko, merivahinko
HEHTPASCAL ilmanpaineen mittayksikkö, 100 pascalia (1 Pa = kg/(m·s²)), voidaan käyttää myös nimitystä millibaari
HEITTOLIINA ohut köysi/naru jonka päässä on paino
HEITTOPLOKI pylpyrä jossa toiselta puolelta avoin tai avattava mekanismi köyden kiinnittämistä varten
HEKKI takaharuksen kiristystalja
HEKSTAAKI peräharus, pitkittäinen maston tukivaijeri perään päin
HELMINEN automaattiohjausksen lempinimi
HELSSATA tervehtiä 
HENGATA roikkuminen veneen ulkopuolella veneen tasapainottamiseksi
HENGAUSREMMI pehmustettu köysi tai remmi, johon jalat hengatessa tuetaan
HEPOASTEET päiväntasaajan kummallakin puolen leveysasteilla 30–35 sijaitseva tuuleton korkeapainealue
HERMAFRODIITTIPRIKI Kaksimastoinen kahvelitakiloitu purjealus, jonka molemmissa mastoissa ylhäällä raa'at, brikantiini, kuunaripriki
HF-RADIO valtameriradio, joka hyödyntää avaruusaaltoja (High Freqency)
HIIVARI kova tuuli tai myrsky 
HIIVATA kiristää, vetää, nostaa 
HIIVI taakka, nosturin kertakuorma
HIIVINGLAIN heittoliina, kastliina 
HIKILAUTA ruumakaaren, spantin, suojalauta 
HINAUSVALO hinauksessa käytettävä keltainen 135° sektorissa (sama kuin perävalo) taaksepäin näkyvä kulkuvalo
HIRSI aluksn pituus suuntainen tuki johon purjeen alareuna kiinnitetään ja jalustetaan, puomi
HLS alustyypin lyhenne: Heavy-lift Ship, nosturialus
HMS alustyypin lyhenne: Her(his) Majestys Ship, Britannian laivaston alus (myös Ruotsin laivaston alus)
HOBURGIN KASTE rituaali joka toimitetaan ensimmäistä kertaa Gotlannin eteläkärjen ohittavalle miehistön jäsenelle
HOILO kaksimastoinen kahvelitakiloitu purjelaiva, kahvelikuunari, tasalatvakuunari
HOLISTONI pehmeä ja huokoinen kivi jolla hiekan kanssa hierotaan aluksen kansi puhtaaksi
HOLITOONAUS laivan puukannen hiominen hohkakivellä
HOLKKI koggista kehitetty suurempi purjelaiva 1400-luvulta
HOLL AN seis, stop 
HOLLANTILAINEN LOKI aluksen nopeuden laskeminen mittaamalla aika jonka keulasta pudotetu kelluva kappale kulkee perään, dutchman's log
HOLLATA pidättää, pitää tietyssä paikassa 
HONEYCOMB lujitemuovin/komposiitin hunajakennomainen sisäinen tukirakenne
HONKIO muinainen yhdestä mäntyrungosta koverrettu ruuhi
HORISONTTI taivaanranta, taivaan ja meren yhtymäkohta
HOTVELLI hotwell, kanneton lauhteen puhdistusallas
HST haponkestävä teräs
HT-VENE katoksellinen pieni retkivene, Hard Top -vene
HUIPPUHELA maston huipussa oleva kappale, johon vantit, harukset ja nostin on kiinnitetty
HUIPPUPURJEKUUNARI kaksimastoinen kahvelitakiloitu purjelaiva jonka etumastossa ylhäällä on raa'at
HUIPPUVAHVIKE purjeen yläkulman vahvike nostimelle (klamppi)
HUNDFOTT pylpyrä
HUNSVOTTI köyden päähän pleissattu silmukka
HUOHOTINVENTTIILI nestetankin hengitystä ja painetta tasaava venttiili
HUOKURIT veneen kaarten vesireijät
HUOPAAMINEN taaksepäin soutaminen
HURRIKAANI trooppinen hirmumyrsky (Amerikassa)
HUUKKARI kaksi- tai kolmimastoinen pienehkö alus 1700-luvulta, huukkarijahti
HUUKKARIJAHTI kaksi- tai kolmimastoinen pienehkö alus 1700-luvulta, huukkari
HYLKIVENE perinteinen hylkeenpyyntivene
HYLKY haaksirikossa tuhoutunut alus jota ei voida pelastaa
HYPOTERMIA kehon alilämpöisyys
HYRRÄKOMPASSI hyrrävoimaan perustuva magneettikentästä riippumaton suunnanosoituslaite
HYTTI laivan tai veneen sisätila, kajuutta, ruffi
HÄKKI hytti 
HÄRKÄVENTA purjelaivan tekemä myötäkäännös, lehmänkäännös, ämmänkäännös

I                                                                                 alkuun

IA alustyypin lyhenne: Ilmatyynyalus (suomalainen)
IALA kansainvälinen viitoitusjärjestelmä (A ja B) (International Association of Marine Aids and Lighthouse Authorities)
IHO kansainvälinen merikartoitusjärjestö (International hydrographic organisation)
IHV indikoitu hevosvoima, höyrykoneen teho, johon on laskettu mukaan mm. kitkan ja apulaitteiden tehohäviö
IMO YK:n kantainvälinen merenkulkujärjestö, International Maritime Organisation
IMPELLERI vesipumpun kuminen siipipyörä
INDIKAATTORILANKA purjeessa oleva virtauslanka
INTIAANIKANOOTTI avonainen melottava kanootti
ISO, purjeveneessä mastosta taaksepäin oleva puomillinen purje, purjelaivassa isomaston alin raaka-, kahveli- tai kolmiopurje
ISOLAARIO purjehdusohje, reittikuvaus
ISOMASTO purjelaivan korkein masto
ISOMÄRSSYTANKO purjelaivan isomaston ensimmäinen jatko
ISOPRAMMITANKO purjelaivan isomaston toinen jatko
ISOPURJE, purjeveneessä mastosta taaksepäin oleva puomillinen purje, purjelaivassa isomaston alin raaka-, kahveli- tai kolmiopurje
ISOPURJEEN RATSASTAJA purjeen etureunan ja maston liikkiuran tai mastokiskon kiinnike
ISOVENE barkassi, aluksen suurin laivavene
ISOYMPYRÄ pallon halkaisija joka kulkee keskipisteen kautta
ISOYMPYRÄN KAARI lyhin etäisyys kahden pallon pinnalla olevan pisteen välillä
ISOYMPYRÄPURJEHDUS purjehdus todellista lyhintä reittiä pitkin
ISTUINKAUKALO purjeveneen istumalaatikko, sitlooda
ITINERAARI väyläselostus, purjehdusreittikuvaus
ITSESKUUTTAUTUVA keulapurje/fokka joka käännöksessä vaihtaa puolta automaattisesti
ITSETYHJENTYVÄ AVOTILA vedenpinnan yläpuolella oleva avotila, josta on "viemäri" ulos

J                                                                                 alkuun

J/M alustyypin lyhenne: jäänmurtaja (suomalainen)
JAAKARI purjelaivan uloimman keulaharuksen kolmiopurje, ajopurje
JAALA kaksimastoinen kahvelipurjein varustettu purjealus
JACKASS BARQUE kolmimastoinen, 1800-luvun lopulla parkista muutettu vähintään kolmemastoinen, osittain kahvelitakiloitu laiva, jäkkiaasi
JAHTI siro, yleensä yksimastoisella kahvelitakilalla varustettu purjealus
JAKOBINSAUVA alkeellinen navigointilaite jolla mitattiin auringon, horisontin ja tähtien välisiä kulmia, astesauva
JAKODIODI akkuja erottava ja niiden lataamista ohjaava laite
JALKA englantilainen pituusmitta (30,5 cm) jota käytetään veneen pituuden ilmaisemiseen, vanha suomalainen (ruotsalainen) jalka = 29,7 cm
JALKAPERTTI purjelaivan raakojen alla oleva köysi tai vaijeri, jonka päällä purjeita käsiteltäessä seisotaan, pertti
JALKAPUMPPU jalalla polkien käytettävä vesipumppu
JALUS purjeen kireyttä säätävä köysi, skuutti
JALUSKISKO veneeseen kiinnitetty metallikisko, jonka avulla jaluspistettä voidaan muuttaa
JALUSKULMA purjeen takakulma josta sen asentoa säädetään, skuuttikulma
JALUSLUKKO purjeen säätököyden kiinnittämiseen käytettävä laite, skuuttilukko
JALUSPISTE purjeen säätököyden kiinnityskohtaa rungossa
JALUSPYLPYRÄ pylpyrä, jonka kautta purjeen säätököysi juoksee
JALUSSOLMU yleisimpiä solmuja kahden köyden liittämiseksi yhteen jossa päät tulevat samalle puolelle
JALUSTAA säätää purjetta jalusköydellä, skuutata
JALUSVINSSI purjeen säätämiseen käytettävä vinssilaite, vinssi, skuuttivinssi
JASSIKKA irtotavaran lastaamiseen ja purkamiseen käytettävä laatikko tai säiliö
JATKOMASTO Purjealuksen kolmi- tai nelijatkoinen masto. Toinen jatko on märssytanko ja kolmas prammitanko
JATKOPINNA peräsinpinnasta lähtevä ohut keppi, josta pidetään kiinni
JCT alustyypin lyhenne: Jumbo Container Ship, erittäin suuri konttialus
JELKKARI lujitemuovin vettäpitävä ulkopinta, gelcoat, geeli
JENGI ahtaustyöryhmä 
JENNI genua purje
JERSEY merimiesvillapaita
JETTI vesisuihkupropulsiolaite, vesisuihkumottori
JIB ulompi keulapurje. Jibi
JIGGERMASTO Nelimastoisen täystakiloidun laivan takamasto, jossa kahveli ja raa'at, Viisi- tai useampimastoisen kuunarin tai kuunarilaivan neljäs masto keulasta lukien
JIIKTOUVI köysi, jolla purjelaivan purje kurotaan kokoon kannelta käsin, kuristin, koortinki
JIINA talja jonka muodostaa kaksi köyden yhdistämää yksi- tai useampipyöräistä plokia, moninkertaistaa käytetyn voiman
JIIPPI myötätuuleen tehty käännös, myötäkäännös
JIIRATA ajautua pois kurssista
JIIRAUS mutkittelu, kurssista poikkeaminen 
JIKI jolla tai pieni vene
JOBI työ, pesti 
JOCKEY spinaakkeriskuutin tukipuomi
JOCKEY-PUOMI spinaakkeriskuutin tukipuomi
JOHTOLOISTO väylää osoittava kohtiajettava turvalaitteen valosektori, linjaloisto
JOOLI kaksimastoinen purjealus jonka taaempi (mesaani-) masto on peräsintä taaempana
JOPI työ, työpaikka
JOUKKOTAVARA irtolasti, bulkkilasti
JOUSTIN veneen kiinnitysköydessä nykimistä vaimentava jousi tai kumi
JOUTSENKAULA pakoputken pakoputkiston osa (vesilukko)
JOUTSENKAULAVENTTIILI nouseva ja alaspäin taivutettu tuuletusputki/-venttiili
JUMBOPUOMI raskas nostopuomi 
JUMPRU litteänpyöreä puusta valmistettu rei'itetty ploki jonka silmien kautta köysi juoksi
JUNGFÄLLÄR nuori ja kokematon merimies
JUNGMANNI laivapoika, opetteleva kansimies
JUNKKI jungman, jugmanni, kansipuolen harjoittelija, myös kiinalainen Song dynastian aikainen laivatyyppi
JUOKSEVA RIKI purjeiden käyttöö liittyvät köydet ja vaijerit, jotka ovat nopeasti säädettäviä
JUOKSIJA jasluskiskon juoksija, liikuteltava kiinnike, jolla purjeen jaluspistettä voidaan siirtää, lööppari
JYHMYRÄ aluksen keulapaksunnos, keulabulbi, bulbi
JYSKYHARUS keulapuomin päästä jyskytaavetin kautta runkoon kulkeva tukivaijeri
JYSKYTAAVETTI keulapuomin keskikohdan alapuolella oleva pystytuki jonka kautta kulkee tukiharus aluksen runkoon
JÄKKIAASI Kolmimastoinen, 1800-luvun lopulla parkista muutettu vähintään kolmemastoinen, osittain kahvelitakiloitu laiva, jackass barque
JÄKKIHARUS purjeen kiinni sitomista varten raakapuuhun tai jonkin muuhun pyörpuuhun kiinnitetty metallinen tai puinen puikko tai rima, jäkkitaari
JÄKKITAARI purjeen kiinni sitomista varten raakapuuhun tai jonkin muuhun pyörpuuhun kiinnitetty metallinen tai puinen puikko tai rima, jäkkiharus
JÄNIS viittojen ja poijujen paikkaa osoittavat merkit maissa, myös luvaton vapaamatkustaja, myös kuorman mukana tuleva ylimääräinen esine
JÄÄDÄ AHTERIIN myöhästyä laivan lähdöstä
JÄÄPOIJU merenkulun turvalaite, poiju joka rakenteensa ansiosta pysyy paikoillaan myös talven yli
JÖÖLINKI nostoköysi, myös kiinnitysköysi 

K                                                                               alkuun

KAAKKOISPASAATI päiväntasaajan eteläpuolella puhaltava tasainen jatkuva tuuli
KAAPELI pituusmitta merellä 1/10 meripeninkulmaa, kaapelinmitta
KAAPELIMERKIT vedenalaisen kaapelin linjaa osoittavat merkit rannoilla
KAAPELINMITTA pituusmitta merellä 1/10 meripeninkulmaa
KAAPPI kannelta johtavan sisäänkäynnin suojana oleva rakennelma, kajuutankaappi, kappi
KAARI aluksen rungon sisäpuolella oleva poikittainen tukirakenne
KAARIMINUUTTI maapallon leveysasteen 1/60; vastaa pituudeltaan yhtä meripeninkulmaa
KAAVELI moottorin vauhtipyörän suoja
KAHDEKSIKKO köyden päähän tehtävä solmu
KAHVELI maston yläpäästä yläviistoon oleva tanko purjeen tukemiseen
KAHVELIKUUNARI kaksimastoinen kahvelitakiloitu purjelaiva, tasalatvakuunari, hoilo
KAHVELILATVAPURJE kahvelipurjeen yläpuolelle nostettava raaka- tai viistopurje
KAHVELILIIKKI kahvelipurjeen yläreuna
KAHVELIMASTO masto joka on varustettu kahvelilla
KAHVELIPURJE nelikulmainen purje joka on yläreunasta kiinnitetty kahveliin ja alareunasta puomiin
KAHVELITAKILA masto jossa on kahveli ja siinä kahvelipurje sekä maston huipussa latvapurje
KAIDEVERKKO kaiteen tai mantookin vaijerien väliin kiinnitetty verkko joka estää tavoiden putoamisen kannelta
KAIJA satamalaituri, möljä, puomin siirtotalja (gaija)
KAIKULUOTAIN, KAIKU veden syvyyttä yliäänipulssilla mittaava laite
KAIVO imuputken kohdalla oleva syvennys, kaivo 
KAJAKKI melontaan käytettävä pitkä, kapea ja matala vesikulkuneuvo, jota liikutetaan melomalla kaksilapaisella melalla
KAJAKKIMELA kaksilapainen parimetrinen mela
KAJUUTANKAAPPI kannelta johtavan sisäänkäynnin suojana oleva rakennelma, kaappi, kappi
KAJUUTTA aluksen sisätila, asuntosuoja 
KAJUUTTAPOIKA vrt. messikalle
KAKSOISKÖLI pujevene jossa on kaksi köliä rinnakkain (suosittu voimakkaan vuoroveden alueella)
KAKSOISPOHJA aluksen pohjarakenne, jossa on kaksi päällekkäistä vesitiivistä kerrosta
KAKSOISPOTKURI putkurilaite, jossa on kaksi vastakkaiseen suuntaan pyörivää potkuria
KAKSOISPULPETTIVENE avovene jonka kummallakin puolella on ohjauspulpetti
KAKSOISRUNKO alus, jossa on kaksi päällekkäistä vedenpitävää runkorakennetta pohjassa ja sivuilla
KALARAUTA kölin jatke potkurin alle, perämoottorin evä potkurin alapuolella
KALASTUSTA HARJOITTAVA ALUS meriteiden säännöissä alus joka kalastaa pyydyksillä jotka rajoittavat sen ohjaamista (ei vetosiimalla kalastava)
KALEERI matalakulkuinen, pitkä, ja soudettava sota-alus 1400- 1700-luvulla joka usein oli myös takiloitu
KALJAASI kahdella kahvelitakilalla varustettu purjelaiva, jonka takamasto yleensä etumastoa pidempi
KALJUUNAKUVA veistetty ihmis- tai eläinhahmo purjelaivan keulakoristeena
KALJUUTTI täyteläisen runkomuodon omaava purjelaiva noin 1700-luvulta
KALLE palveluspoika ja kokin apulainen, messi-kalle, messipoika
KALLOPLOKI litteänpyöreä puusta valmistettu reitetty ploki jonka silmien kautta köysi
KANOOTTI pitkä ja kapea avonainen melalla liikuteltava alus
KANSI aluksen ulkokansi, välikansi "kerros", täkki
KANSIHYLLY puulaivan kylkeä sisäpuolella kiertävä tuki, johon kansi tukeutuu
KANSILUUKKU kulkemista varten tarkoitettu luukku kannessa
KANSIPALKIN POLVI kansipakin ja kyljen välissä oleva kolmiomaine tuki
KANSIPALKKI aluksen kantta tukeva poikittainen palkki rungon reunasta reunaan
KANSIPROOMU hinaajan vetämä tai työntämä alus jonka rakenne muistuttaa ponttonia ilman ruumaa
KANSIVALO ulkokannella työskentelemista varten asetettu valaisin, saalinkivalo, spriidarivalo
KANSIVENTTIILI kannen läpi tuleva tuuletusventtiili tai valoaukko
KANTAVUUS aluksen kokonaiskantokyky painotonneina
KAP HORN Etelä-Amerikan eteläisin kärki jossa usein myrskyä ja vaikeat olosuhteet
KAPELLI suojapeite, puomipeite
KAPHOORNARI merenkävijä joka on kiertänyt Kap Hornin purjealuksella
KAPIISI hytti
KAPLAAKI aluksen päällikölle palkan lisäksi tuodun lastin arvosta maksettu osuus
KAPPI kannelta johtavan sisäänkäynnin suojana oleva rakennelma, kajuutankaappi, kaappi, myös kantta korkeammalle rakennettu oviaukko esimerkiksi troolarin keulassa
KAPSELI töijausvinssi, kiinnitysvintturi, vinssikela
KAPSTAAN pystyasennossa oleva vinssikela 
KAPTEENI aluksen päällikkö
KAPU kapteeni
KAPYYSI aluksen keittiö, byssa, pentteri
KARAKKI 2-4 mastoinen, tasasaumainen, keula- ja peräkastellilla varustettu Välimerellä käytetty pyöreänmuotoinen kauppalaiva noin 1500-luvulta
KARANTEENI eristys 
KARANTEENILIPPU Q-lippu 
KARAVELLI enintään kolmimastoinen myöhemmin raakatakiloitu pyöreänmuotoinen, tasaperäinen ja tasasaumainen, keula- ja peräkastelleilla varustettu noin 1200-1400-luvun lopun purjelaiva, kraveli
KARBIINIHAKA jousihaka köyden pikakiinnitykseen
KARDAANIKOMPASSI kahteen suuntaan akseloitu kompassi joka pysyy vaaka-asennossa
KARDELLI köyden tai vaijerin säie 
KARDINAALIVIITAT viitoitusjärjestelmä joka perustuu ilmansuuntiin, viitat osoittavat kulkukelpoisen veden suunnan
KARHU kettinginkiristin ja -lukko
KARI alusliikenteelle vaarallinen kivi tai matalikko, myös pieni saari
KARIMERKKI väylämerkki, joka osoittaa pienen karin sijainnin, voidaan ohittaa joka puolelta
KARKOPLAANI lastaussuunnitelma, cargo plan
KARTIO eräs aluksen päivämerkki
KARVELI skarveli, (lasti)luukun reunus
KARVELIAPINA manttelimies,  joka ohjaa käsimerkein vinssimiehiä
KASTELLI aluksen perässä ja keulassa oleva korkerakennelma (historiallinen)
KASTLIINA ohut köysi/naru jonka päässä on paino, heittoliina
KASUUNI merenpohjaan kiinteästi perustettu merimajakka
KATAMARAANI vene jossa on kaksi rinnakkaista runkoa
KATSASTUSLUOKKA huviveneen varusteiden katsastus eri olosuhteita vastaavasti (sisävesi, rannikko, avomeri)
KATTIRUOSKA aluksella rangaistusvälineenä käytetty ruoska
KATTOTIILI laivakorpun pilkallinen nimitys
KAVITAATIO veden kiehuminen potkurissa paineen alenemisen johdosta
KAVITAATIOLEVY veneen pohjan tasalla oleva vaakasuora levy joka estää ilman pääsyn potkuriin
KEILI ristipään liukulankku
KEILIN PRUUTTA keilin voiteluun käytetty ruisku
KELA vintturin vetorumpu
KELAPÄÄ vintturin kelan päässä oleva avoin heittokela
KELARENGAS vintturin kelan reunassa oleva korokereuna
KELKKA siirrettävä lavetti jossa vene seisoo kölillään haarukoin tuettuna
KELPPI tiheä ja sitkeä merilevä valtamerissä
KEPPI reimari, viitta
KESKELLE ruorikäsky joka tarkoittaa ruorin viemistä keskiasentoon
KETJULUKKO u:n muotoinen, kierretapilla varustettu, kettingeissä ja ketjuissa käytettävä lukko, sakkeli
KETKA aluksen kannen pitkittäinen koveruus
KETSI kaksimastoinen purjevene jossa perämasto on peräsinakselin keulapuolella
KETTINKIPOKSI ankkurikettinkisäiliö 
KEULABULBI aluksen keulapaksunnos joka vähentää veden vastusta, bulbi, jyhmyrä
KEULAHARUS maston huipusta tai yläosasta keulaan tuleva tukivaijeri, fokstaaki, förstaaki
KEULAHARUSPURJE Purjelaivan keulamaston eteenpäin suuntautuvassa haruksessa oleva kolmiopurje
KEULAHELA purjeveneen kaulassa oleva hela, johon harus ja keulapurje kiinnittyvät
KEULAKAIDE kehän muotoinen kaide veneen keulassa, pulpit
KEULAKAJUUTTA veneen keulassa oleva hytti
KEULAKANSI ulkokannen osa joka on kansirakenteiden etupuolella
KEULAMASTO purjelaivan etumasto. Raakapurjelaivoissa ja kuunareissa etummainen masto, fokkamasto
KEULAPAKKA föörpakka, keulakoroke, 
KEULAPIIKKI rungon etumaisen poikkilaipion etupuolelle jäävä tila ,keulapiikkitankki, keulavarasto 
KEULAPOLLARI keulan kiinnitysköysien pollari
KEULAPOTKURI rungon läpäisevään kanavaan poikittain asennettu potkuri jolla alusta voidaan kääntää
KEULAPUOMI purjealuksen keulasta ulos työntyvä puomi, johon keulamaston harukset on kiinnitetty, keulapuu, kokkapuomi, kokkapuu, puksprööt
KEULAPURJE (etumaisen) maston etupuoella oleva purje
KEULAPUU purjealuksen keulasta ulos työntyvä puomi, johon keulamaston harukset on kiinnitetty, keulapuomi, kokkapuomi, kokkapuu, puksprööt
KEULASPRINGI keulasta taaksepäin laituriin lähtevä kiinnitysköysi rynnäsköysi, viistoke
KEULASUIHKU veneen kääntämiseen tarkoitettu vesisuihkupropulsiolaite vrt. keulapotkuri
KEULATANKOHARUSPURJE Neljällä keulaharuspurjeella varustetussa purjelaivassa lähinnä mastoa oleva kolmiopurje
KEVENNÄ ruorikäsky joka tarkoittaa kääntymisnopeuden vähentämistä
KEVYTVENE painokölitön (nostokölillinen) purjevene tai -jolla
KIINALAINEN BROACH vene kallistuu voimakkasti spinaakkerin puolelle ja perä nousee ylös
KIINALAINEN JIIPPI purje on myötäkäännöksessä täyttynyt ylä- ja alaosastaan eri puolilta
KIINTEÄ RIKI masto, saalingit, puomit ja mastoa tukevat harukset ja vantit
KIKI puomin korkeutta säätävä talja, puomin alasvetäjä, kikkitalja
KILPI vetolaitteen kiinnityslaippa veneeseen
KIMPAKKA purjelaivan maston yläpään tukilevennys mastojatkon (tangon) alla, poskituki
KIPINÄ radiosähköttäjä 
KIPPARI pienehkön laivan päällikkö, laivuri
KIPPO pieni alus
KIPPUNTA vanha painomitta 1/18 lästiä (136 kg)
KITSI kaksimastoinen purjevene jossa perämasto on peräsinakselin keulapuolella, ketsi
KIULU vähättelevä nimitys aluksesta
KLAARATA selvittää vrt. meriklaari 
KLADI kansi- tai konemuistikirja 
KLAMKIITTI köysilukko, clamceat
KLAMPPI purjeen yläkulman vahvike, johon nostin kiinnitetään
KLINKKARI limittäin toistensa päälle rakennettu kylkilaudoitus, limisauma
KLINOMETRI aluksen kallistusmittari
KLIPPERI nopea, pitkä ja sulavarunkoinen 3-4-mastoinen kauppalaiva 1850-luvulta
KLUNGA parvi, massa, esimerkiksi purjehduskilpailussa veneiden tihentymä, (ruots.) glunga
KLYYKKA hankain
KLYYSI, KLYYSSI vaijerin tai kettingin läpivientisilmäke tai ohjain, klyysi, vetoura
KLYYVARI tuulenhalkaisija, varsinaisen keulapurjeen eteen jalustettu purje
KNAAPI kaksisakarainen rakenne köysien ja vaijereiden kiinnittämistä varten 
KNARRI viikinkien käyttämä rahtialus
KOFFERDAM kahden osaston välissä oleva tyhjätila, kuiva tankki, myös lujitemuoviveneeseen laminoitu ilmatasku
KOFFI Rannikkoliikenteeseen tarkoitettu kaksimastoinen, kahvelitakiloitu purjelaiva, jonka etumastossa lisäksi raakapurjeet.
KOGGI teräväkeulainen ja -peräinen, limisaumainen hansakauppiaiden 1200-luvulla käyttämä yksimastoinen raakapurjeella varustettu laivatyyppi, Hansagoggi
KOHVERNAAKKELI irrotettava puusta tai teräksestä tehty köysien kiinnitystappi, naakkeli
KOIJA vuode, punkka, pritsi 
KOILATA vyyhdetä köysi
KOILI kehälle kierretty köysi tai vaijeri; köyden kauppamitta =220m
KOILLISPASAATI päiväntasaajan pohjoispuolella puhaltava tasainen jatkuva tuuli
KOIRAVAHTI vahtivuoro klo 00-04
KOKKA aluksen keula
KOKKAPUOMI purjealuksen keulasta ulos työntyvä puomi, johon keulamaston harukset on kiinnitetty, keulapuu, keulapuomi, kokkapuu, puksprööt
KOKKAPUU purjelaivan keulassa oleva tanko joka auttaa fokkamaston ja samalla koko takilan laivan kölin suuntaiseen tukemiseen
KOLIBOKSI hiilivarasto
KOLISTIMMI hiili lämmitteinen höyrylaiva
KOLLIKUURI satamavarasto
KOLMEVARTTITONNARI vanhan IOR-säännön mukainen noin 36 jalkainen purjevene
KOMENTOSILTA laivan ohjaamo
KOMMA kommodori
KOMMODORI veneseuran puheenjohtaja, sotilasarvo merivoimissa
KOMPASSI koje aluksen suunnan määrittämiseksi
KOMPASSIPIIRU horisontin (täysympyrän) 1/32 -11,25 astetta, kompassipiiru
KOMPOSIITTILAIVA teräskaarilla rakennettu puurunkoinen alus
KOMPOUNDIKONE kaksipaisuntainen höyrymäntäkone
KONEALUS alus jota kuljettaa koneisto, moottorialus
KONEHUONE moottoritila
KONGI käytävä 
KONGOLAINEN ahvenanmaalainen
KONKI käytävä
KONSTAAPELI vastasi purjelaivassa mm. muonavaraston hoidosta, konsti, aliperämies
KONSTI vastasi purjelaivassa mm. muonavaraston hoidosta, konstaapeli, aliperämies
KONSTRUTIOVENE yksilöllisesti suunniteltu vene vastakohtana yksityppiveneelle
KONTAINERI standardisoitu kuljetussäiliö, jota voidaan siirtää kuljetusvälineestä toiseen ilman sisällön uudelleenlastaustai, container, kontti
KONTRA tulli, tullitarkastus 
KONTTI standardisoitu kuljetussäiliö, jota voidaan siirtää kuljetusvälineestä toiseen ilman sisällön uudelleenlastausta, konteineri, container, myös rahtitavaraliikenteen mittayksikkö
KONTTIALUS konttilastin kuljettamiseen suunniteltu alus
KONVOI saattue 
KOORTINKI köysi, jolla purjelaivan purje kurotaan kokoon kannelta käsin, kuristin, jiiktouvi
KOPLATA kytkeä 
KOPLINKI alennusvaihde
KORA kova tuuli, blosis
KORI kardinaaliviitan huippumerkki
KORSTEENI aluksen savupiippu
KORTTAUS köyden lyhentäminen lyhennyssolmulla
KORT-TUNNELI hinaaja potkurin ympärille rakennettu tunnelimainen rengas hinauskykyä parantamassa
KORVETTI alkuaan sota-alus 1700-luvulla, nykyinen sota-alustyyppi 500-1500 tonnin tykki- tai ohjusvene
KOTTI aluksen vedenpitävä väliseinä, laipio
KOURA ankkurin haaran päässä oleva levennys jonka tarkoitus on lisätä ankkurin pitoa
KOUSSI köyden silmäkkeen vahvistinrengas 
KRAANA nostokurki, kansinosturi 
KRAVELI enintään kolmimastoinen myöhemmin raakatakiloitu pyöreänmuotoinen, tasaperäinen ja tasasaumainen, keula- ja peräkastelleilla varustettu noin 1200-1400-luvun lopun purjelaiva, karavelli
KREIJARI suurehko kaksi- tai kolmimastoinen raakatakiloitu paalumastoinen alus 1400- 1700-luvulta
KRONOMETRI tarkkuuskello jota käyttään paikanmäärityksessä
KRYSSATA luovia, purjehtia vastatuuleen, kryssiä
KRYSSI vastatuuleen purjehtiminen, luovi
KRYSSIKULMA maksimikulma, jolla voi purjehtia vastatuuleen menettämättä parasta vauhtia
KRYSSIMASTO Kolmimastoisen täystakiloidun laivan takamasto. Neljä tai useampimastoisen täystakiloidun tai parkkilaivan toinen masto perästä lukien. Kuunarilaivan tai kuunarin kolmas masto keulasta lukien, begiinimasto
KRYSSIMÄRSSYTANKO purjelaivan kryssimaston ensimmäinen jatko
KRYSSIPRAMMITANKO purjelaivan kryssimaston toinen jatko
KRYSSIPURJE purjelaivan kryssi- eli pekiinimaston alin kahvelipurje
KUIVAKYLKI aluksen alimman vuotokohdan korkeus vedenpinnasta, varalaita
KUKONJALKA peräharuksen säätötalja
KULKUASENTO aluksen keula- ja peräsyväyksien erotus, trimmi
KULKUVALOT aluksen merkkivalot joita käytetään kulussa auringon laskusta sen nousuun
KUMMELI valkoiseksi maalattu kivilatomus tai taulu rannalla paikantamista helpottamaan, kumpeli
KUMPELI valkoiseksi maalattu kivilatomus tai taulu rannalla paikantamista helpottamaan, kummeli
KUNNARI purjeen etureunaa säätävä naru, litistää purjetta, cunninghamköysi
KUOKKA ankkuri
KUOLLUT PAINO aluksen kokonaiskantavuus miehistöä, varastoja ja lastia 1 DWT = 1016,5 kg, death weight
KUONAKANKI metallirassi jolla hakataan slagia irti, sleissi
KUORIKÖYSI köysi jossa on erillinen punottu pintakerros
KUPPIMELA mela jonka lapa on hyvin kovera kuppi, lusikkamela
KURISTIN köysi, jolla purjelaivan purje kurotaan kokoon, koortinki, jiiktouvi
KURSSI suunta johon alus purjehtii
KUSINEERO kokki 
KUSTI rannikko
KUTTERI yksimastoinen purjevene jossa on kaksi peräkkäistä keulaharusta/-purjetta
KUTTERIHARUS yksimastoisen purjeveneen toinen keulaharus
KUUNARI kaksi- tai kolmemastoinen purjealus jonka isomasto on keulamastoa pidempi
KUUNARILAIVA vähintään kolmimastoinen purjelaiva jonka etumasto raakatakiloitu ja takamastot kahvelitakiloitu, barkentiini
KUUNARIPRIKI kaksimastoinen kahvelitakiloitu purjealus, jonka molemmissa mastoissa ylhäällä raa'at, hermafrodiittipriki, brikantiini
KUUSNEKKI hela joka kiinnittää ispurjeen puomin mastoon, puomihela, gooseneck
KUUTTI yhdestä puusta koverrettu vene jonka sivuilla on korotettu varalaita, myös pienehkö rannikkoliikenteessä 1600-luvulla käytetty limisaumainen, 1-3 mastoinen purjealus, kuutto
KUUTTO Pienehkö rannikkoliikenteessä 1600-luvulla käytetty limisaumainen, 1-3 mastoinen purjealus
KVADRUPPELIKONE nelipaisuntainen mäntähöyrykone
KYMPIN KAHVI epävirallinen pikainen kahvikupillinen klo 10:00
KYNSI ankkurin kouran päässä oleva terävä uloke
KYTKY kahden köyden kytkeminen (solmiaminen) toisiinsa
KÄRKIKARTIO kärjellään seisova kartion muotoinen päivämerkki joka osoittaa purjealuksen kulkevan moottorivoimalla
KÄSISAVU hätämerkinatoväline josta palaessa lähtee punaista tai oranssia merkkisavua
KÄSISOIHTU hätämerkinantoväline josta palaessaan valaisee voimakkaasti
KÄSISUUNTIMAKOMPASSI kompassi jolla tähtäämällä voidaan määrittää suuntimia
KÄYMÄKELA töijausvinssi, kiinnitysvintturi, vinssikela, kapseli
KÄÄNNÖS kun purje vaihtaa puolta veneeseen nähden
KÄÄNTÖPIIRI leveyspiiri jolla aurinko eteläisimmillän tai pohjoisimmillaan yltää zeniittiin (n. 23,5° N/S)
KÄÄNTÖPOTKURI laivoissa käytettävä potkuriyksikkö, joka on käännettävissä 360° sen pystyakselin suhteen; korvaa peräsimen ohjailussa, ruoripotkuri, Aquamaster
KÖLI aluksen pohjassa oleva sortoa vastustava ja vastapainona toimiva evä
KÖLKAIVO pilssi
KÖLILAATIKKO kotelo johon nostoköli voidaan nostaa
KÖLILINJA aluksen pitkittäisakselin suunta
KÖLIVENE kiinteällä painokölillä varustettu purjevene
KÖYSILUKKO tartuntaura tai mekanismi jolla köysi voidaan pikalukita, clamcleat
KÖYSISILMÄ puinen tai metallinen hela jonka läpi köysi tai vaijeri voi vapaasti juosta

L                                                                               alkuun

LAABERI heikko tuuli
LAAHUSANKKURI ajoankkuri joka hidastaa aluksen ajelehtimista
LAAKONKI maihinnoususilta
LAAKSIIDA kallistuma
LAIPIO aluksen (yl. Poikittainen) väliseinä 
LAIPIOKOMPASSI seinään kiinnitetty tai osittain upotettu kompassi
LAITAMYÖTÄINEN tuuli joka tulee peränpuolelta sivusta, aiheuttaa usein aluksen kovaa keinumista
LAITASUOJA veneen runkoa suojaava pehmike, lepuuttaja, fendari
LAIVANSELVITTÄJÄ asiamies joka hoitaa laivaan ja lastiin liittyviä toimenpiteitä, meklari
LAIVAPÄIVÄKIRJA kirja johon merkitään aluksen matkan aikana sattuneet tapahtumat ja tiedot, lokikirja
LAIVURI sisävesi- ja rannikkoaluksen päällikkö
LAMMUUNI skottikattilan lieska-uuni
LANKONKI maihinmenosilta, laakonki
LANNE aluksen kyljen peränpuoleinen osa
LANTERNA kulkuvalon lyhty, lanterni
LAPAKULMA kulma jonka potkurin lapa muodostaa pystytason kanssa
LASI laivakellolla annettu äänimerkki; lyödä lasi
LASKEMINEN veneen keulan kääntäminen poispäin tuulesta
LASKOSNUORAT, puukikoordingit, (raaka)purjeiden kokoamista varten
LASTIMERKKI laivan kylkiin maalattu merkki joka osoittaa miten syvälle alus voidaan eri olosuhteissa lastata, Plimsollin merkki
LASTIPLAANI lastaussuunnitelma, lastipiirustus 
LATERAALIVIITAT viitoitusjärjestelmä, joka osoittaa väylän vasemman ja oikean laidan
LATINALAISPURJE kolmiopurje joka etureunastaan on kiinnitetty viistosti mastossa olevaan raakaan
LATISTAJA köysi jolla pienennetään purjeen pussimaisuutta, lattari
LATITUDI paikan kaarikulma päiväntasaajasta meridiaania pitkin leveyspiiri
LATITUDIPARALLEELI saman leveysasteen muodostama pikkuympyrä maapallon asteverkkossa
LATTA purjeen takareunan tai purjeen läpi menevät vahvikkeet
LATTAPUSSI purjeeseen ommeltu tasku johon latta laitetaan, lattatasku
LATTARI purjeen latistaja; köysi jolla pienennetään purjeen pussimaisuutta
LATTATASKU purjeeseen ommeltu tasku johon latta laitetaan, lattapussi
LATVAPURJE purjelaivan raakamaston huipussa oleva suunnikkaan muotoinen purje
LAYLINE täydessä kryssikulmassa purjehdittu suunta, jolla pääsee poijulle ilman ylimääräistä matkaa, leikkari, leilaini
LAZY JACK purjeen laskemista helpottavat rajoitinköydet
LEE suojan puoli, tyynen puoli 
LEEDARIT köysitikkaat
LEEPURJE raakatakiloidun aluksen lisäpurjeet jotka kiinnitetään raakoja pidentäviin myötäpurjepiiruihin, myötäpurje
LEESTONG portaiden kaide, leestonki
LEESTONKI portaiden kaide, leestong
LEEVARTTI suojan puoli, tyynen puoli 
LEGI matkaosuus
LEGO anna mennä, vapauta (huuto)
LEHMÄNKÄÄNNÖS myötäkäännös, jiippi
LEHMÄNSILTA tankkilaivoissa pituussuunnassa kannella oleva kulkusilta
LEIDARI rappu, portaat, köysitikkaat 
LEIKARI vapaasti kääntyvä pylpyrä tai kiinityshaka
LEIKATA purjehtia myötäisellä loivasti tuulen suunnasta poiketen
LEIKKARI täydessä kryssikulmassa purjehdittu suunta, jolla pääsee poijulle ilman ylimääräistä matkaa, layline
LEILAINI täydessä kryssikulmassa purjehdittu suunta, jolla pääsee poijulle ilman ylimääräistä matkaa, leikkari, layline
LEKA ankkuri
LEKOTTAA laskea, pudottaa, irroittaa laiturista
LEMPPARI koneapulainen hiilihöyrylaivassa, kolistimmeissä kärräsi hiilen koliboksista pataruumaan, trimmari
LENSSATA tyhjentää tankki tai pilssi 
LENSSI myötätuuleen purjehtiminen
LENSSIPULLO viinapullo joka annetaan lastaus- tai muulle työryhmälle kun työ on päättynyt
LENSSIPUMPPU pilssiveden tyhjennyspumppu, pilssipumppu
LEPUUTIN aluksen kyljellä pidettävä hankaussuoja, fiilari, fendari viilari, laitasuoja
LEPUUTTAJA aluksen ja laiturin välissä pidettävä hankaussuoja, fiilari, fendari viilari, laitasuoja
LETTAUS varoventtiilin puhallus
LEVANKI kelkka tai naruviritys, jossa skuutti kulkee. Levanki säätää ison skuuttipistettä
LEVANKIHARJA varrellinen kannen pesuharja 
LEVANKIKISKO isopurjeen jaluksen (poikittainen) kiinnityskisko
LEVANKIVAUNU levankikiskossa liikkuva jaluksen kiinnityshela
LEVANTTI välimeren itäosan maat 
LEVEYS paikan kaarikulma meridiaania pitkin päiväntasaajasta, latitudi
LEVEYSERO kahden sijainnin välinen latitudien erotus (etelämpänä/pohjoisempana)
LEVYANKKURI teräslevystä hitsattu ankkuri
LEVYKUMMELI valkoiseksi maalattu taulu paikantamisen helpottamiseksi jossa voi olla kirjaintunnus
LIEKINSAMMUTIN bensiinimoottorin kaasuttimen suodatinverkko
LIEKINVARMISTIN kaasulieden laite joka sulkee kaasun tulon liekin sammuessa
LIFELINE turvavaijeri kannella liikkumisen varmistamiseksi, elämänlanka
LIIKKI purjeen reuna
LIIKKIURA mastossa oleva ura purjeen etureunan kiinnittämistä varten
LIINA köysi
LIITOANKKURI ankkuri joka siivekkeiden avulla liitää laskupaikkaa kauemmaksi
LIMISAUMA limittäin toistensa päälle rakennettu kylkilaudoitus
LINJA päiväntasaaja, ekvaattori myös linjatauluilla osoitettu suora väylän osa
LINJAKASTE rituaali joka toimitetaan ensimmäistä kertaa päiväntasaajan ohittavalle miehistön jäsenelle
LINJALAIVA ison noin 50-90 tykin sotalaivan nimitys 1600- 1700-luvulla
LINJALIIKENNE alukset kulkevat ennalta määrätyillä reiteillä tiettyine satamineen ja tarkkoine aikatauluineen
LINJALOISTO väylän suuntaa osoittava merenkulun turvalaite
LINJALUOTSI aluksen päälliköllä tai perämiehellä oleva pätevyys tietyille satamaväylille joilla voi ajaa ilman luosia
LINJAMERKKI linjataulu
LINJATAULU maissa oleva taulu jotka parina osoittavat väylän suunnan
LIPPUSARJA viestiliput joissa tunnukset aakkosille ja numeroille, signaaliliput
LIPPUSOLMU kahden eripaksuisen köyden liittämisessä käytettävä kaksinkertainen jalussolmu
LITSA kiinnike jolla purje kiinnitettän mastoon tai harukseen
LITSATA kiinnittää veneene etupurje harukseen
LITSAUSHAKA keulapurjeen etureunassa oleva haka joka kiinnitetään harukseen, pistoolihaka
LITSI ohut naru
LLL savuhätävalaistus, Low Location Lighting System
LOISTO majakkaa pienempi merenkulun turvalaite jolla on valotunnus
LOKAAMINEN pienestä rikkeestä määrätty kurinpitosakko
LOKI koje matkan ja nopeuden mittaamista varten 
LOKIKIRJA kirja johon merkitään aluksen matkan aikana sattuneet tapahtumat ja tiedot
LOKILASI tiimalasi ajan mittaamiseen
LOKSODROMI suora linja maapallon pinnalla joka kohtaa pituuspiirit aina samassa kulmassa; johtaa spiraalina kohti napaa
LO-LO ALUS alus jossa lastia käsitellään erilaisilla nostureilla tai kauhoilla aluksen partaan yli
LONG TON aluksen kokonaiskantavuus miehistöä, varastoja ja lastia 1 DWT = 1016,5 kg, death weight
LONGITUDI pituuspiiri
LONGSAID alus koko pituudeltaan laiturissa 
LOORINKI sivumyötäinen tuuli, tuuli peräkulman suunnasta
LOSSATA purkaa lastia 
LOSSI kapean vesistön ylittämiseen käytettävä ohjaus- tai vetovaijeria käyttävä alus
LOWFOWLING vesieliöiden kiinnittymistä vähentävä maali, myrkkymaalin turvallisempi versio, vrt. antifouling
LUFFATA muuttaa veneen kulkusuuntaa kohti tuulta, nostaa
LUODE laskeva nousuvesi, pakovesi
LUOKKATUNNUS purjeveneen isopurjeessa oleva veneluokan tunnus
LUOTI veden syvyyden mittauslaite 
LUOTILIINA luodin mittaköysi
LUOTSI ammattikunta joka opastaa aluksen turvallisesti avomereltä satamaan ja pois
LUOTSIKUTTERI alus jolla luotsi viedään laivaan, luotsivene
LUOTSIVANHIN luotsiaseman esimies
LUOVIA purjehtia vastatuuleen, kryssiä
LUOVIKULMA vastaiseen purjehdittaessa kulkusuunnan ja tuulensuunnan välinen kulma, nousukulma
LUOVIKULMAMITTARI mittalaite joka näyttää tuulen suhteellisen kulman kulkusuuntaan nähden
LUSIKKAMELA mela jonka lapa on hyvin kovera, kuppimela
LUU tuulenpuoli (lee vs luu)
LUUVARTTI tuulenpuoli 
LUUVATA purjealuksen suunnan muuttaminen vastaisempään tuuleen, nousta tuuleen
LYHENNYSSOLMU köyden lyhentämiseen keskeltä käytettävä solmu, trumpettisolmu, torvisolmu
LÄMPÖSLINGA lastitankissa kulkeva höyryputki 
LÄMSÄPLOKI pylpyrä joka on toiselta puolelta avoin köyden kiinnittämistä varten, heittoploki
LÄPILATTA purjeen jäykiste (latta) joka ulottuu takaliikistä etuliikkiin
LÄPIVIENTI aluksen rungon läpäisevä hela tai kanava
LÄPIVIENTIVENTTIILI rungon läpäisevän putken sulkuventtiili
LÄSTI aluksen kantavuusyksikkö 1877 asti = 1,85 rt
LÄSTIMAKSU merimiesten eläke- ja avustusrahastoon kerätty maksu
LÄTÄKKÖ kokemuksen mukainen vähättelynimi vesialueele (kotijärvi-Espoonlahti-Suomenlahti-Itämeri-Atlantti)
LÖÖPPARI jasluskiskon juoksija, liikuteltava osa, jolla purjeen jaluspistettä voidaan siirtää, juoksija

M                                                                               alkuun

M/AUX alustyypin lyhenne: apumoottorialus "motor auxiliary"
M/S alustyypin lyhenne: moottorialus "Motor Ship"
M/T alustyypin lyhenne: Motor Tanker, moottoritankkeri
M/Y alustyypin lyhenne: moottorijahti "Motor Yacht"
MAAKRAPU kokematon merenkulkija
MAAKUUME levottomuus sataman lähestyessä pitkän merimatkan jälkeen
MAASÄHKÖ verkkovirta laiturilta, myös veneessä olevat maasähköön liittyvä laitteet
MAATA PIISSÄ pitää aluksen keula paikoillaan kohti tuulta 
MAATUULI yöllä maalta merelle puhaltava tuuli
MAGIC BOX eräissä kevyissä kilpaveneissä oleva talja jolla voidaan siirtää maston alapäätä
MAILI meripenkinkulma, merimaili
MAININKI meren aaltoilu joka ei johdu vallitsevasta tuulesta; vanhaa pitkää aallokkoa
MAJAKKA ulkomeren partaalle sijoitettu, tiettyä valotunnusta lähettävä kookas merenkulun turvalaiterakennus
MALAMOK merenkulkija joka on kiertänyt Kap Hornin purjelaivan miehistössä ja möhemmin tullut merikapteeniksi
MALSPIIKKI teräväkärkinen metallipuikko, jota käytetään pujos- ja solmutöissä, maalspiikki
MANIFESTI lastiluettelo 
MANILAKÖYSI banaanikasveihin kuuluvan abacan kuidusta valmistettu köysi joka on luonnonkuiduista vahvin taipuisa, imee hyvin vähän vettä
MANTOOKI vaijeri tai naru -kaide
MANTTELI vinssien ja kraanojen nostoköysi 
MANTTELIMIES karveliapina, ohjaa käsimerkein kraana tai vinssimiehiä taakan siirrossa
MANUEERAUS koneen ohjaus
MANUSLUUKKU pieni (60 cm x 60 cm) luukku, jonka kautta päästään lastiruumaan tai tankkeihin. 
MANÖÖVERI aluksen liike tai laivaston operaatio
MARAKATTI-LUUKKU kaksois miitsippien välissä olevan ruuman luukku
MARCONIRIKI amerikkalainen vastine bermudarikille
MASTOHAUSSI mastokaappi, rakennelma jonka päällä on masto 
MASTOJALKA kolo, johon veneen masto asetetaan
MASTON KENKÄ metallinen tai puinen tuki johon masto on kiinnitetty tai upotettu
MASTONHUIPPUVALO komevärinen purjeveneen kulkuvalolyhty-yhdistelmä, tricolor-valo, tricolori
MASTOPÖNKKÄ maston sivusuuntainen tuki kannessa
MASTOVALO valkoinen eteenpäin 225° sektorissa näkyvä kulkuvalo
MASU mesu, konemestari
MATRUUSI ammattitaitoinen merimies
MAYDAY radion puheliikenteessä käytettävä hätäkutsu
MEKLARI laivaselvittäjä joka hoitaa laivaan ja lastiin liittyviä toimenpiteitä
MELA yksi- tai kaksilapainen, vesikulkuneuvon liikuttamiseen ja ohjaamiseen käytettävä airon kaltainen esine
MELTEMI Kreikan saaristossa kesäaikana ilmenevä voimakas tuuli
MEPA merimiespalvelutoimisto
MERCATORIN PROJEKTIO oikeakulmainen karttaprojektio 1500-luvulta lähtien jota käytetään melkein kaikissa merikartoissa
MERENKULKUTUTKA tutkatekniikkaan perustuva aluksen navigoinnin apuväline
MERIDIAANI napojen kautta kulkevan isoympyrän puolikas, joka ilmaisee latitudin
MERIDIAANIKORKEUS taivaankappaleen korkeus sen ohittaessa tietyn meridiaanin
MERIDIES keskipäivä
MERIEKIPAASI Venäjän johtama suomalainen laivasto-osasto 1830-1878
MERIKARTTA navigointia varten valmistettu kartta vesialueesta, merikortti
MERIKARTTASARJA veneilykäyttöön tarkoitettu rannikkokarttojen kokoelma mittakaavassa 1:50 000 (järvillä 1:40 000..1:10 000)
MERIKELPOINEN purjehduskelpoinen (liukuva käsite)
MERIKLAARI meriselvitys, merikuntoon saattaminen 
MERIKORTTI merikartta
MERIMAILI yksi meridiaanin kaariminuutti, pituusmitta 1852 m, meripeninkulma
MERIMIEHENTUOLI kankainen istuin jolla ihminen voidaan nostaa mastoon, puosuntuoli
MERIMIES on erimies
MERIPENINKULMA yksi meridiaanin kaariminuutti, pituusmitta 1852 m, merimaili
MERISELITYS aluksen päällikön vahingosta tai vauriosta antama selvitys viranomaiselle
MERITEIDEN SÄÄNNÖT yhteentörmäysten estämiseksi sovitut kansainväliset vesiliikennesäännöt
MERITUULI iltapäivällä rannikolla esiintyvä tuuli mereltä maalle
MERKITSEVÄ AALLONKORKEUS ennusteissa ja tiedotteissa ilmoittava allon koko joka vastaa noin silmin havaittua; korkein vallitseva aalto voi olla korkeudeltaan kaksinkertainen
MERKKIRULLA lastiluettelo
MESAAHIHARUSPURJE mesaanimaston eteen nostettu kolmiopurje
MESAANI purjelaivan mesaanimaston alin kahveli- tai kolmiopurje
MESAANIMASTO kaksimastoisen purjeveneen taaempi masto, purjelaivan perämasto
MESAANIPURJE ketsissä ja joolissa käytettävä taaemman maston purje
MESAANITANKO purjelaivan perämaston jatke
MESSI miehiston ruokailu- ja oleskelutila
MESSIKALLE palveluspoika ja kokin apulainen, messi-kalle, messipoika
MESSIPOIKA, MESSITYTTÖ palveluspoika tai tyttö ja kokin apulainen, messi-kalle, messipoika
MESTARI konemestri
MESU konemestari
MIESLUUKKU luukku, josta pääsee tankkiin tai lastiruumaan, manusluukku
MIITSEPPI keskilaiva 
MIITSIPPI miitseppi, keskilaiva
MILLIBAARI ilmanpaineen yksikkönä käytetty yksikkö, ilmakehän tuhannesosa
MISTRAALI Etelä-Ranskassa puhaltavan kylmän ja kuivan tuulen nimitys
MITTAUSPOIJU aallon korkeutta mittaava poiju
MITTAUSTODISTUS kilpaluokkaan hyväksytyn yksityyppiveneen mittauspöytäkirja
ML alustyypin lyhenne: miinalaiva (suomalainen)
MMA alustyypin lyhenne: merenmittausalus (suomalainen)
MOINATA tyyntyä (tuulesta) 
MONITORI matala, noin 1850-luvun jälkeinen höyrykäyttöinen sota-alustyyppi jonka kansi nousi vain vähän merenpinnan yläpuolelle
MONSUUNITUULI Intian valtamerellä vuodenaikojen mukaan puhaltavat tuulet
MOOTTORIALUS alus joka liikkuu moottorin voimalla, konealus
MOOTTORIPETI moottorin asennuspaikka joka on asetettu vaakasuoraan
MOOTTORIPURSI matkapurjehdukseen tarkoitettu moottorivene jossa on purjeveneen takilointi ja purjeet
MOPSI pyöreäpäinen pensseli 
MOSO tarjoilija 
MSY alustyypin lyhenne: Motor Sailing Yacht, moottoripursi
MTA alustyypin lyhenne: merentutkimusalus
MUSTANPARRAN TIPAT meritautiin auttava kuvitteellinen lääke jota ensikertalaisia yllytettiin perämieheltä noutamaan
SUMUSAKSET kuvitteellinen työkalu jota ensikertalaisia yllytettiin perämieheltä tai poosulta noutamaan
SUMULAPIO kuvitteellinen työkalu jota ensikertalaisia yllytettiin perämieheltä tai poosulta noutamaan
MYLAR eräs purjekangasmateriaali
MYLLY merimiestyönvälitystoimisto
MYRSKYFOKKA kovaan tuuleen tarkoitettu pieni ja tukeva keulapurje
MYRSKYISO paksusta kankaasta erikoismuotoon ommeltu puomipurje
MYÖTÄINEN tuuli joka puhaltaa aluksen keskilinjan takapuolelta, myötätuuli
MYÖTÄKÄÄNNÖS myötätuuleen tehty käännös, jiippi
MYÖTÄPURJE raakatakiloidun aluksen lisäpurjeet jotka kiinnitetään raakoja pidentäviin myötäpurjepiiruihin, leepurje
MYÖTÄPURJEPIIRU purjelaivan raa'an ulos vedettävä jatko johon myötäpurje kiinnitetään
MÄRKÄPINTA aluksen vedenalaisen rungon pinta-ala; vaikuttaa osaltaan veden kitkaan
MÄRSSY purjelaivan alamaston saalingin päällä oleva puoliympyrän muotoinen tasanne, joka levittää maston jatkeena olevan tangon rikiä sivullepäin
MÄRSSYKORI purjelaivan päämastoon kiinnitettyä korimainen rakennelma joka toimi laivan tähystäjän asemapaikka
MÄRSSYTANKO purjelaivan kome- tai neliosaisen jatkomaston toinen jatko
MÄÄRLINKI pellavasta valmistettu kaksisäikeinen tervattu naru
MÖLJÄ laituri, kaija
MÖNSRÄYSMIES merenkulkuhallituksen määräämä virkamies, joka tarkastaa työsopimuksen laillisuuden. 
MÖNSTRATA pestata merimiehiä
MÖNSTRÄYS katselmus, päällemöntsräys=ottokatselmus, ulosmönsträys=päästökatselmus
MÖNSTRÄYSKONTTORI katselmustoimisto 
MÖNSTRÄYSKONTTORI merimieskatselmustoimisto

N                                                                                alkuun

N/S alustyypin lyhenne: Nuclear Ship, ydinkäyttöinen alus
NAAKELI aluksen reelingissä oleva irrotettava puu- tai metallitappi johon köysi kiinnitetään, kohvernaakkeli 
NAAKKELIPENKKI aluksen reelingissä tai maston ympärillä olev reijitetty lankku naakelien ja köysien kiinnittämiseen
NAARA haarakaskoukkuinen naarausväline
NAARA-ANKKURI kokoontaitettava kevyt ankkuri jossa on yleensä neljä haaraa
NADIIRI zeniitin vastakohta, taivaanpallon piste joka on suoraan jalkojen alla
NAFTAPASAATI moottorikyyti
NAIJATA sitoa purje puomiin
NATAAMINEN laivan puukannen kasteleminen merivedellä
NAVIGOIDA ohjata alusta, määrittää sijainti ja reitti, suunnistaa merellä
NAVIGOINTIPÖYTÄ karttapöytä
NAVIGOINTIVALOT kulkuvalot
NAVISKA komentosillan yhteydessä oleva merenkulkuhytti 
NAVTEX säätietoja vastaanottava näyttölaite
NEEKERINPÄÄ kiinnitysvaijereiden taittopyörä 
NEITSYTPLOKI, NEITSYT litteänpyöreä puusta valmistettu reitetty ploki jonka silmien kautta köysi
NELJÄNNESJÄRJESTELMÄ horisontti on jaettu neljään osaan joissa suunta ilmoitetaan poikkeamana asteissa pohjoisen tai etelän suhteen
NEPTUNUTS roomalaisten meren jumala
NETTOREKISTERITONNI tilavuusmitta 1 nrt = 2,83 m3 = 100 englantilaista kuutiojalkaa
NETTOVETOISUUS aluksen hyötytilavuus eli lastitilan tilavuus ilmoitetaan nettorekisteritonneina, saadaan vähentämällä bruttovetoisuudesta tietyt tilat
NISKAPUU ruumaluukun keskellä kulkeva tukipuu
NJORD muinainen skandinaavien meren jumala
NOKIKAAPPI skottikattilan savukaasujen kokoojakammio tuliputkien jälkeen
NOKITTAA nuohota
NOKITTAJA nuohoin, alikonemestari
NOKKA vinssin tai ankkuripelin kela vaijereiden ja köysien kiristämistä varten 
NOKKAKOORDINKIT reunanuora, ohuet (raaka)purjeen kokomiseen ja sitomisen käytet köydet
NOLLAMERIDIAANI itäiset ja läntiset latidudit erottava meridiaani (määritelty sivuamaan Greenwichiä)
NOSTAMINEN veneen keulan kääntäminen tuulta kohti
NOSTIN purjeen nostoköysi tai -vaijeri, falli
NOSTINKULMA kolmiopurjeen yläkulma johon purjeennostin kiinnitetään, fallikulma
NOSTINPYLPYRÄ maston päässä oleva ploki purjeen nostinta varten, fallipyörä
NOSTINVINSSI purjeen nostamista varten tarkoitettu vintturi, fallivinssi
NOSTOKÖLI kevyissä veneissä käytettä levymäinen ja säädettävä köli
NOUSUHERKKÄ veneen taipumus kääntyä kohti tuulta
NOUSUKULMA vastaiseen purjehdittaessa kulkusuunnan ja tuulensuunnan välinen kulma, luovikulma
NOUSULISTA veneen rungossa veden alla oleva lista joka helpottaa liukuun nousemista
NMT yhteispohjoismainen radiopuhelinverkko. Se oli käytössä vuosina 1981–2010; seuraaja GSM
NÄKKI muinaissuomalainen veden haltija
NÄLKÄRENKAAT FÅA:n eli Suomen höyrylaiva osakeyhtiön korsteenimerkki

O                                                                                alkuun

OFISS toimisto, ofiisi
OHJAILUKYVYLTÄÄN RAJOITETTU ALUS tehdävänsä tai rakenteensa takia ei pysty vapaasti ohjaamaan
OHJAUSKOMPASSI ruorimiehen näkyville asennettu kompassi josta nähdään ohjattava suunta
OHJAUSKYVYTÖN ALUS teksisen vian takia ei pysty ohjaamaan
OHJAUSPISTE paikka josta alusta ohjataan
OHJAUSPULPETTI kevyen avonaisen moottoriveneen pöytä johon ohjauspyörä on kiinnitetty
OHJAUSPYLVÄS pylväs johon ruori on kiinnitetty, pedestaali
OHJAUSVAUHTI nopeus jolla alus alkaa totella peräsintä
OKTANTTI tarkka kulmanmittauskoje sijainnin laskemiseksi asteikkokaari 1/8 täydestä ympyrästä
ONGARI höyrylaiva
OORDERI määräys, tavallisesti aluksen matkaa tai määränpäätä koskeva varustamon antama määräys, purjehdusohje
ORTODROMI pallon pinnan ympyrä, jolla on sama halkaisija kuin itse pallolla, eli joka jakaa pallon kahdeksi yhtä suureksi puolipalloksi, isoympyrä
OSATAKILA masto jossa keulaharus kiinnittyy maston huippua alemmas esim. 7/8-riki
OTTAA SISÄÄN kiristää tai lyhentää köyttä
OUTHAULI purjeen alareunaa säätävä naru

P                                                                                alkuun

P/B alustyypin lyhenne: Pilot Boat, luotsivene
P/R alustyypin lyhenne: pelastusristeilijä (suomalainen)
P/S alustyypin lyhenne: Paddle Steamer, höyrysiipirataslaiva
PAAKI esim. konekäskynvälittimen kahva 
PAAKSATA pyörittää konetta
PAALUMASTO yksiosainen purjealuksen masto ilman jatkotankoja
PAALUSOLMU kiristymätön silmukka, eräs merenkulkijan perussolmuista, polsteeki
PAAPUURI aluksen vasen laita 
PAAPUURIN HALSSI purjehdussuunta jossa tuuli tulee purjeisiin vasemmalta
PAARA paapuurin halssi, jollatuuli tulee veneeseen nähden vasemmalta
PAARLASTI tyhjään tai vajaasti lastattuun alukseen sen vakavoimiseksi lastattu painolasti, ballast
PAATTITÄKKI pelastusvenekansi 
PAILOTTI luotsi 
PAJA keittiö
PAKATA tuuli tulee purjeeseen väärästä suunnasta
PAKKA keulakoroke, keulakansi 
PAKKI purje täyttyy osittain suojan puolelta, pakki
PAKKITUULI tuulenpuolella olevan veneen tai muun esteen ilmavirtaushäiriö
PAKOVESI laskeva vuorovesi, luode
PALKKI veneen pohjan poikittainen jäykistäjä, myös ulkokannen kannatin
PALKOPROOMU Hinattava alus, joka koostuu kahdesta erillisestä pituussuuntaisesta itsekelluvasta ponttonista jotka toimivat ruuman laitoina ja lasti voidaan purkaa pohjan läpi
PALLE purjeen reuna, liikki
PALLETTI kuljetuslava, kuormalava
PALLI bofori  (tuulen voimakkuus)
PALLIPOLLARI tukirakenne johon vintturin lukko on kiinnitetty
PALLIRENGAS vintturin hammastettu rengas joka yhdessä pallien kanssa estää vintturin kelaa pyörimästä väärään suuntaan
PALLIT vintturin lukko joka estää vintturin kelaa pyörimästä väärään suuntaan
PALLOKAS kevyestä kankaasta tehty pallon muotoinen myötätuulipurje, spinaakkeri
PANAMAKLYYSI umpireunainen kiinnitysköysien ulosmenosilmäke 
PANKKI matalikko, sumurintama 
PANTTURIT aluksen rungon tukikaaret
PARAVAANI merimiinojen suojaraivain
PARKASSI aluksen suurin laivavene, barkassi, isovene
PARKKI vähintään kolmemastoinen raakatakiloitu kauppalaiva jonka takimmaisessa mastossa kahvelipurje
PARRAS aluksen kannen yläpuolinen laita; kyljen jatke, reelinki
PARRASLAITA eneen kannen reunaan kiinnitetty lista, varvaslista, parraslista
PARRASLISTA veneen kannen reunaan kiinnitetty lista, varvaslista, parraslaita
PARRASTUKI purjealuksen mastosta viistosti taaksepäin tulevat säädettävät apuharukset, barduuna, partuuna
PARTA lisätuki purjelaivan keulapuomin ja keulasteevin välissä
PARTUUNA purjealuksen mastosta viistosti taaksepäin tulevat säädettävät apuharukset, barduuna, parrastuki
PARUMEETTARI ilmapuntari, barometri
PASAATITUULET tasainen 30 asteen leveydellä puhaltava tuuli päiväntasaajan molemmin puolin
PATA-ANKKURI sienimäinen tai kauhamainen laivan ankkuri, sieniankkuri
PATARUUMA kattilahuone
PATENTTIANKKURI ankkuri jonka kourat kääntyvät saranoilla aina alaspäin
PATENTTIREIVI isopurjeen rullareivausjärjestelmä
PAUKKULIIVI hiilihappopatruunan voimasta täyttyvä kelluntalaite
PEATJACKET lyhyt, lämmin merimiestakki (hist.)
PEDESTAALI pylväs johon ruori on kiinnitetty
PEILATA tankin sisällön määrän mittaus
PEILAUSPUTKI putki jonka kautta peilaus tehdään
PEILAUSTIKKU tankkien ja pilssien nestepinnan korkeuden mittatikku 
PEKIINIMASTO fregatin ja kolmimastoisen täystakiloidun laivan takamasto, neljä- tai useampimastoisen täystakiloidun tai parkkilaivan toinen masto perästä lukien. Kuunarilaivan tai kuunarin kolmas masto keulasta lukien, kryssimasto, Bekiinimasto
PELASTUSLIIVIT jokaiselle veneessä olijalle pakollinen henkilökohtainen kelluntaväline
PELASTUSRENGAS aluksessa tai laiturilla säilytettävä kelluntaväline
PELTIGENUA purjeveneen apummoottorin leikkisä nimitys
PENTTERI messin yhteydessä tai lähistöllä oleva tila jossa on tiskipaikka ja säilytystilat ruokailuvälineille ja ruualle, pentry
PENTRY messin yhteydessä tai lähistöllä oleva tila jossa on tiskipaikka ja säilytystilat ruokailuvälineille ja ruualle, pentteri
PERIPLIIDE purjehdusohje, reittikuvaus
PERTTI purjelaivan raakojen alla oleva köysi tai vaijeri, jonka päällä purjeita käsiteltäessä seisotaan, jalkapertti
PERÄHARUS maston tukivaijeri yleensä maston huipusta veneen perään, staagi, hekstaaki
PERÄHOLVI aluksen rungon peräosan alla oleva tyhjä tila silloin kuin peräpeili ei ulotu veteen asti
PERÄKANSI ulkokannen osa joka on kansirakenteiden takana
PERÄKEHÄ veneen peräkaide, pushpit
PERÄLIIKKI kolmiokeulapurjeen (haruspurjeen) takareuna
PERÄLIPPU aluksen kansallisuuslippu
PERÄMIES laivalla päällystön jäsen, jonka tehtäviin kuuluu vahdinpito ja laivan miehistön työnjohto
PERÄMOOTTORI kokonaisuus jossa on yhdistetty moottori, voimansiirto, potkuri ja ohjaus, ulkolaitamoottori
PERÄNPITÄJÄ aluksen ohjaaja, ruorimies
PERÄPEILI aluksen perän pystysuora tai viisto tasomainen osa
PERÄSIMEN AKSELI kääntyvä pystysouora akseli johon peräsimen lapa on kiinnitetty
PERÄSIN aluksen ohjaamiseksi käännettävä levymäinen laite
PERÄSINHELA kiinnike jossa peräsimen akseli kääntyy
PERÄSINRUOTO peräsimen lavassa oleva tukirauta
PERÄSINTUKKI peräsimen akseli johon lapa on kiinnitetty
PERÄSINVANNAS rungossa oleva läpivientiputki jossa peräsinakseli kulkee
PERÄSINVARSI, keppi, jolla käännetään peräsintä ja ohjataan venettä, ruorivarsi, pinna
PERÄSPRINGI perästä eteenpäin laiturille lähtevä kiinnitysköysi
PERÄVALO valkoinen 135° sektorissa taaksepäin näkyvä kulkuvalo
PERÄVETOLAITE sisäperämoottoriin liitetty laite joka muistuttaa perämoottorin alaosaa ja on ohjattavissa, vetolaite
PESTAUS työsopimuksen teko 
PESTI aluksen vakauttamiseksi otettu tavallisesti arvoton lasti 
PII alus on keula tuulta vasten paikoillaan
PIIKKI keulassa tai perässä oleva korkea tankki, föörpiikki, ahteripiikki, keulakorokkeen alla oleva kansitarvikevarasto 
PIIKKIKULMA kahvelipurjeen takayläkulma jota kahvelin ulkopää kannattaa
PIIKKINOSTIN kahvelitakilassa kahvelitangon nostamiseen tarkoitettujen köysien ja plokien kokonaisuua
PIILIVINNI tiukasti tuuleen purjehdittava suunta, nousta purjeilla maksimaalisesti kohti tuulta, pitivinni, hankavastainen
PILIVINNIKOIJA laivan poikkisuuntaan asetettu riippumatto tai vuode
PIINAAMINEN ohjaaminen liian ylös tuuleen, purjeen etureuna lepattaa
PIIRU horisontin (täysympyrän) 1/32 -11,25 astetta, kompassipiiru
PIISKA piiskahöyry, ohituslinja höyrykoneen korkeapainehöyrystä matalapainesylinteriin
PIKAREIVI reivausjärjestelmä jossa purjeen pinta-alaa voidaan säätää istumakaukalosta köyttä kiristämällä
PIKASAKKELI kääntöliikkeellä lukittava ketjulukko eli sakkeli
PIKKUPRAMMI Purjelaivan raakatakilassa prammipurjeen yläpuolella oleva raakapurje, bovenprammi, puuvenprammi
PIKKUYMPYRÄ leikkaustason muodostama viiva pallon pinnalla silloin kuin taso ei kulje pallon keskipisteen kautta
PILLINARUT merivoimien aliupseerin tunnuksena oleva punos kauluksen alta rinnalle
PILOTTI luotsi
PILSSI aluksen laidoituksen ja pohjalevysarjan kulmaan tehty pitkittäislaivainen kaivo, veneen sisäpohjan ja kölin välinen tila
PILSSIPUMPPU sisäpohjan ja kölin välissä oleva pumppu, jolla poistetaan vuotovesi
PILSSIVESI pilssiin tiivistynyt tai vuotanut vesi joka yleensä sisältää epäpuhtauksia
PILVIPURJE suurissa purjealuksissa röijelin yläpuolella käytetty ylin raakapurje
PINASSI kolmimastoinen täystakiloitu tasaperäinen alus 1600-luvulta
PINNA keppi, jolla käännetään peräsintä ja ohjataan venettä, ruorivarsi, peräsinvarsi
PINNAMIES peränpitäjä, ruorimies
PIRTUPAATTI pirtuvene
PIRTUVENE sulavalinjainen ja pitkäkantinen 1930-luvun nopeakulkuinen moottorivene
PISLAAKI hela
PISTOOLIHAKA jousikuormitteinen haka esimerkiksi purjeen kiinnittämiseksi keulaharukseen
PISTOPUNKKA jalkaosaltaan matalaan tilaan (esim. istumakaukalon alle) ulottuva vuode
PITIVINNI tiukasti tuuleen purjehdittava suunta, nousta purjeilla maksimaalisesti kohti tuulta, piilivinni, hankavastainen
PITKÄ TONNI aluksen kokonaiskantavuus miehistöä, varastoja ja lastia 1 DWT = 1016,5 kg, long ton, death weight ton
PITUUS longitudi
PITUUSERO kahden sijainnin välinen longitudien erotus (idempänä/lännempänä)
PITUUSPIIRI maapallon astejärjestelmän mukainen sijainti itä- länsisuunnassa
PLAANI aluksen rungon nouseminen liukuun, vähentää vastusta jolloin runkonopeus voidaan helposti ylittää, surffi, plaanaus, plaanaaminen
PLATFORMI silta, maihinnousukäytävän ylä- ja alapäässä oleva tasanne 
PLATLENSSI täysmyötäinen, tuuli suoraan takaa, plattis
PLATTINKI palmikoitu köysi
PLATTIS täysmyötäinen, tuuli suoraan takaa, platlenssi
PLAUSSI tavarapino
PLAUSSIKÄRRY nokkakärry
PLEISSATA yhdistää köyttä tai vaijeria tai tehdä silmukka tms. määrätyllä tavalla säikeitä punoen, spleissata, pujoa
PLEISSI vaijeri- tai köysipunos
PLIMSOLLIN MERKKI laivan ulkokylkiin maalattu merkki joka osoittaa miten syvälle alus voidaan eri olosuhteissa lastata
PLISSI yhde lisävesitankin ja lauhduttimen välillä, (lauhduttimen alipaine imee vettä tankista kun plissi avataan)
PLOKI väkipyörä, pylpyrä, rulla jonka läpi köysi kulkee
PLOMMI tullin pihdeillä puristama lyijysinetti 
PLOTTERI elektroninen paikannuslaite ja reittipiirturi, jossa on karttanäyttö
PLÄKÄ tyyni, blägä
POIJU kelluva pallon, sylinterin tai kartion muotoinen esine joka on ankkuroitu paikoilleen osoittamaan väylän reunaa tai matalikkoa tai johon voidaan kiinnittyä
POIJUHAKA kiinnitysköyden päässä oleva metallihaka, joka lukitaan poijun lenkkiin
POIJUKETTINKI poikun ja sen ankkurin yhdistävä kettinki jonka nouseminen pohjasta ottaa vastaan veneen liike-energiaa
POIJUPAINO poijun ankkuri
POLIISI laivassa tähystäjän ja ruorimiehen lisäksi vahtivuoron kolmas jäsen, poopassi
POLLARI aluksen kannelle tai satamalaiturille pystytetty lyhyt pylväs, johon kiinnitysköydet kiinnitetään 
POLSTEEKI paalusolmu, kiristymätön silmukka, eräs merenkulkijan perussolmuista 
POLVI kansipalkkien ja kylkikaarien yhtymäkohdassa oleva tuki- ja sidepu puualuksessa
POLYESTER eräs purjekangasmateriaali, dacron
POOKI tunnusmajakka jolla ei ole valotunnusta
POOPASSI Laivassa tähystäjän ja ruorimiehen lisäksi vahtivuoron kolmas jäsen
POOSHAKA keksi, tavallisesti tukin liitossa käytetty työväline 
POOSU puosu, pursimies, kansipuolen "kymppi"
POOSUN TUOLI taljassa oleva lauta jolla istuva mies voi maalata esim. maston
POSEIDON kreikkalaisten meren jumala
POSKITUKI purjelaivan maston yläpään tukilevennys mastojatkon (tangon) alla, kimpakka
POTKURI siipipyörä joka muuttaa lapojensa pyörivän liikkeen väliaineen nopeutta kasvattamalla työntövoimaksi
POTKURIANODI potkurin galvaanista syöpymistä estävä muotoiltu sinkkianodi
POTKURILAAKERI potkuriakselin taaimmainen vesivoideltu laakeri
POTKURILOKI siipipyörä- tai ruuvikierrepotkurianturilla varustettu vesinopeuden mittauslaite
PRAMMIPURJE purjelaivan raakatakilassa märssypurjeen yläpuolella oleva raakapurje. Usein jaettu ylä- ja alaprammipurjeiksi
PRAMMITANKO purjelaivan neliosaisen jatkomaston kolmas jatko
PRASSATA kääntää raakapuita
PRASSI purjelaivan raa'an nokkaan kiinnitetty köysi jolla raakapuuta käännetään, ahdin, brassi
PRENTIISI harjoittelija tai oppilas (purjelaivalla)
PREVENTERI puomin tukivaijeri tai talja joka estää isopurjeen puomin heilahduksen toiselle puolelle
PRIKI kaksimastoinen raakatakiloitu purjelaiva jonka isomastossa myös kahvelipurje
PRIKIPURJE prikin takamastossa oleva kahvelipurje
PRIKKA viitta, reimari
PRIKKARI lastinmerkitsijä, tavaranlaskija
PRISONKIMAKSU karanneen merimiehen palautusmaksu alukselle
PRITSI vuode, punkka, koija
PRIVAATTI laivakauppiaalta, sipsulta, yksityiskäyttöön tilatut tavarat 
PROOMU tasapohjainen raskaan tavaran kuljetukseen rakennettu laiva jossa ei ole konetta
PROTESTI purjehduskilpailussa tehty ilmoitus sääntöjen vastaisesta toiminnasta tai ratkaisusta
PROTESTILIPPU viestilippu "B" jolla kilpailija ilmoittaa tulleensa rikotuksi
PROTEUS meren haltija kreikan mytologiassa, Poseidonin alamainen
PROTSI katso: prochaus
PROUCHAUS vene kallistuu niin paljon, että peräsin irtoaa vedestä, jolloin vene on hetken ohjauskyvytön ja näin kääntyy tuulta kohti
PROVIANTTI laivamuona, muonavarasto 
PROVIANTTI-RUUMA muonavarasto
PRYKA komentosilta 
PUBLIKAANI tulli
PUFFI tuulenpuuska   
PUHTI köyden mutka
PUJOA yhdistää köyttä tai vaijeria tai tehdä silmukka tms. määrätyllä tavalla säikeitä punoen, spleissata, pleissata
PUKSEERI hinaaja
PUKSPRÖÖT purjealuksen keulasta ulos työntyvä puomi, johon keulamaston harukset on kiinnitetty, keulapuu, kokkapuomi, kokkapuu, keulapuomi
PULBI aluksen keulassa oleva, veden virtausvastusta vähentävä, pyöreähkö uloke 
PULINA purjeen säätököysi jolla sidotaan (raaka)purjeen etureuna luovittaessa. Väännös sanoista "bow line"
PULPETTIVENE kevyt avovene jossa on pieni kiinteä pöytä johon ohjauspyörä on kiinnitetty
PULPIT, PULPITTI veneen keulassa oleva kehämäinen kaide
PULTAANI purjekangasta
PUMMI lastipuomi, pummilla elävä
PUMPPAAMINEN veneen keinuttaminen nopeuden lisäämiseksi, säännöissä kielletty. Myös skuutin jatkuva kiristäminen ja löysääminen
PUMPPUTOILETTI käsipumpulla tyhjennettävä WC-istuin
PUNKKA vuode, pritsi, koija
PUNTARI ilmapuntari, barometri, parumeettari
PUOLIKAS puolimatruusi
PUOLIMATRUUSI peruskoulutuksen saanut mutta ei vielä pätevöitynyt merimiehen työhön
PUOLITONNARI vanhan IOR-säännön mukainen 30-32 jalkainen purjevene
PUOMI pitkittäissuuntainen vaakapuu tai tanko johon purjeen alareuna kiinnitetään ja jolla purjetta säädetään
PUOMIHELA hela joka kiinnittää ispurjeen puomin mastoon, puominivel, gooseneck
PUOMIKAIJA puomiin sivulta päin tukeva köysi
PUOMILIESMA isopurjeen alareuna, puomiliikki
PUOMILIIKKI purjeen alareunaa säätävä naru, outhaul
PUOMINIVEL hela joka kiinnittää ispurjeen puomin mastoon, puomihela, gooseneck
PUOMINKANNATIN takilassa oleva köysi, jolla kannatetaan puomin ulkopäätä, dirkki
PUOMINPÄÄHELA puomin ulkopäässä oleva hela jolla purje kiristetään
PUOMIPEITE isopurjeen suojus
PUOMISAKSET puomin kannatin
PUOSMANNI pursimies, poosu
PUOSMANNINTUOLI kankainen istuin jolla ihminen voidaan nostaa mastoon, merimiehentuoli, puosuntuoli
PUOSU pursimies, poosu, puosmanni
PUOSUNHANSKA purjeen ompekäsine, purjekinnas
PUOSUNPILLI laivalla käytettävä metallipilli jota kannetaan rinnalla narussa tai punoksessa, pursimiespilli
PUOSUNTUOLI kankainen istuin jolla ihminen voidaan nostaa mastoon, puosmannintuoli, merimiehentuoli
PUPA peräkoroke (perätorpan katto)
PUPPA peräkoroke 
PURJE suurikokoinen yleensä kankaasta valmistettu tuulipinta aluksen liikuttamiseksi
PURJEALUS alus jota kuljettaa purje eikä mahdollista kuljetuskoneistoa käytetä
PURJEHAKANEN haka jolla keulapurje kiinnitetään harukseen, pistoolihaka
PURJEHDUSLIIVIT henkilökohtainen kelluntaväline joka on valmistettu ohuesta joustavasta materiaalista
PURJEHTIA kulkea purjeiden voimalla
PURJEIKKUNA purjeeseen ommeltu läpinäkyvä kappale
PURJEKINNAS purjeen ompekäsine, puosunhanska
PURJEMAAKARI pujeneuloja, seilmaakari
PURJEPUU vanha suomalainen mastoa tarkoittava sana
PURRATA herättää
PURRAUS herätys 
PURSI pienehkö purjealus lähinnä huvikäyttöön valmistettu
PURSIMIES Pätevä merimies joka päällystön alaisena johtaa laivaväen kansitöitä, puosu, poosu
PURSIMIESPILLI laivalla käytettävä metallipilli jota kannetaan rinnalla narussa tai punoksessa, puosunpilli
PURSISEURA veneilyseura
PUSHERMASTO 7-mastoisen kahavelikuunarin toinen masto perästä lukien
PUSHPIT veneen perässä oleva kaide, peräkehä
PUSSI purjeen kaarevuus
PUTKETON POTKURI perämoottorin potkuri jossa ei ole pakopurkea vaan lavat lähtevät suoraan navasta
PUTTINKIVANTIT purjelaivan maston jatkon tukemiseen käytettävät vantit märssystä alemmas mastoon
PUUKI halssi- tai reittiosuus, buugi
PUUKKIKOORDINKIT eli laskosnuorat; purjeiden kokoamista varten
PUUPPI lyhyt puolikansi
PUURI sanonnoissa: "mies yli puurin", yli laidan mereen 
PUUVENPRAMMI Purjelaivan raakatakilassa prammipurjeen yläpuolella oleva raakapurje, pikkuprammi, bovenprammi
PV alustyypin lyhenne: partiovene (Suomen rajavartiolaistos), myös Meripelastusseuran pelastusvene
PYLVÄSKOMPASSI purjeveneen ohjauspylvään päähän asennettava ohjauskompassi
PYSSÄ byssä, byssa, keittiö
PYTSI kangasämpäri, laivaämpäri
PYYRY airon kädensija
PYÖRIVÄ IKKUNA tuulilasin pyörivä osa joka keskipakovoimallaan takaa näkyvyyden vaikeassakin kelissä
PÄHKINÄNSÄRKIJÄ laivakorpun pilkallinen nimitys
PÄIVÄMÄÄRÄRAJA Tyynenmeren poikki kulkeva linja, jonka eri puolilla on eri päivämäärä ja viikonpäivä
PÄÄKANSI luksen ylin koko laivan yhtämittaisesti jatkuva vedenpitävä kansi, usein ainoa kokonainen kansi
PÄÄLLEMÖNSTRÄYS ottokatselmus ja kirjaus laivan miehistöluetteloon
PÄÄLLIKKÖ kulussa olevalla aluksella on päällikkö joka vastaa kaikesta -aluksella on aina vain yksi päällikkö
PÄÄSTÖ purjeen ohi virtaava tuuli jonka voima ei kuljeta/kallista venettä, sleppi

R                                                                                 alkuun

RAA'AN NOKKA raakapuussa nokkarenkaan ja jaluksen ulkopuolelle ulottuva kärki
RAA'AN TUKIRAKSI mastoon kiinnitetty kettinki tai tanko joka kannatelee raa'an painoa
RAA'AN VYÖ raakapuun ympäri kulkevat rautavyöt jotka kiinnittävät raa'an rakin välityksellä mastoon
RAAKA purjelaivoissa käytettävä maston poikittainen "tanko" johon purje kiinnitetään
RAAKAMASTO masto joka on varustettu raaoilla purjeiden kiinnittämistä varten
RAAKAPURJE raakaan kiinnitettävä suunnikkaan tai puolisuunnikkaan muotoinen purje
RAAKAPURJEKUUNARI kaksimastoinen purjelaiva, jonka etumastossa raakatakila ja takamastossa kahvelitakila
RAAKATAKILOITU alus jossa on raakamastot
RAAKITORVI tuulen suuntaan käännettävä ilmanottotorvi, kone- ja pataruuman ilmastointi
RACON tutkamajakka joka lähettää merenkulkututkassa näkyvän signaalin
RADARI tutka 
RADIOSUUNTIMALAITE radioaseman signaalin suuntimiseen perustuva paikannuslaite
RADISTI aluksen radioaseman käyttäjä
RAINELIPPU keulatankoon nostettava pienehkö tunnuslippu,
RAINETANKO lyhyt lipputanko aluksen keulassa, jakkimasto 
RAKIN IES rakista raakaan tuleva kaksihaarainen kiinnike
RAKKI rautahela joka kiinnittää raakapuun mastoon
RAKKIRENGAS maston ympäri ulottuva rengas johon raaka kiinnittyy
RANAPALKKI keulassa poikittain oleva ja kyljestä ulostyöntyvä palkki jonka varaan ankkuri nostetaan
RANKA kölin ylöspäin kääntyvä jatko-osa sekä keulassa että perässä
RANNIKKOKARTA saaristo- ja rannikkonavigointiin tarkoitettu merikartta mittakaava 1:50 000
RANSUUNA päivittäinen ruoka- ja vesiannos
RANSUUNAVAPAA muona jota ei säännöstelty (esim. laivakorput)
RANSUUNI säännöstely, rajoitus
RASTERIKARTTA kuvamuodossa oleva kartta, joka koostuu määräkokoisista pikseleistä; suurentaessa rakeisuus lisääntyy
RASVATYYNI tyyni meren tai järven selkä, jossa ei näy pientäkään aaltoa tai tuulenvirettä
RATASLOKI ratasanturilla varustettu vesinopeuden mittauslaite
RAUTAGENOA (purjeveneen) moottori
RAUTALUOVI purjeveneen eteneminen tai väistö vastatuuleen moottorin avulla
REDARI laivanvarustaja 
REDI satamaan edustan ankkuroimisalue 
REDILLÄ ankkurissa sataman edustalla
REELINKI aluksen laidasta kannesta ylöspäin oleva parras 
REELINKILAUDOITUS puualuksen kannen yläpuolinen kylkilaudoitus
REELINKITUKI reelinkilaudoituksen pystytuki, töttä
REIMARI viitta (merenkulun turvalaite)
REIVATA vähentää purjeen pinta-alaa
REIVI pienennetty purje esim. 1. ja 2. reivi, perinteisesti purjeniittirivi, jolla purjeen pinta-alaa saatiinpienemmäksi sitomalla tai rullareivi joka kelaa purjetta pienemmäksi
REIVIKULMA isopurjeen takaliikissä oleva vahvike josta reivi voidaan kiinnittää
REIVISEISLINKI reivinaru tai köyden pätkä purjeiden kiinnittämiseen puomiin tai raakaan, seissinki
REIVISILMÄ silmukka tai purjeniitti jonka avulla mastoliikki voidaan reivatessa kiinnittää puomiin
REIVISOLMU merimiessolmu
REKATA ajautua, ajatutua sorron mukana
REKISTERITONNI tilavuusmittana 1 rekisteritonni = 2,83 m³ = 100 englannin kuutiojalkaa. Painomittana 1 lästi = 1,85 rekisteritonnia
RENSSATA antaa vaijerin tai köyden kierrosten, törnien, liukua nokalla sen pyöriessä 
RENSTEENI esim. kannen ja reelingin liitoskohdassa kulkeva vesikouru 
RESIIVERI koneen huuhteluilmatila 
REUNAMERKKI väylän reunaa osoittava merkki enintään 50 metrin päässä siitä
REUNANUORA nokkakoordinki, ohuet (raaka)purjeen kokomiseen ja sitomisen käytet köydet
RIB alustyypin lyhenne: Rigid Inflatable Boat, kovapohjainen kellukevene
RIHMOS, RIHMAUS köyden pään purkautumisen estävä langasta tehty sidos
RIKATA asettaa puomit purkaus- tai lastaus asentoon, takilan pystyttäminen tai purkaminen
RIKI aluksen köysistö, väkipyörät, plokit yms. laajemmassa merkityksessä myös mastot ja puomit, takila, myös perämoottorin alaosa
RIMMARI koneapulainen hiilihöyrylaivassa, kolistimmeissä kärräsi hiilen koliboksista pataruumaan, trimmari
RINTAHARUS purjelaivan keulapuomin sivuttaiset tukivaijerit kokkapuusta aluksen ryntäisiin
RINTSIKAT spinaakkeri joka on kiertynyt kahdeksi päällekkäiseksi pussiksi, tiimalasi
RISSA laivan emäntä, vastaa stuerttia
RISTEILIJÄ suuri, nopea, tykein ja nykyisin ohjuksin varustettu 1800-luvun lopusta lähtien käytetty sotalaivan nimitys tai nykyisin matkustajien kuljetukseen ja vapaa-ajan viettoon tarkoitettu yleensä ylellinen laiva
RISTIPÄÄ ristikappale joka yhdistää männänvarren ja kiertokangen
RO RO ALUS rahtilaiva jonka lasti kulkee pyörien päällä, roll on roll off
RODI vedetystä terästangosta valmistettu vantti tai harus
ROIKKUREMMI purjeveneen istumakaukalon pohjassa oleva pehmustettu remmi, jonka avulla voi roikkua tasapainottamassa
ROISKESUOJAKUOMU avotilan tai kulkuaukon suojakuomu, sprayhood
ROPAX yhdistetty rahtilautta ja matkutaja-alus
ROPPU nostoliina tai vaijeri
ROSSI touvi
ROSTERI ruostumaton teräs
ROTI purjelaivan alamaston yläpää, rotti
ROTTAPELTI kiinnitystouveihin laitettava peltikaulus ettei rotat pääse laivaan
ROTTI purjelaivan alamaston yläpää, roti
ROV alustyypin lyhenne: Remote Operated Vehicle, kaukohjattava sukellusrobotti
ROVING KANGAS kudottu lasikuitukangas
RST ruostumaton teräs, rosteri
RUFFI aluksen sisätila, kajuutta, hytti
RUISKULAMINOINTI menetelmä jossa painella ruiskutetaan samaan aikaan hartsia ja lasikuidun pätkiä
RULLA miehistöluettelo
RULLAFOKKA keulaharuksen ympärille rullattava etupurje, käytännössä yleensä genoa
RULLAGENOA keulapurje, joka rullamekanismin avulla voidaan kiertää keulaharuksen ympärille
RULLAISO isopurjeen kelauslaite yleensä maston sisällä
RULLAREIVI purjeen kelausmekanismi jolla sen pinta-alaa pienennetään
RULLATA aluksen poikittainen keinuminen 
RUNDVASKI perusteellinen pesu 
RUNHULTTI purjealuksen pyöröpuiden yleisnimi
RUNKOANODI aluksen runkoon kiinnitettävä sinkkianodi joka estää galvaanista syöpymistä
RUNKONOPEUS nopeus jolloin runkoaalto on vesilinjan mittainen, solmuina 2,43•√(vesilinja(m))
RUNNI ahtojää
RUORI aluksen ohjauslaite
RUORIJENGARI ruorimies 
RUORIKIRSTU suuren purjelaivan kannen yläpuolisen ruorikoneiston suojarakenne
RUORIKULMA peräsimen ja kölilinjan välinen kulma
RUORIKÄSKY päällikön tai perämiehen antama suullinen käsky ruorimiehelle (vasempaan, oikealle)
RUORIMIES aluksen ohjaaja, peränpitäjä
RUORIPINNA peräsimen kääntämiseen käytettävä varsi, myös ruorirattaan kehällä oleva tartuntakahva
RUORIPOTKURI laivoissa käytettävä potkuriyksikkö, joka on käännettävissä 360° sen pystyakselin suhteen; korvaa peräsimen ohjailussa, kääntöpotkuri, Aquamaster
RUORIRATAS aluksen "ohjauspyörä"
RUORIVARSI keppi, jolla käännetään peräsintä ja ohjataan venettä, pinna, peräsinvarsi
RUSTIRAUTA vahva rautahela aluksen kyljissä joihin mastoja sivulta tukevat vantit kiinnitetään
RUTTOLIPPU viestilippu "Q" jolla pyydetään maahantulotarkastusta tai maahantulolupaa
RUUHI puunrungosta koverrettu tai tasapohjainen lautarakenteinen vene
RUUMA kauppa-aluksen lastitila
RUUSTUKKI viilapenkki 
RV alustyypin lyhenne: Research Vessel, merentutkimusalus
RYNNÄS aluksen kyljen keulan puoleinen osa
RYNNÄSKÖYSI keulapuolelta taaksepäin laiturille lähtevä kiinnitysköysi
RÄNNI jäänmurtajan tai alusten jäähän murtama uoma 
RÖIJELI Purjelaivan raakatakilassa prammipurjeen yläpuolella oleva raakapurje

S                                                                                alkuun

S/S alustyypin lyhenne: höyryalus "Steam Ship"
S/Y alustyypin lyhenne: purjevene "Sailing Yacht"
SAALINKI maston yläpäässä oleva poikittainen tukipönkkä
SAALINKIVALO ulkokannella työskentelemista varten asetettu valaisin, kansivalo, spriidarivalo
SAILDRIVE purjeveneen pohjan läpi asennettu potkurivetolaite, s-vetolaite
SAIMA historiallinen purjealustyyppi Laatokalta
SAKKAKUPPI polttoainejärjestelmän vedenerotin
SAKKAUS ilmavirtauksen irtoaminen purjeesta liian ylös vastatuuleen purjehdittaessa
SAKKELI u:n muotoinen, kierretapilla varustettu, kettingeissä ja ketjuissa käytettävä lukko, ketjulukko, nimitystä käytetään myös ankkurikettingin pituusmittana. 
SALONKI kapteenin, päällystön ja arvovieraiden oleskelutila laivalla
SALONKIVILLE päällystön palveluspoika, "messikalle"
SALUUTTI kunnialaukaus, tervehdyslaukaus
SAMMAKKO jousien puristusvoimalla toimiva köysilukko
SAMSANPOSTI korkea, tuuletustorvi, paalumasto 
SAPITTAA heittää isoon sappiin eli mereen
SAPPI pieni työhuone 
SAPSO veneen ohjaamiseen käytettävä perämela
SAPUSKA nosturin osittain puusta tehty nostoapuväline
SARJA istuinlaatikon sisäreuna
SATAMA meren tai vesistön rannalle rakennettua infrastruktuuria, joka sopii alusten matkustajien ja lastin käsittelyyn sekä aluksen säilytykseen
SATAMATRAILERI veneen kuljetusperävaunu joka ei ole hyväksytty tieliikenteeseen
SATIAINEN vaijerilukko 
SCIROCCO Välimerellä Saharasta puhaltava voimakas tuuli
SEILI purje
SEILMAAKARI purjeneuloja, purjemaakari
SEILORI merimies 
SEILPAATTI purjealus
SEISSINKI köyden pätkä purjeiden kiinnittämiseen puomiin tai raakaan
SEKSTANTTI tarkka kulmanmittauskoje sijainnin laskemiseksi asteikkokaari 1/6 täydestä ympyrästä
SEKUNTIMETRI nopeus metreinä sekunnissa
SELKÄ avoin saareton vesialue
SELSTUKKI lastiluukun poikittainen kannatinpalkki 
SEOSVOITELU 2-tahtimoottorin voiteleminen polttoaineeseen sekoitetun öljyn avulla, toinen vaihtoehto: tuorevoitelu
SEPAROIDA erotella, esim. eri satamaan menevät lastierät 
SEPPÄ kokki
SEPTI käymäläjätetankki
SEPTITANKKI käymäläjätetankki, septi
SERTIFIKAATTI lupakirja, pätevyyskirja 
SES alustyypin lyhenne: Surface Efect Ship, pintaefektialus
SESTA kapea, usein kuusennäreestä veistetty tilapäismela > sestoa
SETBACK perämoottorin asentaminen perälaudan ulkopuolelle erityisellä telineellä
SETLINKITANKKI polttoaine pumpataan kaksoispohjista setlinkitankkiin ja separoidaan sieltä päivätankkiin 
SGRAPA raappa, kaavin
SHIFTI pieni tuulen suunnan muutos    
SIANSORKKA veneilijän perussolmu köyden kiinnittämiseksi esimerkiksi pollariin, putkeen tai toiseen köyteen
SIENIANKKURI sienimäinen tai kauhamainen laivan ankkuri, pata-ankkuri
SIFTAUS aluksen siirtäminen samassa satamassa laiturista toiseen 
SIGNAALI valo- tai äänimerkki 
SIGNAALILIPUT viestiliput joissa tunnukset aakkosille ja numeroille, lippusarja
SIIFFI konepäällikkö
SIIPIKÖLI purjeveneen köli jonka alaosa jakautuu kahteen vaakasuoraan haaraan
SIIPIRATAS höyrylaivoissa ennen potkuria käytetty poikittaisen akselin ympäri pyörivä ratas jonka kehällä on levymäisiä siipiä
SIIPIRATASLAIVA siipirattaalla varustettu alus
SIKELI verovapaan tavaran varasto, jonka tulli sinetöi satamassa olon ajaksi
SIKOKÖLI aluksen sisäpuolella kulkeva pitkä rakenneosa. Se muodostaa aluksen selkärangan yhdessä varsinaisen kölin kanssa
SILAKKA laivaston varusmiehen pilkallinen nimitys joka kateelliset käyttävät
SILMÄPLOKI litteänpyöreä puusta valmistettu reitetty ploki jonka silmien kautta köysi
SILTA komentosilta
SILTAKANSI se kansi jolla komentosilta sijaitsee
SINGLATA vähentää aluksen kiinnitysköysiä 
SINIPETTERI blue Peter, kansainvälinen viestilippu jolla ilmotetaan aluksen lähtevän
SINKKELIPYLPYRÄ pylpyrä, jossa on kaksi pyörää peräjälkeen
SINKKI merivedessä käytettävä runkoanodi
SIPSU laivakauppias, muonittaja
SISÄHALKAISIJA kolmella keulapurjeella varustetun laivan keskimmäinen keulapurje, sisäliivari
SISÄPERAMOOTTORI veneen rungon sisällä oleva moottori johon kiinteästi on perän läpi kytketty ohjattava vetolaite potkureineen
SITLLOODA istuinkaukalo, purjeveneen istuma-aukko, sitloora
SIVUSUOJA istuinaukon kohdalle kaiteeseen kiinnitettävä suojapressu
SIVUVALO aluksen punainen ja vihreä kulkuvalo jotka näkyvät keulasta sivulle 112,5° sektorissa
SKAAVARI kaavin 
SKAILETTI kannesta korotettu kattoikkuna, skylet, valoarkku 
SKALKATA kiilata lastiruuman luukku vesitiiviiksi 
SKAMPAVOIJA neljänneskaleeri, pienikokoinen kaksimastoinen kaleeri Venäjän laivastossa
SKANNERI tutka-antenni 
SKANSSI aluksen keulassa oleva miehistösuoja ja yhteismajoitustila
SKANTÄKKI kajuutan ja reelingin välinen kannen osa, skarndäck
SKARPRANDI kahden erivärisen maalin rajaviiva 
SKEGI peräsimen laakerointituki veneen rungon alaosassa tai kölin jatkossa
SKEID viikinkien, sotatarkoituksiin käyttämä suurehko laiva, skeidar
SKEIDAR viikinkien, sotatarkoituksiin käyttämä suurehko laiva, skeid
SKIBATA purjehtia
SKIGLATA stadilainen purjehtii
SKIGLIT purjeet
SKOTTI aluksen pitkittäinen väliseinä, kotti
SKRAPATA kaapia, raaputtaa vanha maali tai ruoste pois 
SKUUTATA purjeen säätäminen jalusköydellä
SKUUTTI purjetta säätävä köysi
SKUUTTIKULMA purjeen perän puoleinen kulma, josta sen asentoa voidaan säätää
SKUUTTILUKKO purjeen jalusköyden kiinnittämiseen käytettävä laite/lukko
SKYLET kannesta korotettu kattoikkuna, skailetti, valoarkku 
SKÖNE meri
SKÖNEMANNI merimies, skönö
SKÖNÄRI merimies, skönari 
SLAAGI luovi tai vastakäännös
SLAAGSIIDA aluksen kallistuma 
SLAGATA kuonata kattiloita
SLAGI kivihiilen tai koksin palanut kuonajäte, kivihiilituhka
SLAGIPYTSI kuonaämpäri, "tuhkakuppi"
SLAKATA löysätä 
SLAKKI löysä tai tavallisesti köydestä puhuttaessa , nousu- ja laskuveden taitekohta 
SLAMMATA levittää sementtiä pensselillä tai ruiskulla aluksen tankkeihin 
SLANGI letku
SLAPKIRSTU kapteenin suurikokoinen merimiesarkku
SLEISSI metallirassi jolla hakataan slagia irti, kuonakanki
SLEPATA löystää purjetta
SLEPPI purjeen takareunan löysyys, päästö
SLINGATA tehdä nosturikuormaa, taakan teko
SLINGERKÖLI heilumaköli, palleköli 
SLIPI vetotelakka
SLUSSI kanavan sulkuallas 
SLUUPPI yksimastoinen purjealus jossa on vain yksi keulapurje
SLÖÖRI sivumyötäinen tuuli, sivutuuleen purjehtiminen
SLÖÖRIPALLOKAS kevyestä kankaasta tehty pallon muotoinen myötätuulipurje, spinaakkeri
SMUGELIVENE salakuljetusvene
SMUGLARI salakuljettaja
SMUGLATA salakuljettaa 
SNAUMASTO purjealuksessa aivan isomaston taakse sijoitettu masto kahvelia varten
SNAUPRIKI priki, jossa kahveli kiinnitetty snaumastoon (prikin perusmalli)
SNEKKA viikinkien käyttämä pitkä ja kapea soutu- ja purjealus
SNÖRPPI purjeen takaliikin kiristin (veneen ainoa naru?)
SOIHTU kädessä pidettävä hätämerkinantoväline joka valaisee voimakkaasti
SOLA kahden peräkkäisen purjeen väli joka aiheuttaa solaefektin eli ilmavirran kiihtymisen
SOLMU aluksen nopeusyksikkö yksi meripeninkulma tunnissa
SOLMUVÄLI meripeninkulma,merimaili
SONNINKIVEKSET purjeen nostamista helpottava ohjuri
SORTO lähinnä tuulen aiheuttama veneen sivuttaisliike pois halutulta kurssilta
SORTOKULMA kölisuunnan suunnan veden suhteen välinen erotus asteina
SOUDIN taannoinen ehdotus airon ja melan yleisnimitykseksi
SOUVARI ahtaaja satamassa
SPAAKI vipuvarsi, puukanki
SPAAKIT kaksi- tai useampipotkurien aluksen konekäskyvälitin
SPANKER takamastoissa taaksepäin osoittava purje joka helpottaa purjelivan ohjaamista
SPANTTI rungon sisäpuolinen tukikaari
SPENCER merimiehen paksu villakangastakki
SPIIRA poikittainen puomi jolla levitetään veneen etupurjetta, spiirapuomi
SPIIRAPUOMI keulapurjeen tukipuomi, spiira
SPIIRATA tukea keulapurje myötätuulessa isopurjeen vastakkaseille puolelle
SPINAAKKERI myötätuulella käytettävä suuri pallopurje, pallokas
SPINAAKKERISUKKA pallopurjeen päälle vedettävä pussi joka helpottaa sen nostamista ja laskemista
SPINAAKKERITUNNELI veneen kannan alle sijoitettu spinaakkerin varastoputki joka nopeuttaa sen nostamista ja laskemista
SPLEISSATA punoa köyttä tai vaijeria, pleissata, pujoa
SPRAYHOOD istumalaatikon roiskevesisuoja, kulkuaukon suojakuomu
SPRIIDARI maston tukivantin levittäjä, saalinki
SPRIIDARIVALO ulkokannella työskentelemista varten asetettu valaisin, saalinkivalo, kansivalo
SPRIIPURJE nelikulmainen purje, joka on etureunastaan kiinni mastossa ja joka nostetaan kulmastaan ylös spriitangon avulla, varpapurje
SPRIITANKO nelikulmaisen puomipurjeen kulmasta kulmaan ulottuva tukitanko, varpatanko
SPRINGI keulasta taaksepäin tai perästä eteenpäin laituriin lähtevä kiinnitysköysi, viistoke
SPRINGLERI avattava pohjaventtiili kevytveneissä jolla saa vedet ulos kun vene kulkee riittävän kovaa
SPUULATA huuhtoa vedellä 
SPV Suomen purjehdus ja veneily, veneilyn valtakunnallinen kattojärjestö
SPYGATTI valumisreikä, valumisaukko
SPYYKATTI valumisputki, spygatti
SPÖRBELI johonkin veneessä kadonnut epämääräisesti määritelty esine, jota kokemattomat merenkävijät lähetetään etsimään esim spinnujiipin aikana tai silloin, kun hän esiintyy liian asiantuntevasti
SSB-RADIO meriradiolähetin HF-taajuudella, Single Side Band Radio
STAAKATA tukea 
STAAKI köysi tai vaijeri, joka tukee aluksen mastoja (erityisesti pituussuunnassa)
STAKATA poistaa jäätä aluksen ja laiturin välistä jääkeksillä
STAMPATA puskea aaltoja vastaan, aluksen keinuminen pituussuuntnassa
STAYSAIL haruspurje
STEEVI keularanka, keulavannas 
STEMPLATA kiinnittää ja tukea lasti puutavaralla tai ahtaustyynyillä 
STERN THRUSTER sivuttaispotkuri perän kääntämiseksi, vrt. bow thruster/keulapotkuri
STIMMI höyry 
STIMMI TOPILLA kattilan höyrynpaine ylhäällä
STOPPARI varmistin, kettinkistoppari 
STOPPTÖRN jäämisvuoro, aluksen turvallisuudesta vastaava perämies ja konemestari 
STORMI myrsky, tormi
STREKKI tiukka hankavastainen tuuli, bidewind
STRINGERI pitkittäisjäykistäjä
STRIPPIPUMPPU jälkityhjennyspumppu 
STRONGBOXI lukittava tila arvolastia varten 
STROPATA kietoa stroppu nostamista varten taakan ympärille 
STROPPU nostamista varten tehty köysi/vaijeri/liina jossa on silmukka molemmissa päissä
STUERTTI alipäällystöön kuuluva talousosaston miespuolinen esimies
STUJU stuertti, talousosaston esimies 
STUURA isopurje
STUUVARI ahtaaja, lastaustyömies 
STUUVATA lastata 
STUUVAUSPLAANI lastaussuunnitelma
STV alustyypin lyhenne: Sail Training Vessel, purjekoululaiva
STYREENI lujitemuovihartsin kuivuessa haihtuva myrkyllinen kaasu
STYYRA styyrpuurinhalssi, tuuli tulee veneeseen nähden oikealta 
STYYRATA olla ruorissa, ohjata 
STYYRI perämies 
STYYRPUURI aluksen oikea puoli perästä keulaan katsottaessa 
STYYRPUURIN HALSSI purjehdussuunta jossa tuuli tulee purjeisiin oikealta
STÖTATA tukea 
SUFLETTI istuma-aukon sääsuojakatos
SUKKA spinaakkerin päälle vedettävä sen nostamista ja laskemista helpottava pussi, spinaakkerisukka
SUMPPU kalojen säilytystä varten tehty tila jossa kiertää vesi
SUMUTORVI äänimerkinatolaite, aluksen vihellin
SUOJAKUPUANTENNI yleensä pieni tutka-antenni joka on peitetty suojakuvulla
SUOJAN PUOLI tuulen puolen vastainen sivu, lee
SURFFI aluksen rungon nouseminen liukuun, vähentää vastusta jolloin runkonopeus voidaan helposti ylittää, plaani, plaanaus, plaanaaminen
SURNAALI laivan lokikirja (journal)
SURRATA kiinnittää lastia tai irtotavaraa köysillä tai vaijereilla 
SUUNNATTU MATTO lujitemuovin kuitumatto jolla on erityinen vetolujuus vain toiseen suuntaan
SUUNTA se kulma jonka aluksen kölilinja muodostaa paikallisen pituuspiirin kanssa
SUUNTIMA havaitsijan pituuspiirin ja havaitun kohteen ajatellun janan välinen kulma asteina
SWEDISH JIB genua nimitys keksijän Sven Salenin mukaan
S-VETOLAITE purjeveneen pohjan läpi asennettu potkurivetolaite, sail-drive
SWL safety working load lastipuomeissa, nostureissa turvallista työskentelykuormaa osoittava merkintä 
SYDVESTI öljykankainen hattu joka suojaa myös niskaa, syydvesti
SYKLONI pyörremyrsky
SYTYTYSKANSI panssarilaivojen pääkannen yläpuolella oleva kansi jonka tarkoituksena oli räjäyttää pommi ennen panssarikantta
SYVÄYS veneen rungon alimman kohdan etäisyys vedenpinnasta
SYYDATA kallistua, kulkea kallellaan
SÄKÄ säkäkokki, toinen kokki 
SÄÄFAX laite joka vastaanottaa VHF-taajuudella satelliitista lähetettäviä sääkarttakuvia, sääkarttapiirturi
SÄÄKARTTAPIIRTURI Laite joka vastaanottaa VHF-taajuudella satelliitista lähetettäviä sääkarttakuvia, sääfax

T                                                                               alkuun

TAAKELI, rihmaus, köyden päiden sitominen rihmalla, jottei se pääsisi purkautumaan 
TAAKI harus, staaki
TAAVETTI aluksen partaalla oleva nostokurki veneiden ym. nostamiseksi alukseen
TAIFUUNI trooppinen hirmumyrsky (Aasiassa)
TAIMSEERAUS rahtaus, johon meriliikenteenharjoittaja sovituilla ehdoilla luovuttaa aluksensa määräajaksi 
TAITTI kireä tiukka 
TAKILA aluksen köysistö, väkipyörät, plokit yms. laajemmassa merkityksessä myös mastot ja puomit, riki
TALIBOXI potkuriakselin talinauhatiiviste vannasputken sisäpäässä.
TALJA väkipyörä, jonka muodostaa kaksi köyden yhdistämää yksi- tai useampipyöräistä plokia joka moninkertaistaa käytetyn voiman
TALJARI alukseen lastattavan, tai siitä purettavan, lastin laskija ja merkitsijä 
TALONPOIKAISALUS maaseudun asukkaitten muodostaman laivaisännistön varustama ja rakennuttama yleensä pienikokoinen laiva
TALONPOIKAISPURJEHDUS maalaisväestön harjoittama purjehduselinkeino ja laivanvarustus
TAMPPI köydenpätkä 
TANKKITOPPI tankkikatto, kaksoispohja
TANKOVANTIT maston jatkon (tangon) sivuttaiset tukivaijerit ylhäältä märssyyn
TARGAKAARI veneen yli poikkisuuntaan kulkeva kaari antennien ja muiden varusteiden kiinnittämistä varten, varustekaari
TASALATVAKUUNARI kaksimastoinen kahvelitakiloitu purjelaiva, kahvelikuunari, hoilo
TASASAUMA luksen tasasaumainen kylkilaudoitus, kravelli vastakohtana limisauma
TEEQU arabi
TELEKGRAMMI konekäskyvälitin komentosillan ja konehuoneen välillä
TELJO soutuveneen penkki, myös soutajan jalkatuki, tuhto
TELLINKI maalausteline 
TERRESTRINEN MERENKULKUOPPI maamerkkien käyttäminen paikantamiseen
TERÄSKÖYSI vaijeri
TIHTAALI vedessä oleva hirsistä jontattu pollari laivojen kiinnittämistä varten, diktaali, ukko
TIKKU reimari, viitta
TILTTI perämoottorin sähköinen tai hydraulinen kippilaite, myös äkillinen tuulen loppuminen
TIMPERI aluksen kirvesmies, timppa
TIMPPA aluksen kirvesmies, timperi
TIRKKI isopurjeen puomin kannatinköysi, dirkki
TIUKASTI ruorikäsky joka tarkoittaa suurinta ruorikulmaa oikelle/vasempaan
TOGLESSI rustiraudan ja vanttiruuvin välinen nivel tai haarahela
TOKKA satama-allas, joka voidaan sulkea portilla, niin että veden korkeus on vuorovedestä riippumaton, myös telakka 
TONGERIT dongarit, farkut
TONNARI vanhan IOR-säännön mukainen noin 40 jalkainen purjevene
TONNISTO kannen alla oleva varastotila
TOPLENTTA purjelaivassa raakapuun kannike; pitää raa'an halutussa asennossa ja tukee raakaa
TOPPARI konemestarien ja perämiesten valmiusvuoro satamassa
TOPPIRIKI mastonhuipputakila
TOPPIVANTTI maston ylin sivusuuntainen tukivaijeri
TOPREEPI puominnostovaijeri 
TORMI myrsky, stormi
TORNADO hyvin voimakas paikallinen tuulipyörre
TORPATA tiskata, siivota
TORPEDO vedenalainen maaliin hakeutuva ammus joka kulkee oman moottorin voimalla
TORPEDOKÖLI purjeveneen köli jonka alaosassa on lierion muotoinen lisäke
TORPPARI aluksen kansi- tai konemies, joka töiden alettua jää siivoamaan miehistölle kuuluvat tilat 
TORPPAUS messin ja asuintilojen siivous 
TORVISOLMU köyden lyhentämiseen keskeltä käytettävä solmu, lyhennyssolmu, torvisolmu
TOUVI paksu köysi
TRAILERI veneen kuljetusperävaunu
TRAILERIKOUKKU veneen keulassa oleva silmukka tai koukku kuljetusperävaunuun kiinnittämiseksi
TRALLATA varmistaa kulkusyvyys mittaamalla trallamalla, harata
TRALLIT irtoinaiset tai helposti irroitettavat sisäpohjan laudat tai rimat
TRAMPPI rahtilaiva joka kuljettaa rahtia tarjonnan mukaan, myös vanha laiva yleisesti
TRAPETSI kevytveneissä käytettävä roikkumistuki veneen tasapainottamiseksi purjehtijan kehon painolla
TRICOLORI purjeveneen komevärinen yhdistelmä kulkuvalolyhty
TRIIVATA tilkitä
TRIMARANI vene jossa on kolme rinnakkaista runkoa
TRIMMARI koneapulainen hiilihöyrylaivassa, kolistimmeissä kärräsi hiilen koliboksista pataruumaan, rimmari, lemppari
TRIMMAUS aluksen lastin siirtäminen halutun trimmin eli keula- ja peräsyvyyksien eron saavuttamiseksi, viippaus
TRIMMI aluksen keula- ja peräsyväyksien erotus, kulkuasento, myös perämoottorin rikikulman säätölaite
TRIMMITASO veneen kulkuasennon säätölevy
TRIPPELIKONE kolmipaisuntainen höyrymäntäkone
TRISSA naispuolinen talousesimies, emäntä vrt. stuertti
TROMBI pyörrepatsas
TROOLARI laahusnuotalla kalastava alus
TROSSI aluksen kiinnitysköysi tai paksu köysi yleensä
TRUMPETTISOLMU köyden lyhentämiseen keskeltä käytettävä solmu, lyhennyssolmu, torvisolmu
TRYSAIL tukeva ja pienikokoinen tukipurje, myrskypurje
TUE ruorikäsky joka tarkoittaa kääntymisen pysäyttämistä (kääntämällä ruoria vastakkaiseen suuntaan, että kääntyminen loppuu, sen jälkeen keskelle)
TUHTO soutuveneen penkki, myös soutajan jalkatuki, teljo
TUJU stuertti, talous esimies
TUKILAAKERI potkuriakselin keskellä oleva laakeri joka tukee akselia, myös peräsinakselin läpivienti veneessä
TUKKIANKKURI perinteinen ankkurityyppi johon kuuluu kourat ja tukki, amiraliteettiankkuri
TULISTIN höyrykattilakomponentti, jolla höyrystimessä höyrystetty vesihöyry lämmitetään energialähteen lämpöenergialla höyrystymislämpötilaa korkeampaan lämpötilaan
TULPPAANIPOTKURI purjeveneen vetolaitteen taittuvalapainen potkuri
TUNKKI donkeyman, konemies,jolla ei välttämättä ole konemestarin pätevyyttä
TUNNUSMAJAKKA majakkamainen rakennus, jolla ei ole valotunnusta, pooki
TUOREVOITELU 2-tahtimoottorin voiteleminen erikseen säiliöstä syötetyn öljyn avulla, vaihtoehtoinen voitelutapa seosvoitelu
TURKKI aluksen (sisäpuolinen) lattia, durkki
TURVAMERKKI väylän keskilinjaa ja suuntaa osoittava punavalkoinen pystyraidoitettu viitta, (virallisesti:) turvavesimerkki
TURVAVESIMERKKI väylän keskilinjaa ja suuntaa osoittava punavalkoinen pystyraidoitettu viitta, turvamerkki
TUTKA radiotekninen mittauslaite, radioaaltojen heijastumisen avulla ilmaisee ympäristön piirteitä
TUTKAHEIJASTIN metallinen monisoppinen rakenne joka heijastaa tehokkaasti tutkasäteitä
TUTKAMAJAKKA lähettää merenkulkututkassa näkyvän signaalin, Racon
TUUBIT höyrykattilan tuliputket
TUULENSILMÄ täysvastainen tuuli
TUULILASIVENE pienehkö puolikannellinen moottorivene jossa on tuulilasi
TUULIMYLLYPUMPPU tyhjennys- tai pilssipumppu joka toimii tuulen voimalla
TUULIPERÄSIN laite joka pitää veneen säädetyssä kulmassa tuuleen nähden
TUUVERTTI laivan talousesimies, stuertti
TWIST purjeen pystysuuntainen kiertyminen
TVÄRSENDA aluksen kylkeä kohtisuoraan sivulle menevä kiinnitysköysiköysi 
TYFOONI paineilmaltoinen sumutorvi, vihellin 
TYKKIJOLLA soudettava, voimakkaasti aseistettu, matalakulkuinen, ja helposti ohjattava pieni sota-alus jossa irroitettava takila 1700-luvulla
TYKKIPURSI soudettava, voimakkaasti aseistettu, matalakulkuinen, ja helposti ohjattava pieni sota-alus jossa irroitettava takila 1700-luvulla
TYKKISLUUPPI soudettava, voimakkaasti aseistettu, matalakulkuinen, ja helposti ohjattava pieni sota-alus jossa irroitettava takila 1700-luvulla
TYKKIVENE tykeillä aseistettu pienehkö sota-alus
TYYRMANNI ruorimies, myös perämies
TYÖHYYRY maksaa työllä matkan ja ylöspidon
TÄKKI aluksen ulkokansi
TÄKKÄRI kansimies
TÄKKÄRI kansimies 
TÄYSTAKILA raakapurjeilla varustettu takila.Jokaisessa mastossa raakapurje
TÄYTTÖHELA yleensä kannessa oleva polttoaineen, veden tai septin täyttö-/tyhjennyskorkki
TÖIJATA kiinnittää, vene tai laiva laituriin
TÖIJAUS aluksen kiinnitystoimenpiteet 
TÖIJÄYSSAKKELI suurikokoinen sakkeli 
TÖRNATA käskeä työhön 
TÖRNI vaijerin kiertymä, köysikierros pollarin ympäri, työvuoro 
TÖTTÄ reelinkilaudoituksen pystytuki, reelinkituki

U                                                                                alkuun

UFFARIT päällystö
UISKO mastolla varustettu soutuvene Laatokalla, nykyään maa- tai rannikkojoukkojen käyttämä nopea vene sotilaiden siirtämiseen
UKKO vedessä oleva hirsistä jontattu pollari laivojen kiinnittämistä varten, diktaali, tihtaali
UKW saksalaisittain VHF korkeataajuusradiopuhelin (Ultra Kurz Welle)
ULAPPA vesistönäkymä jossa ei näy vastarantaa, meren aava
ULKOLAITAMOOTTORI kokonaisuus jossa on yhdistetty moottori, voimansiirto, potkuri ja ohjaus, perämoottori
ULKOSORKKA solmu joka muodostetaan tekemällä kaksi polvea eli siansorkka köyden itsensä ympäri
ULOSMAKSU lopputili
ULOSMÖNSTRÄYS päästökatselmus, poistetaan laivan miehistöluettelosta
UPPOUMA aluksen kelluessaan syrjäyttämän vesimäärän paino, deplasementti
UUTSIIKKIMIES tähystäjä 

V                                                                               alkuun

VAHINKOJIIPPI vahingossa tehty myötäkäännös, tuuli tarttuu huomaamatta purjeen toiselle puolelle
VAHTI työ- tai vapaavuoro aluksella
VAHTIPERÄMIES merenkulun pätevyys joka edellyttää tutkintoa, 12 kk päällystöharjoittelua tai 36 kk merikokemusta vahtimiehenä
VAIJERI teräsköysi
VALIN ankkurin pitkittäinen runko
VALOARKKU kannesta korotettu kattoikkuna, skylet, skailetti
VALOPOIJU merenkulun kelluva turvalaite, poiju jossa on tunnusvalo
VALOVENTTIILI aluksen ikkuna
VALVI aluksen rungon kaareva peräosa 
VANAVESI aluksen peräänsä jättämä jälki vedessä
VANAVESIKAAPPI tämän kaapin avainta aloittelevia merimiehiä vaaditaan noutamaan milloin mistäkin
VANNAS kölin ylöspäin kääntyvä jatko-osa sekä keulassa että perässä
VANNASPUTKI potkuriakselin tai peräsimen laakerointi- ja tiivistysjärjestelmä
VANTTI mastoa tukeva vaijeri (erityisesti sivusuunnassa)
VANTTIRUUVI vanttien ym. vaijereiden kiristämiseen käytettävä ruuvilaite 
VAPAAVAHTI lepovuoro aluksella
VARALAITA aluksen alimman vuotokohdan korkeus vedenpinnasta, kuivakylki
VARPAPURJE nelikulmainen purje, joka on etureunastaan kiinni mastossa ja joka nostetaan kulmastaan ylös spriitangon avulla, spriipurje
VARPATANKO nelikulmaisen puomipurjeen kulmasta kulmaan ulottuva tukitanko, spriitanko
VARPE aluksen laidan korotusjatke, lisäparras
VARPPAUSANKKURI kevyt ankkuri jota käytetään esimerkiksi aluksen siirtämiseen satamassa, driki
VARTTITONNARI vanhan IOR-säännön mukainen noin 26 jalkainen purjevene
VARUSTEKAARI veneen yli poikkisuuntaan kulkeva kaari antennien ja muiden varusteiden kiinnittämistä varten, targakaari
VARVASLISTA veneen kannen reunaa kiertävä lista, parraslista
VARVI rakennustelakka
VASIKKA vaijerin kuitu- tai metallisydän 
VASKAAMINEN laivan valkoiseksi maalattujen osin puhdistaminen
VASTAKÄÄNNÖS luovittaessa halssinvaihto tuulensilmän kautta
VECKOSJÖ viikinkiajalla käytetty kuljetun matkan yksikkö, soutajien vaihto- tai levähdysväli. Noin 7,5 km, vaihteluväli väylästä riippuen 3,8 - 9 km, viku
KORSTEENIN VEEKALANKA ensikertalaisia voitiin kiusoitella käskemällä vaihtamaan näitä savupiipusta
VEGAKUPPI voiteluöljykuppi
VEGALANKA rautalankakoukun päässä oleva lanka jota myöten öljy valutetaan vegakupista voitelukohteeseen
VEIVI kampiakselin kampi
VEKTORIKARTTA Kohteet kuvataan pikseleiden sijaan pisteinä, pisteitä yhdistävinä viivoina tai viivojen rajaamina alueina eli polygoneina
VENDA purjeilla vastatuuleen tehty käännös, vastakäännös
VENEHAKA puoshaka
VENEILYKARTTA sisävesikartta joka poikkeaa esitysmuodoltaan merikartasta
VENTILOINTI ilman joutuminen potkurin lavoille jolloin pito häviää
VENTTIILI Fönari, avattava vesitiivis myrskyn kestävä ikkuna (vanhoissa laivoissa yleensä pyöreä)
VESIHARUS purjelaivan keulapuomin keskeltä (jyskytaavetin juuresta) runkoon kulkeva tukivaijeri
VESILASI höyrykoneessa kattilaveden määrää osoittava mittalasi
VESILINJA aluksen rungon pituus vesirajassa, vesiviiva
VESISUIHKUMOOTTORI vesisuihkupropulsiolaite, jetti
VESIVIIVA aluksen rungon pituus vesirajassa, vesilinja
VETOLAITE sisäperämoottoriin liitetty laite joka muistuttaa perämoottorin alaosaa ja on ohjattavissa, perävetolaite
VETOSETELI maksumääräys 
VETOURA kanava, jonka kautta köysi kiinnitetään pollariin. klyysi
VETÄÄ purje vetää silloin kun se on jalustettu oikein eikä elä
VETÄÄ PYSTYYN luvaton rokuli laivalla
VHF korkeataajuusradiopuhelin (Very High Frequency)
VIERASSATAMA vieraileville veneille tarkoitettu satama
VIESTILIPUT lippusarja joissa tunnukset aakkosille ja numeroille, signaaliliput
VIILARI lepuuttaja, laitasuoja, fendari
VIIPPAUS aluksen lastin siirtäminen halutun trimmin eli keula- ja peräsyvyyksien eron saavuttamiseksi, trimmaus
VIIRATA löytätä tai laskea vapaaksi
VIISTOPURJE purjelaivan pitkittäissuunnassa oleva purje esim. harus- tai kahvelipurje myös kolmionmuotoisten purjeiden nimitys
VIKAEERATA toimia jonkun sijaisena
VIKAEIRAAJA väliaikainen miehistön jäsen, sijainen, tuuraaja
VIKU viikinkiajalla käytetty kuljetun matkan yksikkö, soutajien vaihto- tai levähdysväli. Noin 7,5 km, vaihteluväli väylästä riippuen 3,8 - 9 km, veckosjö
VILLE salonkitarjoilija 
VILLE salonki-ville, salonki tarjoilija
VILLI-LINJA ei vakinaista reittiä, seilaa hakurahti liikenteessä
VIMPPELI tuulensuunnan osoitin maston huipussa
VINSSI köysi- tai kettinkirumpu jolla vetovoima moninkertaistetaan, jalusvinssi, ankkurivinssi
VINSSINVAPAUTTAJA köysi- tai kettinkilukitus ennen vinssiä joka katkaisee vedon vinssille
VINTTURI kuormien nostamiseen tai vetämiseen käytettävä laite, vinssi
VINTTURIPOLLARI tukirakenne johon vintturi on kiinnitetty
VIRSARI purjehtia "virsikirjaa" myötätulessa iso- ja keulapurje eri puolilla
VIRSIKIRJA purjehtia myötätulessa iso- ja keulapurje eri puolilla
VIRTAUSLANGAT purjeen säätämistä helpottavat, sen pinnan virtausta osoittavat langat
VISKAIN veneen tyhjennykseen käytettävä kauhamainen astia, äyskäri
VISPAAMINEN purjeveneen peräsimen edestakainen liike liikkeen lisäämiseksi, kielletty säännöissä
VISSELI vihellin, pilli, sumutorvi 
VIULUSTAAGI maston yläosassa saalingin pään kautta kulkeva tukivaijeri
V-KULMA veneen pohjan kaltevuuskulma
VOITTI vaijerikela, jonka ympärillä aluksen kiinnitysvaijereita pidetään 
VRAAKKI hylky 
VTS alusliikenteen ohjauskeskus (Vessel Trafic Service)
VUOKSI nouseva vuorovesi, nousuvesi
VUOROVESI merenpinnan korkeuden jaksottainen vaihtelu, jonka saa aikaan kuun ja auringon vetovoima sekä maapallon pyöriminen
VYYHDETÄ kerätä koysi vyyhdeksi, koilata
VYÖTELAITA aluksen runkolaudoituksen perään ulottuva kulma
VÄKIPYÖRÄ akselilla pyörivä pyörä, jonka kehällä on uurre köyttä varten, ploki
VÄLIKEULAHARUS maston pitkittäinen välituki, babystaagi
VÄLIMASTO täystakiloidun laivan tai parkin kolmas masto keulasta lukien
VÄTYSTAAKI purjelaivan keulapuomin päästä alas runkoon menevä tukikettinki
VÄYLINKI purjealuksen vanteissa olevat köysitikkaat
VÄYLÄ karttaan merkitty alusten kulkureitti joka on merkitty maastoon turvalaittein

W                                                                               alkuun

WAAS GPS-paikannuksen tarkkuutta lisäävä satelliittijärjestelmä (amerikkalainen)
WGS-84 koordinaattijärjestelmä jota käytetään nykyisissä merikartoissa ja GPS-paikannuksessa
WINDEX tuulensuunnan ja luovikulman osoitin maston huipussa, vimppeli

Y                                                                                alkuun

YHDISTELMÄVALO mastonhuippuvalo, tricolori
YKSITYYPPIVENE täsmälleen samalla tavalla valmistetut veneet joiden erotoleranssit on tarkasti määritelty
YLEISKARTTA avomeripurjehdukseen ja reittisuunnitteluun tarkoitettu merikartta mittakaava 1:100 000…1: 1milj
YLHÄÄLLÄ tuulenpuolella eli luuvartissa
YLI OIKEALLE/VASEMPAAN ruorikäsky joka tarkoittaa suurinta ruorikulmaa
YLIPERÄMIES laivan arvojärjestyksessä kapteenin jälkeen seuraava. Kauppalaivastossa vuoteen 1962 asti käytettiin nimitystä ensimmäinen perämies
YLÄGAIJA spinaakkeripuomin kannatin/ylösvedin
YLÄHANKA aluksen tuulenpuoli, luuvartti
YLÄKANSI koko laivan yhtämittaisesti jatkuva ylin vedenpitävä usein ainoa kansi, pääkansi
YLÄVANTTI maston huipusta tai sen läheltä kannelle ulottuva poikittainen tukivaijeri
YLÖS kääntää kurssia tuuleen päin
YYTSIKTI tähystäjä, tähystyskori

Z                                                                              alkuun

ZENIITTI taivaanpallon piste joka on suoraan tarkkailijan yläpuolella

 Ä                                                                            alkuun

ÄMMÄNKÄÄNNÖS purjelaivan tekemä myötäkäännös, lehmänkäännös, härkäventa
ÄMMÄNSOLMU väärinpäin tehty merimiessolmu joka luistaa
ÄYSKÄRI veneen tyhjennykseen käytettävä kauhamainen astia, viskain

Ö                                                                             alkuun

ÖLJYSTIMMI öljylämmitteinen höyrylaiva
ÖÖGA vaijerin tai köyden päähän pujottu eli spleissattu silmä
|  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |

|  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö  |