Espoon Kipparit opettaa

 Huviveneilijöille suunnattu merenkulun opetus on ollut koko Espoon Kippareiden yli 50-vuotisen toiminnan tärkein osa. Itse asiassa seura perustettiin vuonna 1962 juuri tätä tehtävää varten.

Suomen Navigaatioliiton koulutusjärjestelmä muodostuu kolmiportaisesta merenkulun teoreettisesta koulutuksesta eli saaristo- rannikko- ja avomeren merenkulkukursseista. Koulutusjärjestelmä, tutkintoineen on ulkoisesti arvioitu Liikenteen turvallisuusviraston toimesta, ja todettu täyttävän "MKL:n määräykset kansainvälisestä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjasta (Dnro 1831/30/2003)" annetut vaatimukset.

Suomen Navigaatioliiton kaikkien tasojen laivurikurssit ovat kuuluneet aina opetustarjontaan. Vuosien mittaan yli 16 000 henkilöä on osallistunut näille kursseille. Kurssit tähtäävät niiden jälkeen järjestettäviin laivuritutkintoihin.

Espoon Kipparit järjestää laivurikoulutusta osana Espoon kaupungin työväenopiston kurssitarjontaa. Kipparit osoittaa kursseille auktorisoidut merenkulun opettajat sekä vastaa opetusmateriaaleista ja -sisällöstä. Työväenopisto vastaa kurssien hallinosta, tiloista ja käytännön järjestelyistä.

Merenkulkukoulutuksen kolmen tasokurssin lisäksi yhdessä työväenopiston kanssa järjestetään säännöllisesti CEVNI-kurssia, jolla opetetaan Euroopan sisävesissäänöt. Kurssiin sisäältyy tutkinto.

Omana kurssitarjontana Espoon Kipparit järjestää merenkulun alaan liittyviä, huviveneilijöille suunnattuja lyhytkursseja. Nämä kurssit tuotetaan yhteistyökumppaneiden tuella. Tällaisia säännöllisesti järjestettäviä kursseja ovat esimerkiksi: Rannikkolaivurin radiokurssi (VHF), SRC-tutkintoineen ja Avomerilaivurin radiokurssi (MF/HF), LRC-tutkintoineen, sekä tutkakurssi simulaattoriharjoitteluineen. 

Käytännön veneilyä opetetaan Pimeäajoharjoituksessa ja Käytännön navigointiharjoituksissa.

Lataa koulutusohjelma ja pätevöitymispolut pdf-tiedostona tästä>>

  


Opetus- toiminta- ja tutkintopaikkojen osoitteet  >>