Espoon Kipparit on Navigaatioseura


 Espoon Kipparit on perustettu antamaan merenkulun opetusta espoolaisille huviveneilijöille. Ensimmäinen toimintamuoto perustamisen jälkeen oli laivurikurssin järjestäminen.

Seuraa perustettaessa pidettiin selvänä, että se hakee heti Suomen Navigaatioliiton jäsenyyttä, mikä sille 14.12.1962.

Espoon Kipparien keskeisimpänä tehtävänä ja toimintamuotona on tähän päivään asti säilynyt merenkulkukoulutus. Kipparit on haluttu pitää aina puhtaasti navigaatioseurana. Omaa venerekisteriä, satamaa tai tukikohtia ei ole hankittu. Tyypillisesti Espoon Kipparien jäsenet kuuluvat samanaikaisesti johonkin veneily- tai purjehdusseuraan, joissa heidän veneensä on rekisteröityinä. Näiden seurojen kautta he hoitavat veneilyyn liittyvät käytännön asiat, kuten katsastuksen, venepaikan ja talvisäilytyksen.

Merikarttanavigoinnin SM-kilpailuun osallistumista kannustetaan ja tuetaan. 

Merenkulkukoulutuksen lisäksi Espoon Kippareiden säännöllisiä toimintamuotoja ovat jäsenillat ja ekskursiot, joita järjestetään kuukausittain. Jäsenilloissa kuullaan esitelmiä navigointiin, veneilyyn ja merenkulkuun liittyvistä aiheista. Tutustumisretkia tehdään aiheeseen sopiviin paikkoihin, yleensä lähiseudulla.

Veneilytoiminta on aiemmin kuvatun "tehtäväjaon" takia melko vähäistä. Keskeisimpänä toimintamuotoina ovat eskaaderit, yhteispurjehdukset, joita tehdään niin Välimerelle, kuin lähialueillekin (esimerkiksi Tallinna).


Luettelo Suomen Navigaatioliiton jäsenseuroista >>

Suomen navigaatioliiton nettisivuille  >>