Rannikkolaivurikurssi

 

Vietitä alas kurssiluetteloon ↓↓

 Rannikkomerenkulun kurssi on Suomen Navigaatioliitto ry:n kurssivaatimusten mukainen liiton laivuriopintojen toinen taso. Kyseessä on saaristomerenkulun kurssin tietoja täydentävä kurssi, jonka ohjelmassa on lisää paikanmääritystekniikoita, paikanmääritys sorron ja virran vallitessa, vuorovesiopin perusteet, veneen elektroniset laitteet, veneilijän sääoppi ja ulkomaanliikenteen säädökset.

Kurssille osallistujilta edellytetään saaristomerenkulku-kurssin suorittamista tai vastaavia tietoja.

Kurssilla käytetään oppikirjana Suomen Navigaatioliiton julkaisemaa Veneilijän merenkulkuoppi II -kirjaa. Harjoituksissa käytetään Carta Navigationis yleiskarttaa Suomenlahden alueelta, lisäksi tarvitaan Harjoitusmerikarttojen loistot -kirja sekä karttatyöskentelyvälineet. Laskimesta on apua kurssilla.

Kurssin materiaalikustannukset ovat noin 40 euroa. Opetusmateriaalin voi ostaa opettajilta kurssin alussa.

Kurssin päätteeksi järjestetään halukkaille mahdollisuus suorittaa rannikkolaivurin tutkinto. Rannikkolaivurin tutkintoa ei voi suorittaa suorittamatta ensin saaristolaivurin tutkintoa. Tutkinto- ja todistuskustannukset ovat yhteensä 65 euroa.


Espoon Kipparit järjestää rannikkolaivurikurssin Suomen Navigaatioliiton koulutusjärjestelmän mukaisesti. Rannikkomerenkulun kurssi on kurssijärjestellmän toisen tason kurssi, joka on tarkoitettu käytäväksi saaristolaivurikurssin jälkeen.

Rannikkolaivurikurssit alkavat kahdesti vuodessa, tammikuussa ja syyskuussa. Opetus järjestetään osana Espoon kaupungin työväenopiston kurssitarjontaa ja ilmoittautuminen niille tapahtuu pääkaupunkiseudun kansalais- ja työväenopistojen yhteisen ILMONET-järjestelmän kautta.

Kurssit tähtäävät huhtikuussa ja joulukuussa järjestettäviin Suomen Navigaatioliiton laivuritutkintoihin. Tutkinto on erillinen tapahtuma, eikä kurssille osallistuminen edellytä tutkintoon osallistumista - tai päin vastoin.