Laivuritutkinnot

 Saaristo-, rannikko- ja avomerenkulun kurssien toimintaa ohjaa ja valvoo Navigaatioliiton tutkintolautakunta, joka myös laatii edellä mainittujen tutkintojen tehtävät ja hyväksyy tai hylkää tutkintosuoritukset. Tutkintojen käytännön järjestämisestä vastaavat Navigaatioliiton jäsenseurat.
.

Espoon Kipparit ry järjestää Suomen Navigaatioliiton merenkulkuopin tutkinnot neljä kertaa vuodessa: helmikuussa, huhtikuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Tähtitieteellisen merenkulun (avomerilaivuri-) tutkinto järjestetään vain huhtikuussa.

Tutkintotilaisuudet alkavat ilmoitettuna päivänä klo 18:00 (tähtitieteellisessä merenkulussa klo 14:00) ja päättyvät klo 22:00. Tutkintoon osallistuminen ei edellytä laivurikurssilla opiskelua, itseopiskelijat voivat ilmoittatutua Espoon Kippareiden järjestämiin tutkintoihin sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan seuran verkkosivuilla noin viisi viikkoa ennen tutkintopäivää. 

Valtakunnalliset tutkinnot laatii Suomen Navigaatioliitto ja sen jäsenseurat toteuttavat ne annetun ohjeistuksen mukaisesti. Tutkintoaika on saaristo- ja rannikkomerenkulussa neljä tuntia ja tähtitieteellisessä merenkulussa kahdeksan tuntia. Tukintotilaisuuden valvojat tarkastavat tutkintosuoritukset (laivurikursseilla olleilla oma oma opettaja). Alustavat arvosanat ja pistemäärät ovat tiedossa viikon kuluessa tutkintotilaisuudesta. Tämän jälkeen Suomen Navigaatioliiton tutkintolautakunta tarkastaa opettajien tekemät arvostelut ja vahvistaa lopulliset tulokset noin kuukauden kuluessa.

Tutkinnon hyväksytysti suorittaneet saavat tutkintoa vastaavan laivurin arvon; saaristolaivuri, rannikkolaivuri tai avomerilaivuri. Tutkinnot on suoritettava tässä järjestyksessä. Kahden tutkinnon suorittaminen samalla kerralla on periaatteessa mahdollista, näistä ylemmän laivuriarvon saamiseksi molempien suoritusten on oltava hyväksyttyjä.


Tutkintovaatimukset  >>


Seuraavat tutkintopäivät:

Syyskuu 2018 21.9.2018 Saaristo + Rannikko
Joulukuu 2018 14.12.2018 Saaristo + Rannikko
Helmikuu 2019 8.2.2019 Saaristo + Rannikko
Huhtikuu 2019 12.4.2019 Saaristo + Rannikko + Avomeri

Ilmoittaudu laivuritutkintoon >>


Käytännön ohjeita tutkintoon osallistuville  >>

Suomen Navigaatioliiton tutkinto-ohjesääntö  >>


Opetus- ja tutkintopaikkojen osoitteet  >>