Laivuritutkinnot

 Saaristo-, rannikko- ja avomerenkulun kurssien toimintaa ohjaa ja valvoo Navigaatioliiton tutkintolautakunta, joka myös laatii tutkintojen tehtävät ja hyväksyy tutkintosuoritukset. Tutkintojen käytännön järjestämisestä vastaavat Navigaatioliiton jäsenseurat.
.

Espoon Kipparit ry järjestää Suomen Navigaatioliiton merenkulkuopin tutkinnot neljä kertaa vuodessa: helmikuussa, huhtikuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Tähtitieteellisen merenkulun (avomerilaivuri-) tutkinto järjestetään vain huhtikuussa.

Tutkintotilaisuudet alkavat ilmoitettuna päivänä klo 18:00 (tähtitieteellisessä merenkulussa klo 14:00) ja päättyvät klo 22:00. Tutkintoon osallistuminen ei edellytä laivurikurssilla opiskelua, myös muualla kurssin käyneet ja itseopiskelijat voivat ilmoittatutua Espoon Kippareiden järjestämiin tutkintoihin verkkosivujen sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautuminen on avoinna aina vain seuraavaan tutkintokertaan ja se päättyy yhdeksän vuorokautta ennen tutkintopäivää. 

Tutkintomaksu on 55,00 euroa, josta lähetetään lasku sähköpostiin ilmoittautumisen jälkeen. Espoon Kipparit ry:n ja Suvisaariston Navigaatioseura ry:n jäseniltä tutkintomaksu on 40,00 euroa. Maksu sisältää myös Suomen Navigaatioliiton diplomin hyväksytystä tutkinnosta ja Espoon Kipparien jäsenyyden tutkinnon suorittamisvuodelle.

Laskun eräpäivä on perjantai, viikkoa ennen tutkintoa. Ennakkomaksun suorittaminen viimeistään eräpäivänä on edellytys tutkintoon osallistumiselle. Maksun viivästyessä tutkintopaikka annetaan jonossa olevalle. 

Ilmoittautumisen voi perua ilmoittautumislomakkeella, valitsemalla aiheeksi "Peruutus".

Maksettu tutkintomaksu palautetaan, 10 euron toimistokululla vähennettynä, jos peruutus tehdään viimeistään tutkintopäivää edeltävänä sunnuntaina. Maksua ei palauteta, jos peruutus tehdään tämän jälkeen tai jää tutkintoon saapumatta.

Tutkintoaika on saaristo- ja rannikkomerenkulussa neljä tuntia ja tähtitieteellisessä merenkulussa kahdeksan tuntia. Tukintotilaisuuden valvojina toimivat opettajat tarkastavat tutkintosuoritukset. Alustavat arvosanat ja pistemäärät ovat tiedossa viikon kuluessa tutkintotilaisuudesta. Tämän jälkeen Suomen Navigaatioliiton tutkintolautakunta tarkastaa opettajien tekemät arvostelut ja vahvistaa lopulliset tulokset noin kuukauden kuluessa.

Saavutetut alustavat pistemäärät julkaistaan näillä verkkosivuilla viikon kuluessa tutkinnosta. Tulokset yksilöidään tutkintomaksun viitenumerolla, nimiä ei julkaista. Lopullisten pisteiden mahdolliset muutokset päivitetään sivulle noin kuusi viikkoa tutkinnon jälkeen. Läpäistystä tutkinnosta lähetetään Suomen Navigaatioliiton diplomi tutkintopaperissa antamaasi osoitteeseen noin kahden kuukauden kuluttua tutkintopäivästä.  

Tutkinnon hyväksytysti suorittaneet saavat tutkintoa vastaavan laivurin arvon; saaristolaivuri, rannikkolaivuri tai avomerilaivuri. Tutkinnot on suoritettava tässä järjestyksessä. Kahden tutkinnon suorittaminen samalla kerralla on periaatteessa mahdollista, näistä ylemmän laivuriarvon saamiseksi molempien suoritusten on oltava hyväksyttyjä.


Tutkintovaatimukset  >>


Seuraavat tutkintopäivät:

Joulukuu 2020

Helmikuu 2021

Huhtikuu 2021

Syyskuu 2021

Joulukuu 2021

11.12.2020

12.2.2021

16.4.2021

24.9.2021

10.12.2021

Saaristo + Rannikko

Saaristo + Rannikko

Saaristo + Rannikko+ Avomeri

Saaristo + Rannikko

Saaristo + Rannikko

 


Käytännön ohjeita tutkintoon osallistuville  >>


Suomen Navigaatioliiton tutkinto-ohjesääntö  >>


Opetus- ja tutkintopaikkojen osoitteet  >>


Aikaisempien vuosien tutkintotehtäviä ja -vastauksia >>