Laivuritutkinnot

 Saaristo-, rannikko- ja avomerenkulun kurssien toimintaa ohjaa ja valvoo Navigaatioliiton tutkintolautakunta, joka myös laatii tutkintojen tehtävät ja hyväksyy tutkintosuoritukset. Tutkintojen käytännön järjestämisestä vastaavat Navigaatioliiton jäsenseurat.
.

Espoon Kipparit ry järjestää Suomen Navigaatioliiton merenkulkuopin tutkinnot neljä kertaa vuodessa: helmikuussa, huhtikuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Tähtitieteellisen merenkulun (avomerilaivuri-) tutkinto järjestetään vain huhtikuussa.

Tutkintotilaisuudet alkavat ilmoitettuna päivänä klo 18:00 (tähtitieteellisessä merenkulussa klo 14:00) ja päättyvät klo 22:00. Tutkintoon osallistuminen ei edellytä laivurikurssilla opiskelua, myös muualla kurssin käyneet ja itseopiskelijat voivat ilmoittatutua Espoon Kippareiden järjestämiin tutkintoihin verkkosivujen sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautuminen on avoinna aina vain seuraavaan tutkintokertaan ja se päättyy yhdeksän vuorokautta ennen tutkintopäivää. 

Tutkintomaksu on 65,00 euroa, josta lähetetään lasku sähköpostiin ilmoittautumisajan päättyessä.  Espoon Kipparit ry:n jäseniltä tutkintomaksu on 50,00 euroa. Maksu sisältää myös Suomen Navigaatioliiton diplomin hyväksytystä tutkinnosta ja Espoon Kipparien jäsenyyden tutkinnon suorittamisvuodelle. Samalla kerralla suoritetun kahden tutkinnon (saaristo+rannikko) tutkintomaksu on 115,00 euroa, kummastakin tutkinnosta saa diplomin.

Lasku tutkintomaksusta lähetetään sähköpostiin heti ilmoittautumisajan päättyessä, maksuaika on 7 päivää. Maksun myöhästyessä tutkintopaikka voidaan antaa seuraavalle jonossa olevalle. 

Ilmoittautumisen voi perua ilmoittautumislomakkeella, valitsemalla aiheeksi "Peruutus". Ilmoittautumisajan päätyttyä peruutukset sähköpostilla: info@espoonkipparit.fi

Maksettu tutkintomaksu palautetaan, 10 euron toimistokululla vähennettynä, jos peruutus tehdään viimeistään tutkintopäivää edeltävänä sunnuntaina. Maksua ei palauteta, jos peruutus tehdään tämän jälkeen tai jää tutkintoon saapumatta.

Tutkintoaika on saaristo- ja rannikkomerenkulussa neljä tuntia ja tähtitieteellisessä merenkulussa kahdeksan tuntia. Tukintotilaisuuden valvojina toimivat opettajat tarkastavat tutkintosuoritukset. Alustavat arvosanat ja pistemäärät ovat tiedossa viikon kuluessa tutkintotilaisuudesta. Tämän jälkeen Suomen Navigaatioliiton tutkintolautakunta tarkastaa opettajien tekemät arvostelut ja vahvistaa lopulliset tulokset noin kuukauden kuluessa.

Saavutetut alustavat pistemäärät julkaistaan näillä verkkosivuilla viikon kuluessa tutkinnosta. Tulokset yksilöidään tutkintomaksun viitenumerolla, nimiä ei julkaista. Lopullisten pisteiden mahdolliset muutokset päivitetään sivulle noin kuusi viikkoa tutkinnon jälkeen. Läpäistystä tutkinnosta lähetetään Suomen Navigaatioliiton diplomi tutkintopaperissa antamaasi osoitteeseen noin kahden kuukauden kuluttua tutkintopäivästä.  

Tutkinnon hyväksytysti suorittaneet saavat tutkintoa vastaavan laivurin arvon; saaristolaivuri, rannikkolaivuri tai avomerilaivuri. Tutkinnot on suoritettava tässä järjestyksessä. Kahden tutkinnon suorittaminen samalla kerralla on periaatteessa mahdollista, näistä ylemmän laivuriarvon saamiseksi molempien suoritusten on oltava hyväksyttyjä.


Tutkintotulokset>>


Seuraavat tutkintopäivät:

Joulukuu 2023

Helmikuu 2024

Huhtikuu 2024

Syyskuu 2024

Joulukuu 2024

15.12.2023

9.2.2024

19.4.2024

20.9.2024

13.12.2024

Saaristo + Rannikko

Saaristo + Rannikko

Saaristo + Rannikko + Avomeri

Saaristo + Rannikko

Saaristo + Rannikko


Ilmoittautuminen on käynnissä aina vain yhteen, lähinnä seuraavaan tutkintokertaan

 


Käytännön ohjeita tutkintoon osallistuville  >>


Suomen Navigaatioliiton tutkinto-ohjesääntö  >>


Opetus- ja tutkintopaikkojen osoitteet  >>


Aikaisempien vuosien tutkintotehtäviä ja -vastauksia >>