Laivuritutkinnot

 Saaristo-, rannikko- ja avomerenkulun kurssien toimintaa ohjaa ja valvoo Navigaatioliiton tutkintolautakunta, joka myös laatii edellä mainittujen tutkintojen tehtävät ja hyväksyy tai hylkää tutkintosuoritukset. Tutkintojen käytännön järjestämisestä vastaavat Navigaatioliiton jäsenseurat.
.

Espoon Kipparit ry järjestää Suomen Navigaatioliiton merenkulkuopin tutkinnot neljä kertaa vuodessa: helmikuussa, huhtikuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Tähtitieteellisen merenkulun (avomerilaivuri-) tutkinto järjestetään vain huhtikuussa.

Tutkintotilaisuudet alkavat ilmoitettuna päivänä klo 18:00 (tähtitieteellisessä merenkulussa klo 14:00) ja päättyvät klo 22:00. Tutkintoon osallistuminen ei edellytä laivurikurssilla opiskelua, itseopiskelijat voivat ilmoittatutua Espoon Kippareiden järjestämiin tutkintoihin sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan seuran verkkosivuilla noin viisi viikkoa ennen tutkintopäivää. 

Valtakunnalliset tutkinnot laatii Suomen Navigaatioliitto ja sen jäsenseurat toteuttavat ne annetun ohjeistuksen mukaisesti. Tutkintoaika on saaristo- ja rannikkomerenkulussa neljä tuntia ja tähtitieteellisessä merenkulussa kahdeksan tuntia. Tukintotilaisuuden valvojat tarkastavat tutkintosuoritukset (laivurikursseilla olleilla oma oma opettaja). Alustavat arvosanat ja pistemäärät ovat tiedossa viikon kuluessa tutkintotilaisuudesta. Tämän jälkeen Suomen Navigaatioliiton tutkintolautakunta tarkastaa opettajien tekemät arvostelut ja vahvistaa lopulliset tulokset noin kuukauden kuluessa.

Tutkinnon hyväksytysti suorittaneet saavat tutkintoa vastaavan laivurin arvon; saaristolaivuri, rannikkolaivuri tai avomerilaivuri. Tutkinnot on suoritettava tässä järjestyksessä. Kahden tutkinnon suorittaminen samalla kerralla on periaatteessa mahdollista, näistä ylemmän laivuriarvon saamiseksi molempien suoritusten on oltava hyväksyttyjä.


Tutkintovaatimukset  >>


Seuraavat tutkintopäivät:

Joulukuu 2019

Helmikuu 2020

Huhtikuu 2020

Syyskuu 2020

Joulukuu 2020

Helmikuu 2021

Huhtikuu 2021

13.12.2019

7.2.2020

17.4.2020

18.9.2020

11.12.2010

12.2.2021

16.4.2021

Saaristo + Rannikko

Saaristo + Rannikko

Saaristo + Rannikko+ Avomeri

Saaristo + Rannikko

Saaristo + Rannikko

Saaristo + Rannikko

Saaristo + Rannikko+ Avomeri


Ilmoittaudu laivuritutkintoon >>


Käytännön ohjeita tutkintoon osallistuville  >>


Suomen Navigaatioliiton tutkinto-ohjesääntö  >>


Opetus- ja tutkintopaikkojen osoitteet  >>


Aikaisempien vuosien tutkintotehtäviä ja -vastauksia >>