Saaristolaivurikurssi

 

Vietitä alas kurssiluetteloon ↓↓


 Saaristomerenkulun kurssi on Suomen Navigaatioliitto ry:n kurssivaatimusten mukainen liiton laivuriopintojen ensimmäinen taso. Kurssi on peruskurssi, joka antaa perustiedot vesillä liikkumisesta, merikartan käytöstä, paikanmäärityksestä, merenkulun turvalaitteista, reitin suunnittelusta ja vesiliikenteen säännöistä. Kurssin aikana suoritetaan paljon harjoitustehtäviä.

Kurssilla käytetään oppikirjana Suomen Navigaatioliiton julkaisemaa Veneilijän merenkulkuoppi I -kirjaa. Harjoituksissa käytetään Carta Marina harjoitusmerikarttaa kuvitteelliselta alueelta ja Espoon merialueen harjoitusmerikarttaa, lisäksi tarvitaan Harjoitusmerikarttojen loistot -kirja ja Espoon Kipparien harjoistusmoniste (ladattavissa korvauksetta nettisivuilta) sekä karttatyöskentelyvälineet. Laskimesta on apua kurssilla.

Kurssin materiaalikustannukset ovat noin 90 euroa. Opetusmateriaalin voi ostaa opettajilta kurssin alussa.

Kurssin päätteeksi järjestetään halukkaille mahdollisuus suorittaa saaristolaivurin tutkinto. Tutkinto- ja todistuskustannukset ovat yhteensä 65 euroa.


Espoon Kipparit järjestää saaristolaivurikurssin Suomen Navigaatioliiton koulutusjärjestelmän mukaisesti.

Saaristolaivurikurssit alkavat kahdesti vuodessa, tammikuussa ja syyskuussa. Opetus järjestetään osana Espoon kaupungin työväenopiston ja Kirkkonummen kansalaisopiston kurssitarjontaa. Kursseille ilmoittautuminen tapahtuu asianomaisen työväen- tai kansalaisopiston kautta.

Kurssit tähtäävät huhtikuussa ja joulukuussa järjestettäviin Suomen Navigaatioliiton laivuritutkintoihin. Tutkinto on erillinen tapahtuma, eikä kurssille osallistuminen edellytä tutkintoon osallistumista - tai päin vastoin.