Johtokunta 2020


  

 

Martti Helamaa
Puheenjohtaja
(2021)

 

 

Juha Pitkänen
Varapuheenjohtaja
(2021) 

 

Thomas Engman          sihteeri                           (2021-2022)

 

Pentti Ketonen
Kerhomestari
(2020-2021)

 

Janne Laaksonen
Tietojärjestelmät
(2020-2021)

 

Esa Makkonen
Talous
(2020-2021)

 

Dani Sipilä
Jäsenrekisteri
(2021-2022)

  

Teijo Toivonen                          Viestintä                            (2021-2022)

Johtokunnan yhteystiedot

sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@espoonkipparit.fi

Huomioithan, että teemme yhdistystyötä täysin vapaaehtoisvoimin muun elämämme ja työn ohella, joten emme valitettavasti voi olla aina heti tavoitettavissa


Johtokunta


Yhdistyksen hallintoa hoitaa johtokunta, jonka valitsee yhdistyksen syyskokous. Johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, niin että puolet sen jäsenistä on erovuorossa vuosittain.

Lisäksi kokous valitsee yhdistykselle puheenjohtajan (kommodorin) ja varapuheenjohtajan (varakommodorin) molemmat vuodeksi kerrallaan.

Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta kuukausittain ja aina tarpeen niin vaatiessa. Johtokunta muodostaa tarvittaessa projekti- ja työryhmiä.

.


Aikaisemmat johtokunnat

Kaikki johtokunnassa toiminineet vuosittain  (pdf)

Kaikki johtokunnassa ja opettajana toimineet aakkosjärjestyksessä (pdf)