Johtokunta 2023


  

  

Martti Helamaa
Kommodori
(2024)

  

Thomas Engman
Varakommodori
(2024)

 

Janne Laaksonen
Tietojärjestelmät
(2024-2025)

 

Esa Makkonen
Talous
(2023-2024)

Veli Colliander
(2024-2025)

  

Teijo Toivonen                         Viestintä                            (2023-2024)

Johtokunnan yhteystiedot

sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@espoonkipparit.fi

Huomioithan, että teemme yhdistystyötä täysin vapaaehtoisvoimin muun elämämme ja työn ohella, joten emme valitettavasti voi olla aina heti tavoitettavissa


Johtokunta


Yhdistyksen hallintoa hoitaa johtokunta, jonka valitsee yhdistyksen syyskokous. Johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, niin että puolet sen jäsenistä on erovuorossa vuosittain.

Lisäksi kokous valitsee yhdistykselle puheenjohtajan (kommodorin) ja varapuheenjohtajan (varakommodorin) molemmat vuodeksi kerrallaan.

Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta kuukausittain ja aina tarpeen niin vaatiessa. Johtokunta muodostaa tarvittaessa projekti- ja työryhmiä.

.


Aikaisemmat johtokunnat

Kaikki aikaisemmat johtokunnat vuosittain (pdf)

Kaikki johtokunnassa ja opettajana toimineet aakkosjärjestyksessä (pdf)