Johtokunta 2018


     

 

 

Teijo Toivonen
puheenjohtaja
(2018)

 

 

Juha Pitkänen
varapuheenjohtaja
koulutusvastaava
(2018)

Juha Airas
(2018-2019) 

 

Martti Helamaa
(2017-2018)

Pentti Ketonen
(2018-2019) 

 

Tuula Kuivanen
(2017-2018)

 

 

Janne Laaksonen tietojärjestelmät
webmaster
(2018-2019)

 

Esa Makkonen
Talouspäällikkö
(2018-2019)

  

Veli Matti
Nokso-Koivisto
(2017-2018)

  

Jorma Puttonen
(2017-2018)

 

 Johtokunnan yhteystiedot

Toivonen Teijo puheenjohtaja 0400 881 411   
Pitkänen Juha varapuheenjohtaja, koulutusvastaava 044 297 1139   
Helamaa Martti maksuliikenne 050 357 3658   
Juha Airas       
Laaksonen Janne tietojärjestelmät, webmaster 040 500 9105   
Makkonen Esa talouspäällikkö 050 566 4405   
Nokso-Koivisto Veli Matti   0400 671 111   
Puttonen Jorma   045 861 1590   
Ketonen Pentti       
Kuivanen Tuula   046 856 7252   
Huomioithan, että teemme yhdistystyötä täysin vapaaehtoisvoimin muun elämämme ja työn ohella, joten emme valitettavasti voi olla aina heti tavoitettavissa

Johtokunta


Yhdistyksen hallintoa hoitaa johtokunta, jonka valitsee yhdistyksen syyskokous. Johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, niin että puolet sen jäsenistä on erovuorossa vuosittain.

Lisäksi kokous valitsee yhdistykselle puheenjohtajan (kommodorin) ja varapuheenjohtajan (varakommodorin) molemmat vuodeksi kerrallaan.

Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta kuukausittain ja aina tarpeen niin vaatiessa. Johtokunta muodostaa tarvittaessa projekti- ja työryhmiä.

.


Aikaisemmat johtokunnat

Kaikki johtokunnassa toiminineet vuosittain  (pdf)

Kaikki johtokunnassa ja opettajana toimineet aakkosjärjestyksessä (pdf)