ESPOON KIPPAREIDEN JÄSENYYS


Jäsenyyslajit

 Varsinainen jäsen
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Navigaatioliiton laivuritutkinnon suorittaneet erikseen mainitus merenkulun pätevyyden omaavat henkilöt.

Oppilasjäsen
Espoon Kipparien laivurikurssilla oleva henkilö voi osallistua yhdistyksen tilaisuuksiin oppilasjäsenenä, maksamatta vielä jäsenmaksua. Oppilasjäsenyys on voimassa vain kurssin ajan ja päättyy automaattisesti kurssin loppuessa.

Kunniajäsen
Yhdistyksen eteen tehdystä pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä voidaan henkilö nimetä kunniajäseneksi. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

Kannatusjäsen
Kannatusjäseneksi voivat liittyä henkilöt ja yhteisöt, jotka haluavat tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta kokouksessa.

Jäsenyyden hakeminen
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Navigaatioliiton laivuritutkinnon suorittaneet henkilöt.Yhdistyksen säännöissä on mainittu myös eräitä muita jäsenkelpoisuuden antavia koulutuksia. Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen johtokunta.

Jäsenyyttä voi hakea lähettämällä jäsenhakemuslomakkeen. Sähköisen lomakkeen voi täyttää ja lähettää jäsenhakemus sivulta. Tai hakemuksen voi tulostaa täytettäväksi ja postitettavaksi erikseen.


Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun. Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain.

Tämän vuoden jäsenmaksu
15,00 euroa
- jäsenmaksu erääntyy helmikuussa
liittymismaksua ei ole.

Jäsenmaksun maksaminen on edellytys toimintaan osallistumiselle ja jäseneduille.

Espoon Kipparien laivurikurssilla oleva henkilö voi osallistua yhdistyksen tilaisuuksiin oppilasjäsenenä, maksamatta vielä jäsenmaksua.

Espoon Kipparien tentissä laivuritutkinnon suorittaneelta ei peritä tutkinnon hyväksymisvuotena jäsenmaksua. Tutkintotilaisuudessa voi ilmoittautua jäseneksi ilman että tekee erillistä jäsenhakemusta.


Jäsenyyden päättyminen

Halutessaan erota Espoon Kippareiden jäsenyydestä, jäsenen on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle (sähköpostiviestillä info@espoonkipparit.fi)

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä Yhdistyslaissa määrätyillä perusteilla.

Jäsenyys päättyy myös automaattisesti, mikäli kahden peräkkäisen vuoden jäsenmaksu on jäänyt maksamatta.