Syyskokouksen päätöksiä

16.11.2023

Espoon Kipparit ry:n syyskokous pidettiin Puhurinpolulla 15.11.2023. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintavuodelle 2024. Merkittäviä muutoksia toimintaan ei suunnitelmassa esitetä.

Yhdistyksen kommodorina jatkaa Martti Helamaa ja varakommodorina Thomas Engman. Johtokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle kahden vuoden toimikaudelle Esa Makkonen ja Veli Colliander (uusi). Teijo Toivonen jatkaa johtokunnassa. Eroa kesken toimikautensa pyytäneen Dani Sipilän tilalle valittiin yhdeksi vuodeksi Janne Laaksonen.