Kipparien kommodori vaihtuu

25.11.2020

E spoon Kipparien sääntömääräinen syyskokous ehdittiin kiristyvistä koronarajoituksista huolimatta järjestää sääntöjen määrittämänä ajankohtana, marraskuun loppuun mennessä.

Tiistaina 24.11.2020 klo 18:30 alkaneeseen kokoukseen voi osallistua Puhurinpolulla järjestetyn fyysisen kokouksen lisäksi myös etäyhteydellä, mihin mahdollisuuteen muutama jäsen myös tarttui.

Syyskokouksessa tehdään henkilövalinnat luottamustehtäviin seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä linjataan tulevan vuoden toimintaa toimintasuunnitelmalla ja talousarviolla.

Seuran kommodorina kuusi vuotta toiminut Teijo Toivonen ilmoitti kokoukselle toiveestaan jättää pesti seuraajalle. Lyhyen keskustelun jälkeen kokous valitsi yksimielisesti uudeksi puheenjohtajaksi Martti Helamaan. Martti on ollut Espoon Kipparien opettajana ja johtokunnan jäsenenä toistakymmentä vuotta ja hänellä on pitkällistä kokemusta veneilystä ja merenkulun asioista laajemminkin. Varapuheenjohtajana jatkaa Juha Pitkänen. Puheenjohtajat valitaan vuosittain.

Johtokunnan jäsenet valitaan kahden vuoden kausiksi niin, että heistä puolet on vuosittain erovuorossa. Viime vuonna valittuina jäseninä jatkavat Pentti Ketonen, Janne Laaksonen ja Esa Makkonen. Uusina jäseninä johtokunnassa aloittavat Thomas Engman ja Dani Sipilä, puheenjohtajan tehtävät jättänyt Teijo Toivonen palasi johtokunnan rivijäseneksi.

Tulevan vuoden toiminnan suunnittelua leimaa varovaisuusperiaate. Kenelläkään ei ole tietoa siitä, miten korona-pandemia tulee kehittymään ja mitä vaikutuksia sillä tulee olemaan seuratoimintaan ja opetuksen järjestämiseen. Espoon Kipparien talous saadaan sovitettua tasapainoon kaikissa näkyvissä olevissa tilanteissa. Jäsenmaksut säilyvät ennallaan, varsinaisilta jäseniltä maksu on 15 euroa.

Yhdistyksen tärkeimpänä tiedotuskanavana jatkavat tämä verkkosivusto ja sähköpostitse jaettavat jäsenkirjeet. Kutsut Espoon Kipparien varsinaisiin kokouksiin välitetään jäsenille kuten kuluneena vuonna: julkaisemalla kokouskutsu verkkosivuilla, lähettämällä se sähköpostitse ja asettamalla se nähtäväksi toimitilan ikkunaan kokouskuukauden alusta lukien.

Tilaisuuden päätteeksi kommodori luovutti Suoman Navigaatioliiton myöntämän pronssisen ansiomerkin avomerilaivuri Pentti Ketoselle.