Joulukuun tutkintojen alustavat tulokset on julkaistu

17.12.2023

Espoon Kipparit järjesti perjantaina 15.12.2023 Suomen Navigaatioliiton laivuritutkinnot Espoossa ja Lohjalla.

Tutkintosuorituksia kertyi saaristomerenkulussa 34 kpl ja rannikkomerenkulussa 18 kpl. Menestys oli keskimäärin erinomaisen hyvä, tosin yksi suoritus kummallakin tutkintotasolla jouduttiin valitettavasti hylkäämään.

Saaristomerenkulussa oli nyt ensimmäistä kertaa käytössä uudistettu tutkintomuoto, jota tästedes tullaan noudattamaan. Tutkintouudistus laajenee saman kaltaisena myös rannikkomerenkulkuun huhtikuun tutkinnosta lukien. Samalla myös kurssien opetussisältöjä tullaan muuttamaan. Uuden muotoisessa tentissä sen (noin) 15 kysymystä on jaettu kolmeen eri osioon:
A - Kartta, kompassi ja turvalaitteet
B - Reittisuunnittelu ja vesillä liikkuminen
C - Vesiteiden pelisäännöt
Uudessa tutkintomuodossa maksipistemäärä on aiemmasta poiketen 60. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 50% saavuttamista kokonaispisteistä ja lisäksi vähintään 40% suoritusta kustakin kolmesta osiosta. Ensi kokemus uudistetusta tutkinnosta on myönteinen.

Alustavan arvostelun perusteella rannikkotutkinnossa saavutettiin 23,3 pisteen keskiarvo ja saaristotutkinnossa keskiarvoksi muodostui melko korkea pistearvo 48,9 (=81,5%)

Tutkintotulokset >>