Suomen suurin laivurikouluttaja

19.3.2018

Espoon Kipparit nousi viime vuonna Suomen suurimmaksi laivurikouluttajaksi suoritettujen tutkintojen määrällä mitattuna.

Navigaatioliiton julkaisemien virallisten tietojen mukaan vuonna 2017 Espoon Kipparien tutkintotilaisuuksista valmistui 229 uutta laivuria. Näistä valtaosta (154) oli saaristolaivureita. Rannikkomerenkulussa hyväksyttyjä tutkintoja suoritettiin 64 ja tähtitieteellisessä merenkulussa 11.

Toiseksi eniten tutkintoja suoritettiin Turun Navigaatioseurassa, 218 kappaletta.  Navigaatioliiton suurimmista kouluttavista seuroista Espoon Kipparit oli ainoa, jonka tutkitomäärät kasvoivat edellisestä vuodesta - osalla seuroista pudotus oli jopa kolmanneksen luokkaa. Kaikkiaan Navigaatioliiton tutkintolautakunta hyväksyi viime vuonna 1899 laivuritutkintoa (laskua edellisvuodesta peräti 17,9%).

Tutkintomäärien kasvu Espoossa ilahduttaa seuraa erityisesti sen takia, että laivurikurssien oppilasmäärät Omnian Espoon työväenopistossa ovat viimeaikoina laskeneet ja suunniteluja kursseja on jopa jouduttu perumaan oppilasmäärän takia. Kurssille tulijat näyttävät siis sitoutuvan entistä paremmin ja opinnoista luopuminen kesken matkaa on yhä harvinaisempaa.

Jäsenmäärältään Espoon Kipparit on neljänneksi suurin: Turun, Tampereen ja Helsingin navigaatioseurojen jälkeen.