CEVNI- ja sekstanttioppia tarjolla

30.10.2018

Espoon Kipparit järjestää osana Omnia Espoon työväenopiston kurssitarjontaa opetustilaisuudet, joissa on vielä tilaa nopeille ilmoittautujille.

SEKSTANTIN KÄYTÖN PERUSTEET
10.11.2018 klo 14:00-16:30 Olarissa, Kuunkehrä 2.

Kurssilla tutustutaan merenkulun perinteiseen mittausvälineeseen, joka on edelleen tähtitieteellisen paikanmäärityksen perusväline.

Kurssilla käydään läpi sekstantin rakenne, toimintaperiaate, käyttö, hankinta, historia, sekstantin ja mittauksen virheet sekä virheiden korjaaminen. Lopuksi harjoitellaan luokkaolosuhteissa sekstantin käsittelyä, laitteen virheiden tunnistamista, indeksivirheen määrittämistä ja mittausten suorittamista.

Kurssi ei edellytä aiempaa tietämystä sekstantin käytöstä tai tähtitieteellisestä merenkulusta. Mukaan voi mielellään ottaa oman sekstantin.

CEVNI-KURSSI
17.-18.11.2018 klo 11:00-13:30 (kumpanakin päivänä)

CEVNI-kurssilla opiskellaan Euroopan sisävesisäännöstön (Code Européen des Voies de laNavigation Intérieure) perusteet. Kurssilla käsitellään muun muassa sisävesienkulkusäännöt, käytettävät alusten valot, merkkikuviot ja äänimerkit sekä sisävesien väylä-ja vesiliikennemerkit, liikennevalot ja muut opasteet.

CEVNI-maiden sisävesillä liikkuminen edellyttää todistusta näiden sääntöjen osaamisesta.Osoitus tästä taidosta on kansainvälisen huviveneenkuljettajakirjan I-merkintä (Intérieure).

Merkinnän saamiseksi on suoritettava Merenkulkulaitoksen hyväksymä tutkinto, jokajärjestetään toisen kurssi-illan päätteeksi. 

Opetusmateriaalina käytetään Suomen Navigaatioliiton,  julkaisemaa kirjaa: CEVNI Euroopan sisävesiliikenteen säännöt Ohjeita huviveneilijöille. Kirjan voi ostaa opettajalta kurssin alussa.

ILMOITTAUTUMISET Espoon työväenopiston kursseille ILMONETin kautta!